Węzeł warmińsko-mazurski

Zespół Węzła Warmińsko-Mazurskiego tworzą pracownicy naukowi Katedry Pedagogiki Ogólnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz animatorzy kultury z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Poniżej krótkie wizytówki członków Zespołu.

dr hab. Henryk Mizerek, prof. UWM, z wykształcenia pedagog (WSP w Olsztynie). Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz teorią i praktyką badań ewaluacyjnych w edukacji. Koordynator Węzła warmińsko-mazurskiego OŻK (od 2013), Kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej WNS UWM w Olsztynie. Ekspert i współpracownik wielu centralnych instytucji rządowych (MEN, MRR, CKE, PKA, CENSA, ORE). Członek - założyciel Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

 

Angelika Stawisińska, z wykształcenia towaroznawca, pedagog, choreograf, animator kultury, doradca zawodowy, instruktor i teoretyk tańca. Stypendystka Prezydenta Miasta Olsztyna w dziedzinie kultury. Doktorantka Katedry Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych UWM. Współzałożycielka i Wiceprezes Fundacji Kreatywnego Rozwoju zajmującej się organizacją wydarzeń kulturalnych. Prezes Stowarzyszenia ARTiK upowszechniającego szeroko rozumianą sztukę, w tym głównie taniec. Od roku 2004 silnie związana z Teatrem im. Stefana Jaracza w Olsztynie, jako koordynator projektu transgranicznego, specjalista ds. promocji oraz koordynator Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DEMOLUDY.

Katarzyna Staszko, z wykształcenia animator społeczno-kulturalny. Doktorantka w Katedrze Pedagogiki Ogólnej UWM. Członkini Stowarzyszenia Kofe(m)ina. Od kilku lat koordynatorka olsztyńskiej edycji festiwalu Watch Docs Prawa Człowieka w Filmie. Z zawodu prezenterka radiowa. Prowadzi konferencje, spotkania autorskie, śpiewa i podróżuje. 

Marcin Kapłon, koordynator organizacyjny projektu, od 2006 roku zastępca dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Pomysłodawca i koordynator takich projektów jak Leksykon Kultury Warmii i Mazur i E-ncyklopedia Warmii i Mazur.
Piotr Rynkiewicz, z wykształcenia animator kultury (UWM w Olsztynie), członek Zespołu Merytorycznego Węzła Warmińsko-Mazurskiego Sieci Badawczej OŻK (od 2012 r.), pracownik Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie- Ośrodek Animacji Kultury Czynnej, członek stowarzyszenia „Tratwa”.


Sławomir Mołda, z wykształcenia pedagog (WSP Olsztyn) członek Zespołu Merytorycznego Węzła Warmińsko-Mazurskiego Sieci Badawczej OŻK (od 2012 r.), pracownik Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie - Ośrodek Animacji Kultury Czynnej.