Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj malejąco Rok wydania Autor Promotor Miejsce wydania
Kobieca impotencja jako przykład społecznokulturowego dyskursu na temat seksu (praca licencjacka) 2010 Natalia Gańko dr Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobieca pamięć totalitaryzmu (praca magisterska) 2013 Maria Buko dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobieca widownia meczu piłkarskiego na przykładzie Legii Warszawa (praca licencjacka) 2013 Paweł Guszkowski dr Iwona Oliwińska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiece i męskie przyjaźnie w opisach i wyobrażeniach młodych ludzi ze środowiska wielkomiejskiego (praca magisterska) 2009 Aleksandra Niedzielska prof. UW, dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiecość i męskość jako psychospołeczne wymiary związku (praca magisterska) 2010 Aneta Zajdel dr Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiecość w pułapce ciała. Konstruowanie kobiecości przez transseksualistki w kontekście opozycji natura/kultura - analiza autobiografii (praca magisterska) 2009 Aleksandra Migalska brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Kobieta i jej rola w życiu społecznym - zakres zmian (praca magisterska) 2010 Marta Szczepańska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobieta inżynier - motywy wyboru technicznego kierunku studiów i sytuacja kobiet na Politechnice Warszawskiej (praca magisterska) 2011 Anna Duma prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobieta jako konsumentka kultury w mass-mediach. Analiza komunikowania masowego w ekskluzywnych czasopismach kobiecych (praca magisterska) 2007 Emilia Krasnodębska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobieta na rynku pracy w Polsce – równość szans czy historycznie uwarunkowana niższość? (praca licencjacka) 2012 Katarzyna Błocka - Sowińska dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobieta popularna (praca magisterska) 2006 Dominika Łuczak prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobieta poseł między Sejmem a domem (praca magisterska) 2005 Zofia Kinowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobieta w ciąży a przemiany pokoleniowe (praca magisterska) 2010 Maria Werner prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobieta w judaizmie ortodoksyjnym (praca licencjacka) 2010 Monika Oszmaniec dr Bartłomiej Walczak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobieta w mediach (praca licencjacka) 2015 Aleksandra Bachta dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobieta w podróży. Obraz własny podróżujących kobiet (Praca licencjacka) 2015 Karolina Rydwańska dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kobieta w rodzinie - zmiany pokoleniowe (praca magisterska) 2011 Agnieszka Tatko prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobieta w środowisku rodzinnym i pozarodzinnym. Zmiany pokoleniowe (praca magisterska) 2014 Sylwia Kłosowicz-Jechowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobieta w zarządzaniu. Przyszli menedżerowie o segregacji wertykalnej płci i kobiecym stylu kierowania (praca magisterska) 2012 Aneta Gosk prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobieta w zawodzie postrzeganym jako "męski": bariery zawodowe napotykane przez kobiety - chirurgów (praca magisterska) 2009 Katarzyna Kozłowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobieta wczoraj i dziś (praca magisterska) 2012 Marlena Pogorzelczyk prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiety – właścicielki małych firm (Praca magisterska) 2015 Milena Obrostek dr hab Ewa Nasalska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kobiety biznesu i ich role w rodzinie (praca magisterska) 2013 Agnieszka Rak prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiety i mężczyźni jako odbiorcy współczesnej reklamy (praca magisterska) 2012 Agnieszka Wójcik-Uchmańska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiety inżynierowie – kariery kobiet pracujących w branżach zdominowanych przez mężczyzn (Praca magisterska) 2014 Katarzyna Kalinowska prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kobiety na rynku pracy w Polsce (praca magisterska) 2006 Marta Stelmaszczyk prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiety o małżeństwie i alternatywnych formach życia rodzinnego (praca magisterska) 2009 Kinga Żurek prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiety podczas wyborów parlamentarnych 2001 r. (Praca magisterska) 2002 Marta Pokutycka prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kobiety polskiego biznesu - analiza wizerunku kreowanego przez media prasowe (praca magisterska) 2014 Katarzyna Błocka-Sowińska dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiety prawniczki w serialach telewizyjnych (praca magisterska) 2014 Marta Soczewka dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiety sukcesu w marketingu sieciowym (praca magisterska) 2009 Jakub Waluś prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiety w mediach - wybrane wizerunki i społeczne konsekwencje ich funkcjonowania w świecie medialnym (praca licencjacka) 2014 Agnieszka Korczyńska dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiety w polityce - analiza politycznej aktywności młodych Polek w wybranych młodzieżówkach organizacji politycznych (praca magisterska) 2009 Agnieszka Grzechowiak prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiety w polskiej masonerii (praca magisterska) 2007 Agnieszka Chądzyńska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiety w Sejmie III kadencji (Praca magisterska) 2001 Danuta Suska prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kobiety w zawodach prawniczych - próba analizy socjologicznej (praca magisterska) 2010 Marta Szczypiór dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kobiety we Wspólnocie Anonimowych Alkoholików (praca licencjacka) 2011 Ewa Kołacz dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kohabitacja - wybór świadomy czy przypadkowy (praca magisterska) 2011 Natalia Maszenda prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kohabitacja czy małżeństwo w opinii osób pozostających w związku nieformalnym (praca magisterska) 2010 Patrycja Witowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kohabitacja czy nowy model tworzenia związków? Analiza badawcza funkcjonowania kobiet i mężczyzn w relacjach partnerskich (praca magisterska) 2006 Karolina Laskowska dr Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kolekcjonerzy polskiej sztuki współczesnej. Studium Socjologiczne (praca magisterska) 2010 Ewa Szok dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kolektywizm i indywidualizm w aspekcie funkcjonowania w grupie, przywództwa oraz postrzegania czasu i przestrzeni (praca licencjacka) 2015 Aleksandra Grabska dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kolno - małe miasto. Historia i współczesność (praca magisterska) 2009 Krzysztof Pietruszka prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Historii i Nauk Politycznych
Koła gospodyń wiejskich przykładem kobiecej siły? Działalność KGW jako organizacji wzmacniających kobiety wiejskie w życiu społecznym, politycznym i osobistym (praca magisterska) 2012 Maria Wijas prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Komercjalizacja obrzędów przejścia w Polsce na przykładzie wieczorów panieńskich (praca magisterska) 2009 Katarzyna Bielewska prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Komiks jako narracja mityczna. Socjologiczne studium superbohaterów współczesnej kultury (praca magisterska) 2011 Michał Dąbrowski prof. dr hab Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Komiksy o superbohaterach jako mitologia współczesności (praca licencjacka) 2014 Zuzanna Bieńkowska dr Tomasz Olczyk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kompetencje kulturowe migrantów ze wsi do "pozawiejskiego świata" na przykładzie gminy Trzcianne (praca magisterska) 2011 Sylwia Sadowska prof. dr hab. Andrzej Sadowski Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Kompetencje kulturowe w kulturze masowej - analiza serialu "Veronica Mars" (praca magisterska) 2013 Katarzyna Zaniewska prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kompetencje studentów a wymagania rynku pracy (praca magisterska) 2012 Justyna Krawczycka prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kompetentne uczestnictwo w kulturze telewizji jako źródło awansu społecznego (praca magisterska) 2014 Ewa Popiel-Rzucidło dr hab. Krystyna Romaniszyn prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Komputeryzacja muzyki. Efekty zapośredniczenia muzycznego procesu twórczego przez komputer (Praca magisterska) 2015 Grzegorz Liśkiewicz dr Maciej Gdula Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Komunikacja jako podstawowy element rzeczywistości społecznej (praca magisterska) 1998 Przemysław Zieliński prof. dr hab. Zbigniew Bokszański Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Komunikacja w teorii strukturalistycznej (Praca magisterska) 2000 Marek Skibniewski prof. dr hab. Włodzimierz Lorenc Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Komunikacja werbalna i niewerbalna w działaniach marketingu politycznego (praca licencjacka) 2015 Agnieszka Paczuska dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Komunikacja wewnętrzna w organizacji w procesie zmiany. Komunikacja w procesie reformy oświaty (Praca magisterska) 2002 Tomasz Siczyński prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Komunikacja wizualna w chaosie miasta. Reklama zewnętrzna a przestrzeń publiczna Warszawy (praca magisterska) 2007 Anna Makłowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Komunikacja z udziałem nowoczesnych środków (praca magisterska) 2007 Anna Świtalska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Komunikowanie i kreowanie wizerunku instytucji kultury w mediach społecznościowych (praca licencjacka) 2013 Alicja Szewczyk dr Tomasz Olczyk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Koncepcja "uczenia się przez doświadczenie" i jej zastosowanie w programach szkolnych (praca magisterska) 2005 Paweł Rybka dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Koncepcja form sprawiedliwości Melvina Levnera w świetle eksperymentów (Praca magisterska) 2002 Małgorzata Mikucka prof. dr hab. Grzegorz Lissowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Koncepcja ładu społecznego w encyklikach i homiliach Jana Pawła II (Praca magisterska) 2002 Andrzej Molak prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Koncepcja narodu Romana Dmowskiego (Praca magisterska) 2004 Ziemowit Cieślak dr hab. Jarosław Kilias Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Koncepcja przedmiotowości w komunitaryźmie Charlesa Taylora (Praca magisterska) 2000 Michał Warchała prof. UW, dr hab. Paweł Śpiewak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w strategii działania wybranych firm (praca magisterska) 2011 Katarzyna Harasim prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, jako forma oddziaływania biznesu na społeczeństwo. Stan rozwoju w Polsce (praca magisterska) 2010 Elwira Bobowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Koncepcje dzieciństwa w dyskursie organizacji pozarządowych (Praca magisterska) 2015 Agnieszka Urbańska dr Sylwia Urbańska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Koncepcje zmian w systemie edukacji na przykładzie zasadniczych szkół zawodowych (praca magisterska) 2006 Kamila Polak prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Koncert jako rytuał (praca magisterska) 2013 Martyna Gabała brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Koncert rockowy jako współczesny rytuał masowy (praca licencjacka) 2013 Adam Sielatycki dr Beata Hoffmann Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Konflikt etniczny a model asymilacji i model wielokulturowości (praca licencjacka) 2012 Olga Maciejewska dr Bartłomiej Walczak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Konflikt i współpraca międzygrupowa (praca licencjacka) 2013 Marta Głowińska dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Konflikt NATO – Jugosławia, Kosowo w ocenach prasy polskiej (1998-1999) (Praca magisterska) 2002 Mariusz Dąbrowski prof. dr hab. Wojciech Modzelewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Konflikt pomiędzy kibicami Legii Warszawa a właścicielami klubu w dyskursie publicznym. Monografia zjawiska - analiza przypadku (praca magisterska) 2012 Bartosz Janiszewski dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Konflikt w Afganistanie - analiza historyczno-socjologiczna. Udział Polski w działaniach zbrojnych w Afganistanie i jego konsekwencje w opinii Polaków (praca magisterska) 2012 Patrycja Ciuba prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Konflikt w zakładzie pracy. Perspektywa socjologiczna (praca licencjacka) 2013 Anna Chmura dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Konflikt w związku kobiety i mężczyzny (praca magisterska) 2007 Ewelina Szczelińska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Konflikt wokół oświęcimskiego żwirowiska. Analiza przetargu (Praca magisterska) 2002 Małgorzata Werner dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Konflikty rodzinne i sposoby ich rozwiązywania (praca magisterska) 2010 Mateusz Glinowiecki prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Konflikty społeczne wokół zagospodarowania przestrzeni (praca magisterska) 2008 Patrycja Romaniuk prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Konformizm czy nonkonformizm wobec wzorów kultury konsumpcyjnej - analiza sposobów autokreacji młodzieży warszawskich szkół średnich (praca magisterska) 2006 Ilona Wojciechowska prof. UW Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Konsekwencje rozwodu w Polsce - czy istnieje zjawisko wykluczenia społecznego kobiet po rozwodzie (praca magisterska) 2007 Katarzyna Szott prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Konsekwencje uzależnienia od alkoholu w opiniach pacjentów poradni przeciwalkoholowych (praca magisterska) 2007 Sylwia Wojciechowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Konstrukcyjny charakter pamięci na przykładzie najnowszej historii Polski (Praca magisterska) 2004 Dagmara Maciuszko prof. dr hab. Antoni Sułek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Konstruowanie tożsamości jednostki wokół doświadczenia konsumpcji (Praca magisterska) 2004 Joanna Abelska dr Alina Kapciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Konsultacje społeczne jako narzędzie wzmacniania i upodmiotowienia społeczności lokalnej (praca licencjacka) 2015 Paulina Ludorf dr hab. Marek Rymsza Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Konsumpcja jako sposób kreowania własnej tożsamości (praca magisterska) 2012 Aleksandra Bieńko dr hab. Wiesław Gumuła prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Konsumpcyjne aspekty funkcjonowania użytkowników portalu fellow.pl (praca licencjacka) 2014 Piotr Łaziuk dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kontakt międzykulturowy organizacji pozarządowych z Obwodu Kaliningradzkiego i z Polski (praca magisterska) 2007 Maria Komorowska prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kontakt z odmienną kulturą. Studium adaptacji Polaków i Chińczyków w USA w świetle literatury pięknej (Praca magisterska) 2001 Klaudia Marosek prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kontakty osadzonych mężczyzn z ich własnymi dziećmi (praca magisterska) 2012 Justyna Kramarczuk prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kontraktowanie usług publicznych. Szanse i perspektywy prywatyzacji sfery usług publicznych w Polsce (Praca magisterska) 2002 Jakub Sokolnicki prof. dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kontrkultura – źródło New Age czy jej wypadkowa? (praca licencjacka) 2014 Aneta Radomska dr Albert Jawłowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kontrola społeczna w domu studenta w kontekście teorii Travisa Hirschiego (Praca magisterska) 2003 Tomasz Małkuszewski prof. dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kontrowersje wokół erotyki w reklamie (praca magisterska) 2012 Karolina Lipska prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kontrowersje wokół rozumienia funkcji kultury (praca magisterska) 2005 Marek Lekki prof. dr hab. Paweł Dybel Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Konwersja a tożsamość. Analiza narracji w oparciu o teorię Anthonego Giddensa (praca magisterska) 2014 Wiktoria Wrotny dr hab. Irena Borowik prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Konwersja religijna a styl życia. Analiza porównawcza buddystów Karma Kagyu, oraz członków wspólnoty neokatechumenalnej przy parafii ojców Franciszkanów w Krakowie (praca magisterska) 2012 Tomasz Kamiński dr hab. Irena Borowik prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Konwersja religijna oraz jej niektóre konsekwencje (praca magisterska) 2005 Aneta Pawłowska-Krause dr hab. Tadeusz Doktór Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Konwersja w ruchu zielonoświątkowym (praca magisterska) 2006 Andrzej Gołębiowski dr hab. Tadeusz Doktór Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony