Kontakt

WĘZEŁ CENTRALNY

FUNDACJA OBSERWATORIUM ŻYWEJ KULTURY - SIEĆ BADAWCZA

ADRES:  03-433 Warszawa, ul. Strzelecka 3,  lok. 12.

NR KONTA: Bank BGŻ 43 2030 0045 1110 0000 0329 8010

e-mail: ozksiecbadawcza@gmail.com

PREZES ZARZĄDU

dr hab., prof. UW Barbara Fatyga
e-mail: fatyga.barbara@gmail.com
tel.: +48 - 503 -956-063

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

dr Mariusz Piotrowski
e-mail:  piotrowski.mariusz@gmail.com
tel.: +48-531-725-664                    

dr Bogna Kietlińska
e-mail: bogna.kietlinska@gmail.com

 WĘZEŁ   PODLASKI

FUNDACJA SOCLAB

ADRES: Białystok 15-312 ul. Zwierzyniecka 17/ 16

http://www.soclab.org.pl

 soclab@soclab.org.pl

tel. 731-20-5 2-13

 
PREZES ZARZĄDU
dr Katarzyna Sztop-Rutkowska
k.sztop-rutkowska@soclab.org.pl

WICEPREZES ZARZĄDU
Agnieszka Maszkowska
a.maszkowska@soclab.org.pl

WĘZEŁ POMORSKI

INSTYTUT KULTURY MIEJSKIEJ

DYREKTOR 

Aleksandra Szymańska

ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk

tel. (sekretariat): 58 760 72 16

fax: 58 760 72 15

e-mail: ikm@ikm.gda.pl

Instytut Kultury Miejskiej Instytucja kultury miasta Gdańska

 WĘZEŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI

 CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNYCH

VICEDYREKTOR

Marcin Kapłon

ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn

tel. 89 513 17 30 (centrala, recepcja)

e-mail: sekretariat@ceik.eu

ceik@ceik.eu