PARTNERZY ZEWNĘTRZNI OŻK-SB

I. PARTNERZY ZAPEWNIAJĄCY FUNKCJONOWANIE PORTALU OŻK

1) STOWARZYSZENIE KLON/JAWOR, które prowadzi  repozytorium danych społecznych MOJA POLIS. Dzięki tej współpracy możliwa jest prezentacja zgromadzonych i opracowywanych przez nas danych o kulturze współczesnej w systemie specjalnie w tym celu zbudowanym. Podpisaliśmy umowę o współpracy.

http://www.klon.org.pl/

2) CENTRUM OTWARTEJ i MULTIMEDIALNEJ EDUKACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO pomogło nam zbudować środowisko informatycznei portal OŻK-SB, uzupełniające Moją Polis  i pomaga nam je prawidłowo wykorzystywać, czuwa też nad funkcjonowaniem portalu. Podpisaliśmy umowę na lata 2013-2014.

http://www.come.uw.edu.pl

II.PARTNERZY PROJEKTÓW OŻK-SB

2013

1) FUNDACJA ORANGE -  jako pierwsza wsparła nas finansowo i zadeklarowała również współpracę przy rozbudowie  SIECI OŻK. Podpisaliśmy umowę o współpracy.

http://www.fundacja.orange.pl/

2) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU wspiera finansowo Węzeł Podlaski.

3) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO wspiera finansowo Węzeł Warmińsko-Mazurski

http://www.warmia.mazury.pl/pl/urzad-marszalkowski

2014

1) FUNDACJA ZAKOPIAŃCZYCY. W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI - w 2013 roku  wraz z MUZEUM TATRZAŃSKIM im. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO złożyliśmy wspólny projekt do konkursu grantowego  Programów Ministra Kultury; projekt (nr 00195/14)  został zrealizowany w  pierwszej połowie 2014 roku. KONFERENCJA EKSPERTÓW I PRAKTYKÓW " WSPÓŁCZESNA KULTURA LUDOWA W DZIAŁANIU" odbyła się w Zakopanem w dniach 30-31 maja 2014 roku.

http://www.zakopianczycy.eu/

http://www.muzeumtatrzanskie.com.pl/

2)  ZAKŁAD KARTOGRAFII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ (Zespół  dr hab. inż., prof. UW Roberta Olszewskiego) współpracuje z nami  przy realizacji 3-letniego projektu GIS -KULTURA. BUDOWA SYSTEMU GEOLOKALIZACJI INFRASTRUKTURY ŻYWEJ KULTURY.

http://zk.gik.pw.edu.pl/def_pl.html

3) FUNDACJA  ePAŃSTWO pomogła nam stworzyć bazy danych do projektu GIS -KULTURA...

http://epf.org.pl/pl/

2015

1) HEXAGON SAFETY & INFRASTRUCTURE (Partner przy projekcie GIS-Kultura. Budowa systemu geolokalizacji infrastruktury żywej kultury.) to światowy lider, innowator oraz zaufany partner wspierający życie milionów ludzi na całym świecie poprzez dostarczanie rozwiązań informatycznych dla administracji publicznej oraz przedsiębiorców działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz niezawodnej infrastruktury. Hexagon Safety & Infrastructure jest częścią grupy Hexagon (notowanej na Nordyckiej Liście Giełdowej: HEXA B; hexagon.com), wiodącego dostawcy technologii informatycznych, mających na celu poprawę jakości i wydajności codziennej pracy poprzez dostarczanie geoprzestrzennych i przemysłowych aplikacji dla przedsiębiorstw.

http://www.hexagonsafetyinfrastructure.com/

2016

1) INSTYTUT TEATRALNY im. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO -  współpraca przy zleconym projekcie "Bilet za 400 groszy"

http://www.instytut-teatralny.pl/

2) NARODOWY STARY TEATR im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ w Krakowie -  zlecenie badania publiczności

www.stary.pl/">http://www.stary.pl/">www.stary.pl/">http://www.stary.pl/