Wskaźniki

Opis wskaźników - węzeł pomorski

Nazwa wskaźnika Opis wskaźnika Źródło definicji (papierowe) Plik(i)
Piotr Garczewski, ODSETEK DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH PODDANYCH KONSULTACJOM SPOŁECZNYM W 2010 ROKU, W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Piotr Garczewski przeanalizował badania  Stoczni i SMG/KRC z 2010 roku we fragmencie dotyczącym województwa pomorskiego

PDF icon Odsetek dokumentów strategicznych poddawanych w 2010 roku konsultacjom społecznym w województwie pomorskim.pdf
GALERIE I SALONY SZTUKI. PRZEGLĄD STATYSTYK ZA LATA 2008-2013 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

Piotr Garczewski z Zespołu Węzła Pomorskiego przeanalizował dane statystyczne GUS dotyczące liczby galerii i salonów sztuki, liczby organizowanych przez nie wystaw, frekwencji  i średniej liczby odwiedzin na 1 wystawie dla województwa pomorskiego. Część danych przedstawiona została w porównaniu do sytuacji pozostałych województw. Dodatkowo  opracowanie wskaźników dotyczy udogodnień dla niepełnosprawnych w galeriach i salonach sztuki podlegających  sprawozdawczości Gusowskiej.

PDF icon Piotr Garczewski, Galerie i salony sztuki. Przegląd statystyk za lata 2008-2013 dla województwa pomorskiego (na tle innych województw).pdf
ŚREDNIE OCENY ZGIMNAZJALNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO A WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PRACOWNIE JĘZYKOWE

Piotr Garczewski z Zespołu Węzła Pomorskiego  opracował dane na temat wyników egzaminów i - z drugiej strony - wyposażenia szkół w pracownie językowe. Pokazał też trudności w interpretacji tego rodzaju  danych.

Plik Piotr Garczewski, Oceny z gimnazjalnego egzaminu z języka angielskiego, a pracownie językowe w szkołach.docx