WĘZEŁ POMORSKI: O ZESPOLE

Pomorski Węzeł Regionalny Obserwatorium Żywej Kultury powstał dzięki współpracy z Obserwatorium Kultury działającym przy Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Zespół tworzą pracownicy i stali współpracownicy Obserwatorium.

 

Natalia Brylowska Absolwentka porównawczych studiów cywilizacji i zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako doktorantka Instytutu Kultury Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ zajmuje się badaniem przedsiębiorczości wśród młodych artystów w Polsce. W Obserwatorium pełni rolę koordynatora współpracy w województwie pomorskim. W Gdańsku prowadzi program KaWa - Kulturalna Wymiana i zajmuje się ewaluacją działań instytucji kultury.

Piotr Garczewski Absolwent socjologii ze specjalizacją Antropologia Współczesności na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie jako doktorant w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zajmuje się procesami implementacji budżetów obywatelskich/partycypacyjnych w Polsce. W Obserwatorium jest autorem mini raportów badawczych. Dodatkowo interesuje się tematyką kontrkultury i stanów świadomości.

Slawomir Czarnecki

Sławomir Czarnecki Manager kultury, filozof. Koordynator programów Obserwatorium Kultury i Medialab w Instytucie Kultury Miejskiej. Autor bloga Widownia (widowniablog.pl).

Wybrane publikacje:

(2012). Poszerzenie pola kultury: Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku, aut. Sławomir Czarnecki et al., Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej

(2012). Po co nam centrum czegokolwiek? w: Po co nam centra kultury? lga A. Marcinkiewicz, Grzegorz Kondrasiuk (red.), Bydgoszcz, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

(2011). Od miasta wolności do miasta kultury wolności: Gdańsk w kontekście starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, w: Lesław Michałowski (red.)

Gdański fenomen, próba naukowej interpretacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Martyna Ziółkowska Studentka socjologii na Uniwersytecie Gdańskim. Interesuje się szeroko pojęta kultura miejska. Lubi w niej uczestniczyć, ale również obserwować z badawczego punktu widzenia. Szczególnie skupia się na jej przeobrażeniach oraz interakcjach i stosunkach społeczne, które w niej zachodzą.

 

Krzysztofa Jankowska Studentka socjologii na Uniwersytecie Gdańskim. Jej zainteresowania związane są przede wszystkim z socjologią miasta: społecznymi aspektami rozwoju miast, zagadnieniami przestrzeni społecznej, procesami urbanizacji oraz problematyką społeczności lokalnych oraz rola kultury w mieście.

Beata Kramarczyk Studentka socjologii na Uniwersytecie Gdańskim. Jej zainteresowania to głównie socjologia ciała. Ciało było i jest postrzegane jako nie tylko wytwór biologiczny, ale również kulturowy. W tym kontekście również zajmuje się szeroko pojętą kulturą i jej relacją z ludzkim ciałem.

W pracach badawczych pomagały nam również:

Sandra Wilczewska,

Paulina Opalińska.