Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj malejąco Rok wydania Autor Promotor Miejsce wydania
Instytucja wysłuchania publicznego w Polsce (praca licencjacka) 2011 Dawid Kowalski dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Instytucje polityczne Polski wobec puczu Janajewa (Praca magisterska) 2000 Maciej Kochanowicz dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego w działaniach na rzecz osób starszych (praca licencjacka) 2010 Aleksandra Kapuściak dr Barbara Lewenstein Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Instytucjonalizacja pracy tymczasowej w Polsce (praca magisterska) 2012 Marta Tarczyńska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Instytucjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście integracji z Unią Europejską (Praca magisterska) 2003 Adam Dukielski prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Instytucjonalne podłoże przeobrażeń wspólnoty wiejskiej w okresie transformacji (Praca magisterska) 2001 Sebastian Musioł prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Instytucjonalne uwarunkowania uczestnictwa młodzieży w kulturze Zambrowa (praca magisterska) 2009 Kamil Jasiński dr Elżbieta Gawryluk Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Instytucjonalny model funkcjonowania życia społeczno-kulturalnego gminy Chocz (praca magisterska) 2013 Adam Dereziński prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Interakcje między rządem i mediami: kontrola społeczna mediów (Praca magisterska) 2004 Bartłomiej Popławski prof. dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Interakcje polsko–słowackie na obszarze pogranicza. Na przykładzie wsi Sromowce Niżne i Červený Kláštor (Praca licencjacka) 2015 Karolina Pieniak dr Barbara Bossak-Herbst Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Internet a media tradycyjne w społeczeństwach Zachodu - potencjał informacyjny i rzeczywistość (praca magisterska) 2005 Krzysztof Nierojewski dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Internet a społeczności lokalne: rola i zastosowanie w badaniach na przykładzie dzielnic Bielany i Żoliborz w Warszawie (Praca magisterska) 2004 Karol Kobos dr Ewa Jaźwińska-Motylska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Internet a więzi społeczne (praca magisterska) 2012 Weronika Niżnik prof. dr hab. Jacek Kurczewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Internet jako „maszyna parowa” społeczeństwa postindustrialnego; sprzężenie zwrotne między rozwojem internetu a społeczeństwem informacyjnym (Praca magisterska) 2004 Dariusz Szepietowski prof. dr hab. Adam Jelonek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Internet jako narzędzie poszukiwania pracy w społeczeństwie informacyjnym (praca licencjacka) 2014 Anna Ratajczak dr hab. Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Internet jako nowe medium masowe i jego wpływ na społeczeństwo (praca magisterska) 2010 Paweł Szymczak prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Internet jako nowy sposób komunikacji. Społeczności internetowe, transakcje w sieci (praca magisterska) 2008 Jan Pijewski dr hab. Nina Kraśko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Internet jako pośrednik w komunikacji między ludźmi (praca magisterska) 2009 Marta Nurkowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Internet w życiu codziennym - jedna z form spędzania czasu wolnego (praca magisterska) 2008 Katarzyna Majszyk prof. UW, dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Internetyzacja mediów - przemiany środków masowego przekazu w dobie internetu i nowoczesnych technologii (praca magisterska) 2012 Krzysztof Olszewski prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Intymność w internecie na podstawie analizy wybranych blogów internetowych (praca magisterska) 2011 Magdalena Przybysz prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Inwestowanie w sztukę w Polsce (praca magisterska) 2012 Paweł Kosmal dr hab. Cezary Woźniak Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Ja i kamera u Marcina Koszałki. Autobiograficzny film dokumentalny jako przestrzeń konstruowania tożsamości (praca magisterska) 2009 Agnieszka Wiśniewska prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
JA w poszukiwaniu partnera. Analiza ogłoszeń o charakterze towarzysko-matrymonialnym (praca magisterska) 2012 Monika Karkowska prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Jacy są dzisiejsi narzeczeni? Ich przekonania i zwyczaje (praca magisterska) 2010 Maria Kojdecka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Jak nas widzą? Społeczny odbiór wielodzietności w opiniach matek posiadających liczne potomstwo (praca magisterska) 2008 Katarzyna Świątek prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Jak przebiega uczenie się, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji Summerhill i Montessori (praca licencjacka) 2015 Aleksandra Kaczmarek dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Jak zbudować dobrze współpracujący zespół pracowniczy? (praca licencjacka) 2011 Daria Zychowicz dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Jak zmieniał się plac Grzybowski? Analiza wycinka przestrzeni miejskiej w perspektywie socjologii architektury i teorii pola Pierre'a Bourdieu (praca licencjacka) 2012 Krzysztof Daukszewicz-Cęcelewski dr Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Jaka matka taka córka - transmisja międzypokoleniowa wartości wyznawanych przez dorosłe córki i ich matki (praca magisterska) 2008 Maja Kukiełka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Jakość życia dorosłych - chorych ze stomią (praca magisterska) 2006 Maria Bierca prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Jakość życia kobiet po mastektomii (praca magisterska) 2011 Natalia Więckiewicz prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Jakość życia kobiet w mieście i na wsi (praca magisterska) 2008 Aneta Bogdan prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Jakość życia osób starszych (praca magisterska) 2009 Dorota Barej prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Jakość życia osób żyjących z HIV i chorych na AIDS (praca magisterska) 2006 Anna Jarmińska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Jakość życia po przeszczepie wątroby (praca magisterska) 2005 Dorota Świątek prof. dr hab. Hanna wida-Ziemba Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Jan Paweł II a tożsamość lokalna mieszkańców Wadowic (praca magisterska) 2014 Anna Radwan dr hab. Irena Borowik prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Jana Strzeleckiego projekt otwartej wspólnoty a komunitarystyczne, liberalne i agonistyczne koncepcje wspólnotowe (praca magisterska) 2007 Agata Szczęśniak prof. dr hab. Jacek Kurczewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Japońska doktryna posiłku w praktyce restauracji japońskich w Polsce (praca magisterska) 2006 Aneta Lebieżyńska prof. dr hab. Jacek Kurczewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Jazz w Krakowie. Wpływ muzyki jazzowej na kulturowy i turystyczny profil miasta (praca magisterska) 2013 Michał Araszkiewicz prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Jazz z perspektywy polskich odbiorców (praca magisterska) 2012 Joanna Dolata dr hab. Katarzyna Barańska Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Jednostkowe poczucie tożsamości młodych mężczyzn o orientacji homoseksualnej. Między fantazmatem a rzeczywistością (praca magisterska) 2008 Monika Siuchta dr hab. Małgorzata Melchior Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Jedzenie jako przyjemność w przekazach i praktykach kultury popularnej (praca magisterska) 2005 Patrycja Gołyn prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Jedzenie uliczne w Warszawie po II wojnie światowej (praca magisterska) 2014 Bartosz Szymański prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Język a etniczność. Podtrzymanie świadomości narodowej w perspektywie historycznosocjologicznej na przykładzie Serbołużyczan w Niemczech (Praca magisterska) 2003 Zbigniew Dąbrowski prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Język nienawiści w polityce. Próba definicji zjawiska (praca licencjacka) 2011 Radosław Mróz dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Język propagandy w tekstach utworów hiphopowych mówiących o państwie, prawie i policji (praca licencjacka) 2010 Monika Pohl dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Język w instytucji totalnej na przykładzie ,,lagerszprachy’’ w niemieckich obozach koncentracyjnych na terenie Polski (praca licencjacka) 2015 Klaudia Chomicka dr Maria Środoń Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Język współczesny jako nośnik tradycji (Praca magisterska) 2000 Jakub Radziejowski dr Alina Kapciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Językowy model promocji kultury na przykładzie Hiszpanii (praca magisterska) 2013 Marta Czarnecka dr hab. Jan Wojciechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Kaganiec oświaty, czyli przemoc symboliczna Bourdieu w polskim systemie edukacji (Praca licencjacka) 2015 Piotr Starzyński prof. UW, dr hab. Mirosława Grabowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kampania „Współczucie nie wystarczy”. Studium przypadku kampanii społecznej (Praca magisterska) 2000 Ireneusz Falba dr Barbara Frątczak-Rudnicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kampania na rzecz integracji z Unią Europejską. Studium przypadku marketingu społecznego (Praca magisterska) 2001 Adrianna Żelazo dr Barbara Frątczak-Rudnicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kampania Nr 30. Przykład globalnego ruchu społecznego o strukturze sieciowej (Praca magisterska) 2001 Aleksander Tarkowski prof. dr hab. Aleksandra Jasińska-Kania Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kampania przeciwko przemocy w rodzinie. Studium przypadku kampanii społecznej (Praca magisterska) 2001 Rafał Szczypek dr Barbara Frątczak-Rudnicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kampania społeczna jako narzędzie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci (praca licencjacka) 2011 Karolina Kapral dr Barbara Lewenstein Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kampanie promocyjne warszawskiego hospicjum dla dzieci jako przykład kampanii marketingu społecznego (Praca magisterska) 2004 Magdalena Gurda dr Barbara Frątczak-Rudnicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kapitał kulturowy młodzieży pochodzącej ze wsi popegeerowskiej (praca magisterska) 2008 Rozalia Zając prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kapitał społeczny a wolontariat. Realizacja idei społeczeństwa obywatelskiego w grupach wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża i Francuskiego Czerwonego Krzyża (praca magisterska) 2005 Justyna Tymińska prof. UW dr hab., Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kapitał społeczny i kulturowy mniejszości litewskiej w Polsce na przykładzie Sejn i Puńska (praca magisterska) 2008 Urszula Jarmołowicz prof. dr hab. Andrzej Sadowski Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Kapitał społeczny mieszkańców wsi na przykładzie miejscowości Biała Woda w województwie podlaskim (praca licencjacka) 2013 Agnieszka Kochańska dr Urszula Abłażewicz-Górnicka Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Kapitał społeczny mieszkańców wsi zróżnicowanej kulturowo na przykładzie wybranej miejscowości w województwie podlaskim (praca licencjacka) 2013 Dawid Sulkiewicz dr Urszula Abłażewicz-Górnicka Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Kapitał społeczny mieszkańców wsi zróżnicowanej wyznaniowo na przykładzie miejscowości Malesze w województwie podlaskim (praca licencjacka) 2013 Anna Niewińska dr Urszula Abłażewicz-Górnicka Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Kapitał społeczny w środowisku graczy (Praca licencjacka) 2015 Maciej Pajkowski dr Sławomir Mandes Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kapitał społeczny we wspólnotach lokalnych (na przykładzie badań porównawczych Krynek i Letschina (praca magisterska) 2005 Ewa Bacia prof. dr hab. Hanna wida-Ziemba Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kapitał społeczny. Teoria i praktyka (Praca magisterska) 2002 Olga Pucek prof. dr hab. Mirosława Marody Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kapliczki i krzyże Podlasia jako teksty ludowej kultury (praca magisterska) 2005 Agnieszka Lasik prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Kara śmierci w opinii uczniów i nauczycieli (praca magisterska) 2008 Jacek Makuch prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kariera „następna”. Tancerze baletowi wobec wyzwań drugiej fazy życia zawodowego (Praca magisterska) 2015 Cyryl Wojewódzki prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kariera czy dziecko – dylemat współczesnej kobiety (Praca magisterska) 2002 Ewa Jeżewska prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Karnawał brazylijski jako forma zabawy (praca licencjacka) 2013 Natalia Janikowska dr Bartłomiej Walczak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Karnawał w sieci (praca magisterska) 2005 Albert Hupa dr hab., prof. UW Barbara Fatyga Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Karnizm, ideologia na talerzu (Praca licencjacka) 2015 Dominika Kowalska dr Sławomir Mandes Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Karol Marks i Jürgen Habermas o nowożytnych formach uspołecznienia. Przyczynek do krytycznej fenomenologii społeczeństwa technicznego (Praca magisterska) 2004 Piotr Szumlewicz prof. dr hab. Aleksandra Jasińska-Kania Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kategoria codzienności w wirtualnym świecie "The Sims" (praca magisterska) 2005 Karolina Łukaszewicz dr hab., prof. UW Barbara Fatyga Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Kategoria estetyki egzystencji w myśli Michela Foucaulta (praca licencjacka) 2012 Tadeusz Koczanowicz prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kategoria narkotyku w świetle myśli Michela Foucault (praca magisterska) 2011 Michał Staniszewski prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kategoria nie-miejsca. Przykład Dworca Termini w Rzymie oraz Dworca Centralnego w Warszawie (praca magisterska) 2007 Anna Theiss prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kategoria nie-świadomości jako „dopełnienie” świadomości w dyskursie teoretycznym socjologii na przykładzie wybranych koncepcji z zakresu socjologii wiedzy (Praca magisterska) 2003 Szymon Korc prof. PAN, dr hab. Andrzej Leder Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Katolik XXI wieku w Polsce (praca licencjacka) 2011 Zuzanna Klaro dr Tomasz Sobierajski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kawiarnia w przestrzeni społecznej Dwudziestolecia Międzywojennego i PRLu - miejsce tworzenia się kultury i wykuwania idei (praca magisterska) 2009 Helena Jędrzejczak prof. dr hab. Marcin Król Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kętrzyn - próba monografii terenowej (w perspektywie młodego pokolenia) (praca magisterska) 2008 Małgorzata Margas prof. dr hab. Hanna Palska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Kibice Legii Warszawa - między pasją a codziennością (praca magisterska) 2010 Tadeusz Żuławnik prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kibice piłkarscy i chuligaństwo stadionowe w Polsce (Praca licencjacka) 2014 Przemysław Kazimierski dr Dariusz Zalewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kibice piłkarscy jako obiekt paniki moralnej (praca magisterska) 2012 Maciej Świątek prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kibice piłkarscy. Wzory kulturowej integracji (Praca magisterska) 2000 Dorota Górska prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kibuc w okresie zmian (Praca magisterska) 2002 Radosław Dec prof. dr hab. Adam Jelonek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kicz w prasie kobiecej (praca magisterska) 2011 Marta Kochan prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kiedy droga jest domem. Czynniki zadowolenia i niezadowolenia z pracy kierowców TIR-ów (praca magisterska) 2009 Dorota Kulas dr Grażyna Fluderska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kiedy kulisy stają się sceną. Rekonstrukcja scenariusza dla roli przełożonego na wyjeździe integracyjnym (praca magisterska) 2011 Maja Olszewska prof. UW dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kim jest nonrespondent?Analiza zjawiska braku odpowiedzi w badaniu panelowym 2007 Karolina Flaht dr hab. Paweł Sztabiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kim jest współczesny mężczyzna? Rekonstrukcja obrazu męskości (Praca licencjacka) 2014 Kinga Trąbińska dr Sławomir Mandes Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kim są ludzie ubodzy w Unii Europejskiej (praca licencjacka) 2014 Katarzyna Kozioł dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kim się dzisiaj czują polscy Ormianie? Wymiary polsko-ormiańskiej tożsamości (praca magisterska) 2008 Zofia Pośpiech dr hab. Małgorzata Melchior Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kino i jego przemiany jako część przestrzeni społecznej (praca magisterska) 2013 Marcin Przetacki prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET na tle sektora kultury i przemysłów kreatywnych w Polsce i w Europie (praca magisterska) 2012 Paulina Chodnicka prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Klub Fitness jako system panoptyczny (praca magisterska) 2008 Marta Libera prof. UW, dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie jako przykład wspólnoty epistemicznej (Praca magisterska) 2003 Anna Rozdeiczer-Kryszkowska prof. dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kluby Kolacyjne - opis i analiza zjawiska społecznego (praca magisterska) 2012 Beata Geszejter prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kłamstwo czy szczerość - recepta na związek (praca magisterska) 2008 Piotr Jóźwiak prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony