O BIBLIOTECE

JAK KORZYSTAĆ Z BIBLIOTEKI

Aby skorzystać z biblioteki trzeba  najpierw rozwinąć dalszą część niniejszego tekstu, potem zaś kliknąć  i wybrać typ źródła. Do wyboru jest ich tu już kilka:

- elektroniczne, dostępne on-line (w tym skategoryzowane przez nas komunikaty z badań CBOS i innych instytucji lub firm, które udostępniają swoje wyniki badań );

- listy polecanych przez nas prac papierowych z adresami bibliograficznymi;

- zestawy  tzw. prac na stopień: licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych obronionych na różnych uczelniach w Polsce - to źródło dopiero budujemy, ale już można z niego korzystać.

W wypadku każdego źródła  - po rozwinięciu się listy kategorii -  należy sprawdzić czy interesujące Państwa dane  - np.: na temat sposobu obchodzenia przez Polaków świąt (sprawdzamy kategorie: święta religijne i święta świeckie) są dostępne. Po kliknięciu w odpowiednią kategorię oraz w guzik "zastosuj" rozwija się  zbiór informacji na dany temat.  W wypadku publikacji papierowych konkretne  źródło zawiera: tytuł, autora, wydawnictwo, rok wydania i inne dane adresu bibliograficznego; w wypadku danych  dostępnych on-line kliknięcie w konkretny link spowoduje, iż system przerzuci Państwa bezpośrednio do wybranego źródła.

CZYM JEST BIBLIOTEKA OŻK-SB

Biblioteka jest kolejnym, tworzonym sukcesywnie przez  OŻK-Sieć Badawczą,  zbiorem pomocnych informacji, dotyczących źródeł wiedzy o kulturze (zarówno publikacji "papierowych", jak i źródeł dostępnych on-line). Jest to nasz autorski PRZEWODNIK po wartościowych - wg  nas - tekstach dotyczących kultury. Za wartościowe uważamy nie tylko te informacje, które są zgodne z  naszą teorią (żywej kultury) lecz także wszystkie te, które reprezentują rzetelny poziom merytoryczny, metodologiczny, a w wypadku danych i wyników badań respektują  zasadę jawności warsztatu naukowego, umożliwiającą ich krytyczną lekturę. (Do czego zachęcamy PT Użytkowników tej części portalu). UWAGA! Z biblioteki wyłączone są prace  partnerów Sieci Badawczej, o ile nie były publikowane.  Te prace można znaleźć w zakładce TEKSTY OŻK.

Szczególną częścią Biblioteki są "prace na stopień", pozwalają one bowiem śledzić jak w różnych ośrodkach akademickich kształtują się naukowe zainteresowania badaniem kultury (cały czas tu rozumianej jako środowisko życia współczesnego człowieka).

PO CO  TWORZYMY BIBLIOTEKĘ

 Zdecydowaliśmy się to robić, ponieważ od lat obserwujemy ogromny chaos informacyjny związany z nadmiarem różnorodnych publikacji; często  - niestety - bardzo wątpliwej jakości; często także - naprawdę ciekawe - teksty teoretyczne, metodologiczne czy raporty z badań i zbiory danych nie są wcale tak łatwe do znalezienia. Wreszcie nawet w otwartych  i dostępnych on-line archiwach wcale nie jest łatwo się poruszać niespecjaliście. Tym problemom  osób chcących się uczyć czym jest kultura chcieliśmy - chociaż częściowo - zaradzić.

STRUKTURA BIBLIOTEKI

Biblioteka zawiera 2 główne rodzaje źródeł (publikacje "papierowe", i publikacje elektroniczne), które są uporządkowane TEMATYCZNIE, wg stworzonej przez nas listy kategorii.  W obrębie jednej kategorii poszczególne publikacje są uporządkowane wg dat powstania tekstów. Trzecim zbiorem głównym jest inwentarz prac na stopień.

autorzy: Barbara Fatyga, Mariusz Piotrowski

Źródła elektroniczne

Źródła papierowe

Prace naukowe na stopień