O TEKSTACH OŻK-SB

UWAGA: prace autorskie członków Zespołów Badawczych  Obserwatorium Żywej Kultury - Sieci Badawczej udostępniamy na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CCBY 3.0 Pl)

no background    Cc-by new white.svg   13, 11 September 2012

Na tej podstronie, która będzie się stopniowo wypełniać, postanowiliśmy prezentować teksty członków Zespołów Merytorycznych (Węzłów Centralnego i Regionalnych), a także prace magisterskie i fragmenty rozpraw doktorskich, naszych Magistrantów i Doktorantów, które pomagają zrozumieć albo dokumentują ważne fragmenty rzeczywistości kulturalnej lub wnoszą nowe pomysły teoretyczne i metodologiczne do badań kultury współczesnej. Chcielibyśmy tu pokazywać dobre wzory roboty naukowej i pisarstwa naukowego, które NIE MUSI być nasycone żargonem i trudne w odbiorze. Wręcz przeciwnie, uważamy, że powinno być jasne i zrozumiałe. Archiwum tekstów jest zorganizowane tematycznie i zawiera opracowania w języku polskim i w języku angielskim; w tym:

-  teksty teoretyczne;

-  teksty  poświęcone metodologii badań kultury; w tym w szczególności opisy i instrukcje do metod i technik wytworzonych przez członków Sieci Badawczej;

-  raporty z badań ilościowych i jakościowych, zrealizowanych przez Sieć;

-  teksty diagnoz i ekspertyz, o ile odkrywają one jakieś ważne problemy społeczno-kulturowe związane z naszymi obszarami badań;

-  inne teksty, które wedle naszego mniemania, mogą inspirować i otwierać wyobraźnię .

Przypominamy, iż prace  innych Autorów  oraz  nasze, ale opublikowane gdzie indziej, są umieszczone w BIBLIOTECE OŻK-SB.: w źródłach elektronicznych oraz w źródłach papierowych.

sortuj malejąco
Barbara Fatyga, KONCEPCJA BADANIA INFRASTRUKTURY ŻYWEJ KULTURY
Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk, Rafał Julian Mejsak, Katarzyna Winiecka, DIAGNOZA PARTYCYPACJI W KULTURZE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM, publikacja: 2012 rok
Kaja Rożdżyńska-Stańczak, Magdalena Szeniawska, Anna Stępień, "ETNOGRAFIA DO KIESZENI nr 2/2013" (BAZAR, JARMARK, TARG) - BADANIA MŁODYCH ETNOGRAFÓW
Barbara Fatyga (red.), PRACA Z MŁODZIEŻĄ I DLA MŁODZIEŻY W POLSCE - DIAGNOZA STANU W ROKU 2019
Barbara Fatyga (współpraca: Jacek Nowiński, Tomasz Kukołowicz), RAPORT O EDUKACJI KULTURALNEJ, 2009.
Barbara Fatyga ANALIZA NAGŁÓWKÓW (FRAZOWA)
Barbara Fatyga, BIBLIOTEKA PRAC NA STOPIEŃ - KONCEPCJA BADANIA
Barbara Fatyga, Alicja Bakulińska, KONCEPCJA AUTOEWALUACJI PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY
Barbara Fatyga, Alicja Bakulińska, AUTOEWALUACJA I EWALUACJA PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY Z LAT 2009-2014, publikacja: 2015 rok
Barbara Fatyga, Bogna Kietlińska, Aleksandra Królak-Zalewska, Kaja Rożdżyńska-Stańczak, WPŁYW DIAGNOZ I BADAŃ NA KSZTAŁTOWANIE POLITYK I DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ NA POZIOMIE GMIN I WOJEWÓDZTW, 2016 r.
Barbara Fatyga, Bogna Kietlińska, MY JESTEŚMY KULTURALNA KOLEJKA, A NIE ŻADNE CHAMSTWO. RAPORT Z BADAŃ 2016 R.
Barbara Fatyga, Eliza Gryszko, Aleksandra Orkan-Łęcka, INDEKSY INFRASTRUKTURY INSTYTUCJONALNEJ ŻYWEJ KULTURY, 2013 r.
Barbara Fatyga, INSTRUKCJA DO BADANIA "KALENDARZ KULTURY" (z drzewem kategorii do kodowania)
Barbara Fatyga, INSTRUKCJA DO BADANIA MAPY INFRASTRUKTURY ŻYWEJ KULTURY
Barbara Fatyga, KOMPETENCJE I KAPITAŁY SPOŁECZNO-KULTUROWE W ŚWIECIE NIEDOBORU I RESENTYMENTU, Olsztyn: IB-Sz., 2012.
Barbara Fatyga, KONCEPCJA BADANIA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH
Barbara Fatyga, Magdalena Dudkiewicz, Marcin Sińczuch, Ryszard Michalski, Katarzyna Chwieduk, PODSUMOWANIA I REKOMENDACJE Z BADAŃ "POMOSTY. BUDOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ WARMII I MAZUR, Olsztyn: IB-Sz, 2012.
Barbara Fatyga, Magdalena Dudkiewicz, Paweł Tomanek, Ryszard Michalski, KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM. Dynamiczna diagnoza kultury województwa warmińsko-mazurskiego 2012 rok
Barbara Fatyga, PRZYKŁAD ANALIZY DANYCH GUSOWSKICH - przypadek danych o uczestnictwie w kulturze na Warmii i Mazurach
Barbara Fatyga, PRZYKŁADOWA TABELA z podziałem pracy w badaniu MAPA INFRASTRUKTURY ŻYWEJ KULTURY w województwie Mazowieckim
BAZA DANYCH. DIAGNOZA PARTYCYPACJI W KULTURZE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
Henryk Mizerek, O PROBLEMATYCE EWALUACJI
Ireneusz Sadowski,ROZWÓJ SEKTORA KULTURY W BIAŁYMSTOKU NA TLE INNYCH MIAST WOJEWÓDZKICH W ŚWIETLE DANYCH URZĘDOWYCH
Magdalena Dudkiewicz, Marcin Sińczuch, Ryszard Michalski, ANALIZA ZAŁOŻEŃ I EFEKTYWNOŚCI AKTUALNIE STOSOWANEJ METODYKI PRACY Z MŁODZIEŻĄ ZAGROŻONĄ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, Olsztyn: IB-Sz., 2012.
Magdalena Dudkiewicz, Turystyka i brak koordynacji. Dokumenty o znaczeniu strategicznym dla Warmii i Mazur.Analiza porównawcza zapisów dotyczących kultury.
Magdalena Wojarska, POZIOM ROZWOJU GOSPODARCZEGO A AKTYWNOŚĆ KULTURALNA W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Małgorzata Skowrońska, Maciej Białous, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Radosław Poniat, Karolina Frąckiewicz, SPACER PO UTARTYCH ŚCIEŻKACH. O SPOTKANIACH BIAŁOSTOCZAN Z KULTURĄ
Marcin Kapłon, CRAWLER - NARZĘDZIE ZBIERANIA DANYCH DO EWALUACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH w badaniu OŻK- SB "KALENDARZ KULTURY"
Mariusz Piotrowski INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU ANTCONC DLA KORPUSÓW TEKSTOWYCH JĘZYKA POLSKIEGO
Mariusz Piotrowski RAPORT PREZENTUJĄCY PROJEKT GIS KULTURA
Mariusz Piotrowski, Barbara Fatyga, INSTRUKCJA DLA POCZĄTKUJĄCYCH - JAK PRACOWAĆ Z DANYMI MOJEJ POLIS
NARODOWY STARY TEATR W KRAKOWIE I JEGO PUBLICZNOŚĆ 2016
Natalia Dullek, Barbara Fatyga, BADANIE NATALKI: KIM JEST NASTOLATEK 2020/2021
OPIS BADAŃ "DIAGNOZA PARTYCYPACJI W KULTURZE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM"
Paweł Tomanek, MANUAL DO KODOWANIA DANYCH w badaniu dokumentów strategicznych JST
Piotr Rynkiewicz, OPIS NARZĘDZIA DO KODOWANIA DANYCH W BADANIU "KALENDARZ KULTURY" (QDA Miner 4.1)
Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak, PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW, 2014
RAPORT NATALKI: KIM JEST NASTOLATEK 2019/2020
Sławomir Czarnecki, WIEDZA POTRZEBNA I NIEPRZYJEMNA (komentarz do raportu Barbary Fatygi i Bogny Kietlińskiej, My jesteśmy kulturalna kolejka, a nie żadne chamstwo)
Sławomir Molda, OPIS NARZĘDZIA DO KODOWANIA DANYCH W BADANIU "KALENDARZ KULTURY" (program EXCEL)
TEXTS IN ENGLISH: BARBARA FATYGA, BOGNA KIETLIŃSKA, TRANSLATION: JAN SZPILKA, DICTIONARY OF THE LIVING CULTURE THEORY (version: 2013- 2018)