Biblioteka - źródła elektroniczne

Wprowadzenie do listy. Informacje

Datasortuj malejąco Odnośnik
31/01/1951 Rola prasy i radia w kulturze masowej
31/05/1956 Opinie o zaspokajaniu potrzeb materialnych ludności miejskiej
15/02/1959 Funkcje informacyjne prasy i radia. (Wyniki badań warszawskich.)
31/03/1959 Podstawowe zajęcia mieszkańców miast w codziennym budżecie czasu. (1959-03-31, 9.073)
31/03/1959 Potrzeby społeczno-kulturalne wsi. Cz.1-3
03/05/1959 Badanie kolportażu "Kuriera Szczecińskiego" i celowości przekształcenia tej gazety na popołudniową.
30/06/1959 Ankieta teatralna (tablice statystyczne i komentarz)
30/06/1959 Ankieta teatralna (a. tablice statystyczne i komentarz), (b. opracowanie uzupełniające)
31/08/1959 Przywódcy opinii i ich rola w procesie obiegu informacji
10/05/1960 Zasięg i prestiż informacji gospodarczej prasy i radia
31/05/1960 Społeczne uwarunkowania czytelnictwa prasy i słuchania radia
30/06/1960 Czas wolny mieszkańców miast. (Informacje wstępne.) (1960-06-30, 9.038)
30/06/1960 Czynniki wyznaczające poczucie zadowolenia życiowego.
31/07/1960 Oddziaływanie czynnika materialnego na ocenę sytuacji życiowej
31/10/1960 Plastyka użytkowa w opinii publicznej
30/11/1960 Co sądzisz o autostopie? (Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na trasie: Gdynia-Warszawa-Zakopane)
30/11/1960 Kierowcy w autostopie
28/02/1961 Zróżnicowanie ról w grupie a rozprzestrzenienie się informacji fachowych (na przykładzie jednego zakładu pracy)
28/02/1961 Czytelnictwo prasy fachowej wśród kadry inżynieryjno-technicznej. Stereotypy i rzeczywiste uwarunkowania.
30/04/1961 Problemy wypoczynku mieszkańców wsi (dorośli i dzieci)
15/11/1961 Społeczeństwo polskie a polityka międzynarodowa, części I,II,III
30/11/1961 Sprawy międzynarodowe w opinii publicznej
30/11/1961 Sprawy międzynarodowe w opinii publicznej
31/12/1961 Wypoczynek i turystyka mieszkańców miast w r. 1961.
31/01/1962 Młodzież wiejska o swych zajęciach i dążeniach.
28/02/1962 Upodobania filmowe ludności miejskiej
28/02/1962 Upodobania filmowe ludności miejskiej
28/02/1962 Wyniki ankiety dotyczącej organizacji upowszechnienia czytelnictwa technicznego
15/04/1962 Plany wypoczynkowo-turystyczne mieszkańców miast na r. 1962
15/11/1962 Wypoczynek i turystyka mieszkańców miast w r. 1962
31/12/1962 Wypoczynek warszawiaków
01/09/1964 Potrzeby kulturalne ludności Polski i możliwości ich zaspokojenia (konspekt)
31/05/1966 Miasto w oczach mieszkańców wsi (opracowanie wstępne).
31/12/1967 Młodzieżowi bohaterowie 1967 r. (Analiza 2907 wypowiedzi nadesłanych w związku z plebiscytem "Popołudnia z młodością" ZG ZMS i ZG ZMW).
28/02/1968 Opinie mieszkańców miast o lecznictwie otwartym
30/09/1968 Społeczne zróżnicowanie ocen sytuacji materialnej
31/03/1969 Życie kulturalne wsi. Wstępny opis badań. (1969-03-31, M.0124)
31/01/1970 Czas wolny w perspektywie pięciodniowego tygodnia pracy. Opinie i postulaty ludności miast w Polsce. (1970-01-31, M.0068)
30/01/1971 Czynniki wyznaczające skuteczność propagandy
30/03/1973 Młodzież w badaniach Ośrodka.
30/04/1973 Sytuacja życiowa i poglądy współczesnej młodzieży.
15/10/1973 Młodzież o sobie i swoich dążeniach.
02/01/1974 Boże Narodzenie i Sylwester 1973 (1974-01-02, M.0317)
24/01/1974 Zainteresowanie programami sportowymi w telewizji
02/02/1974 Rozmiary korzystania z wypoczynku dorocznego i turystyki zagranicznej
28/02/1974 Trzydziestolecie PRL w świadomości społecznej. (Wstępne wyniki badań.) (1974-02-28, M.0341)
02/04/1974 Zajęcia kulturalne (1974-04-02, K.31/031/74)
02/04/1974 Rozumienie terminów występujących w telewizyjnych programach publicystyki zagranicznej
31/05/1974 Problemy różnic społecznych w opinii publicznej
01/08/1974 Radio czy telewizja
08/10/1974 Rozmiary korzystania z dorocznego wypoczynku w 1974 r.
06/02/1975 Muzyka w Polskim Radiu
01/03/1975 Porównanie informacji radiowych, telewizyjnych i prasowych
22/04/1975 Czytelnictwo prasy codziennej
07/10/1975 Rozmiary korzystania z dorocznego wypoczynku w 1975 r.
30/10/1975 Zainteresowania muzyczne Polaków
27/04/1976 Postawy społeczeństwa polskiego wobec skracania czasu pracy. (1976-04-27, M.0491)
22/06/1976 Wyjazdy weekendowe w Polsce w 1976 r.
21/04/1977 Społeczna dostępność instytucji kulturalnych w świetle badań opinii publicznej
21/04/1978 Możliwości korzystania z instytucji kulturalnych w społeczeństwie polskim.
12/05/1978 Wypoczynek doroczny w r.1978
13/09/1978 Wypoczynek wakacyjny dzieci szkół podstawowych
15/09/1980 Opinie o informacji w radiu i telewizji w okresie strajków na Wybrzeżu i we wrześniu 1980
11/11/1980 Opinie o informacji w radiu i telewizji w październiku i listopadzie 1980 r. w świetle sondaży OBOPiSP
03/03/1981 Radiowe i telewizyjne transmisje z obrad Sejmu PRL w opiniach telewidzów
21/09/1982 Wyjazdy wypoczynkowe w r. 1982. (Raport z badania Wyjazdy wypoczynkowe)
31/05/1983 Słuchanie radiostacji zagranicznych nadających w języku polskim .
18/10/1983 Wyjazdy wypoczynkowe w r. 1983
11/04/1984 Wstępne podsumowanie wyników badania nad odbiorem radiowych rozgłośni zagranicznych nadających w języku polskim
27/11/1984 Odbiór radiowych rozgłośni zagranicznych nadających w języku polskim
18/06/1985 Odbiór radiowych rozgłośni zagranicznych nadających w języku polskim
01/10/1985 Informacja z badań odbioru radiowych rozgłośni zagranicznych nadających audycje w języku polskim
14/10/1986 Rzeczywiste i upragnione wyjazdy wypoczynkowe. (Raport z badania w r. 1986.)
13/01/1987 Odbiór zachodnich rozgłośni radiowych nadających audycje w języku polskim
09/06/1987 Telewizja a kultura
15/09/1987 Opinie o zawodzie dziennikarza
17/02/1988 Odbiór zachodnich rozgłośni radiowych nadających audycje w języku polskim
01/03/1988 Odbiór transmisji z Zimowej Olimpiady - Calgary 88
31/05/1988 Odbiór zachodnich rozgłośni radiowych nadających audycje w języku polskim ze szczególnym uwzględnieniem BBC, Głosu Ameryki i Wolnej Europy
13/06/1989 Odbiór zachodnich rozgłośni radiowych nadających audycje w języku polskim w czerwcu 1989 r.
31/12/1989 Reakcje prasy PZPR na zmiany w TVP
15/05/1990 Odbiór polskojęzycznych rozgłośni zagranicznych
21/01/1992 Wyjazdy w 1991 r.
14/04/1992 Opinie o Radiu Wolna Europa
29/06/1993 Wyposażenie społeczeństwa polskiego w sprzęt elektroniczny
19/04/1994 Wydatki ponoszone przez Polaków na zakup prasy
25/05/1994 Dzień Dziecka. (1994-05-25, K.030/94)
25/05/1994 Czy Polacy są przesądni?
11/07/1995 Tanecznym krokiem na spacer do lasu, z książką pod pachą - ulubione zajęcia Polaków. (1995-07-11, K.087/95)
11/07/1995 Hobby Polaków. (1995-07-11, K.078/95)
11/07/1995 Gdzie już byliśmy, a gdzie nie
21/03/1996 Preferencje filmowe Polaków: co oglądamy w kinie i na wideo
16/04/1996 Polacy o sporcie
25/06/1996 Polacy o swoich planach urlopowych.
24/09/1996 Czy lubimy dowcipy? Poczucie humoru Polaków
08/09/1997 Opinie po wypadku księżnej Diany o zakresie wolności mediów
17/09/1997 Wydarzenia i media - wpływ na decyzje wyborcze
07/10/1997 Wieczór Wyborczy
07/10/1997 Kampania wyborcza w Telewizji Polskiej
11/11/1997 O kampanii "Powstrzymać przemoc domową"