Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj malejąco Rok wydania Autor Promotor Miejsce wydania
Emigracja a pobyt czasowy (expatriation) – strategie adaptacyjne Francuzów pracujących czasowo w Polsce (Praca magisterska) 2001 Zuzanna Borg prof. dr hab. Krystyna Pawlak-Wróblewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Emigracja a więzi społeczne. Młodzi Polacy w Irlandii (praca magisterska) 2005 Magdalena Pękacka prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Emigracja w drugą stronę: kierunek Polska (praca magisterska) 2005 Marta Bałyga prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Emigracja zarobkowa Polaków na Cypr (praca magisterska) 2008 Aleksandra Kolendo prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Emigranci polityczni z Grecji (Praca magisterska) 2002 Jarosław Małecki dr Marek Tabin Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Emo jako jeden z kształtujących się typów subkultury młodzieżowej w Polsce (praca magisterska) 2009 Marek Mroczek brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Emocje społeczne w pracy wyższej kadry kierowniczej. Studium socjologiczne (Praca magisterska) 2015 Marta Dratwa-Wasyłek prof. UW, dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Empiryczne modele społeczeństwa obywatelskiego w Polsce (Praca magisterska) 2003 Jan Herbst prof. UW, dr hab. Jerzy Bartkowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Employer Branding – budowanie wizerunku pracodawcy. Studium przypadku (Praca magisterska) 2014 Beata Kuźma prof. dr hab. Mirosława Marody Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Employer branding na studenckim rynku pracy (Praca licencjacka) 2014 Magdalena Sołtys dr Piotr Ostrowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Erasmus - motywacje, styl życia i relacje prywatne na przykładzie studentów z Turcji (praca magisterska) 2013 Małgorzata Bogucka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Eros w organizacji. Romanse w pracy i molestowanie seksualne w teorii i praktyce (Praca magisterska) 2004 Julia Kubica prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Eros zniewolony. Analiza seksualności człowieka w kontekście nakazu podporządkowania (praca magisterska) 2005 Olga Figurska dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Erotyzacja spektakli kultury popularnej. Analiza badawcza kampanii reklamowych mody z lat 2003-2013 (praca licencjacka) 2014 Karolina Becker dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etos nauczycieli - wartości i wzory osobowe propagowane w prasie dla nauczycieli (1996-2006) (praca magisterska) 2007 Izabela Kaczmarska dr hab. Małgorzata Melchior Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etos oficera Wojska Polskiego - rzeczywistość czy legenda? (praca magisterska) 2005 Agata Osiekowicz prof. dr hab. Hanna wida-Ziemba Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etos pracy i jego przemiany. Na przykładzie zawodu informatyka (praca magisterska) 2005 Anna Pilch dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etos pracy polskiego kapitana żeglugi wielkiej. Społeczny model a rzeczywistość (praca magisterska) 2012 Karol Węgrzyn prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etyczne a estetyczne w twórczości Artura Żmijewskiego - próba analizy antropologicznej (praca magisterska) 2006 Alicja Placha prof. UW dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etyka dziennikarska w obliczu tabloidyzacji mediów (praca magisterska) 2011 Arianna Stańczyk prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etyka pracy strażnika miejskiego. Analiza socjologiczna (praca magisterska) 2012 Anna Szelągiewicz prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etyka pracy w systemie kapitalistycznym. Perspektywa historyczna (praca licencjacka) 2011 Patryk Gawrychowski dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etyka protestancka a duch odpowiedzialnego kapitalizmu (praca magisterska) 2005 Paweł Prochenko prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etyka seksualna kościoła katolickiego a społeczna sytuacja osób homoseksualnych (praca licencjacka) 2011 Martyna Stawarz dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etyka w administracji publicznej na przykładzie Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim 2006 Katarzyna Koniec prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etyka w polityce - zasady etyki i Komisja Etyki Poselskiej (praca magisterska) 2013 Dawid Kowalski dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etyka w poradnictwie zawodowym (praca magisterska) 2008 Agnieszka Drozdowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etyka w przemyśle farmaceutycznym (praca licencjacka) 2015 Anna Wolicka dr Maria Środoń Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etyka w public relations (praca magisterska) 2010 Małgorzata Bordzań prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etyka w reklamie. System samoregulacji w obronie norm moralnych (praca magisterska) 2007 Marcin Malinowski prof. UW, dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etyka we współczesnej reklamie telewizyjnej w Polsce (praca magisterska) 2009 Beata Pichalska prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etyka współczesnej reklamy komercyjnej w subiektywnej ocenie odbiorców (praca magisterska) 2012 Aleksandra Zboina prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etyka zawodowa fotografa wojennego (praca licencjacka) 2013 Wojciech Kaszlej dr Tomasz Olczyk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Etyka zawodowa fotoreportera prasowego (praca magisterska) 2013 Bartłomiej Sawka prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Euro 2012 A poczucie narodowej jedności (Praca magisterska) 2014 Damian Białek dr hab. Ewa Nasalska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Europa środkowa. Między mitem a rzeczywistością (praca magisterska) 2005 Karol Wittels prof. dr hab. Marcin Król Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Europa w publicystyce paryskiej "Kultury" w latach 1947-1955 (praca magisterska) 2009 Katarzyna Gronczewska prof. dr hab. Marcin Król Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Europejscy wolontariusze w krajach rozwijających się. Studium socjologiczne (praca magisterska) 2008 Dorota Gadzinowska dr Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Europejskie społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Na przykładzie stosunku studentów wobec wyborów do Parlamentu Europejskiego (praca magisterska) 2010 Patrycja Rokicka prof. UW dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Eutanazja a postmodernistyczna zmiana społeczna. Problem eutanazji w Holandii i w Polsce (Praca magisterska) 2002 Marcin Oziębły prof. dr hab. Wojciech Modzelewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Ewaluacja projektów współfinansowanych z funduszy unijnych na podstawie wybranego projektu (praca magisterska) 2008 Justyna Kondraciuk prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym w perspektywie wybranych teorii socjologicznych (praca licencjacka) 2013 Norbert Sosik dr Bartłomiej Walczak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ewolucja stylu przekazu, formy i zawartości telewizyjnych przekazów informacyjnych w latach 1996-2006 (praca magisterska) 2008 Katarzyna Słoniewicz dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ewolucja subkultury metalowej w Polsce (praca magisterska) 2006 Kamila Loranc prof. UW, dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Fabryka industrialna - fabryka doznań. analiza społeczno-przestrzenna przestrzeni tematycznej Soho Factory (praca magisterska) 2014 Sonia Pietraszewska prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Facebook jako instytucja totalna, do której wchodzimy z własnej woli (praca magisterska) 2014 Zuzanna Janowicz prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Facebook jako świadectwo przemian w komunikacji interpersonalnej (praca licencjacka) 2010 Antonina Komorowska dr Marcin Sińczuch Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Facylitacja w przywództwie i zarządzaniu organizacją biznesową (praca magisterska) 2014 Karina Śniegowska dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Falenica: żydowscy mieszkańcy w pamięci dzisiejszych licealistów (praca licencjacka) 2013 Ewa Jodkowska dr hab. Małgorzata Melchior Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Fałszywa biżuteria. O pozornych symbolach statusu (praca magisterska) 2007 Helena Chmielewska-Szlajfer prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Fandom jako współczesne nowoplemię. Socjologiczna analiza społeczności fanów zespołu muzycznego Hurts (Praca magisterska) 2015 Paulina Kałuska prof. UW, dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Fani mangi i anime – grupa, subkultura czy postsubkultura (praca licencjacka) 2014 Jolanta Jabłecka dr hab. Beata Hoffmann Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Fashion Public Relations – Analiza wizerunków kreowanych na blogach modowych (Praca licencjacka) 2015 Izabela Sandomierska dr Małgorzata Sikorska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Fenomen „Gazety Wyborczej” (Praca magisterska) 2002 Katarzyna Błesznowska prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Fenomen festiwali białoruskich na Podlasiu. Studium dwóch przypadków (praca licencjacka) 2010 Katarzyna Jaworowska dr Małgorzata Irena Karczewska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Fenomen kibicowania widziany oczami fanek piłki nożnej. Analiza tożsamości indywidualnej i społecznej kibicek piłki nożnej (praca magisterska) 2012 Monika Adamiec dr hab. Irena Borowik prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Fenomen Lecha Wałęsy jako zjawisko społeczne (praca magisterska) 2005 Joanna Karasińska dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Fenomen marketingu w języku Foucaulta i Giddensa (praca magisterska) 2006 Henryk Klawe prof. UW, dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Fenomenologia czasu wolnego a spożycie alkoholu jako sposób jego spędzania w społeczności wiejskiej (Praca licencjacka) 2014 Tomasz Graczyński dr Anna Kiersztyn Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Festiwal muzyki psytrance'owej O.Z.O.R.A. jako przykład spotkania psychodelicznego (praca magisterska) 2013 Alicja Biały prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Festiwal Przystanek Woodstock w kontekście koncepcji zabawy (praca magisterska) 2013 Maria Łukawska prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Festyny wiejskie w gminie Purda (praca magisterska) 2010 Agata Kurek prof. UW dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Figura śmierci króla w filozofii społecznej Markiza de Sade (praca magisterska) 2006 Krzysztof Wolański prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Figura wroga obiektywnego w "Mein Kampf" Adolfa Hitlera (praca magisterska) 2006 Piotr Łebędowski prof. UW, dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Film animowany jako nośnik wartości społecznych – analiza wizerunku bohaterów filmowych (Praca licencjacka) 2015 Izabela Superek dr Małgorzata Sikorska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Film pornograficzny dla kobiet w dyskursie feministycznym (praca licencjacka) 2010 Monika Prucnel dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Filozofia Stanisława Brzozowskiego jako wychowanie (praca magisterska) 2005 Michał Feliksiak prof. dr hab. Marcin Król Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Firma Agnieszka Radwańska – sportowiec jako przedsiębiorstwo: model analityczny (Praca licencjacka) 2014 Michał Wołczak dr Julia Kubisa Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Flamenco - więcej niż taniec. Analiza socjologiczna tancerzy flamenco (praca magisterska) 2012 Anna Sojka prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Floriana Znanieckiego koncepcja kultury (Praca magisterska) 2000 Katarzyna Walkowska prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Fonosfera miasta Warszawy w ujęciu muzycznym jako odzwierciedlenie stylu życia jego mieszkańców (praca magisterska) 2010 Aneta Plewińska prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Formy pomocy kobietom - ofiarom przemocy w rodzinie (praca magisterska) 2005 Justyna Jasińska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Formy pomocy kobietom - ofiarom w rodzinie (praca magisterska) 2005 Justyna Jasińska prof. dr hab. Anna Kwak Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Forza Napoli! Sport jako narzędzie adaptacji? Przypadek senegalskich imigrantów w Neapolu (Praca magisterska) 2014 Marta Pikora prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Fotoblog imprezowy jako nowa forma uczestnictwa w zabawie tanecznej w nocnym klubie - fotograficzna dokumentacja zjawiska społecznego oraz wpływ na objęte nią jednostki (praca magisterska) 2011 Martyna Wasilewska prof. UW dr hab. Joanna Tokarska- Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Fotografia jako wizualny język turystyki opisujący innego (praca magisterska) 2010 Paulina Czarnecka prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Fotografia między sztuką a polityką (praca magisterska) 2013 Karolina Kleszcz dr Piotr Graczyk Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Fotospołeczeństwo. Wpływ fotografii na społeczeństwo (praca magisterska) 2013 Zofia Braun dr hab. ukasz Gaweł Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Freestyle football - nowa dyscyplina sportu w perspektywie socjologicznej (praca magisterska) 2013 Mateusz Związek prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Frustracja młodych matek (praca magisterska) 2008 Helena Rzeszotnik prof. UW, dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Fundacja "Pogranicze" jako popularyzator wielokulturowości (praca licencjacka) 2014 Monika Maksimowicz dr hab. Piotr Chomik Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Historii i Nauk Politycznych
Fundacja korporacyjna jako narzędzie społecznego zaangażowania biznesu (praca magisterska) 2008 Aleksandra Zielińska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Fundacja Nautilius w perspektywie New Age (praca magisterska) 2006 Katarzyna Chmielewska dr Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz społeczności LGBT. Stan na dzień 01.01.2013. Analiza działalności (praca magisterska) 2013 Michał Marecki prof. UW dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Fundacje korporacyjne jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu (praca magisterska) 2012 Aleksandra Stasiuk prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Fundamentalizm a Kościół katolicki. Socjologiczna analiza czasopisma Fronda w latach 2007-2010 (praca magisterska) 2011 Michał Gryglewski prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Funkcja integracyjna forum internetowego na przykładzie oficjalnego forum internetowego zespołu Armia "Ultima Thule" (praca magisterska) 2007 Krzysztof Karnkowski prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Funkcja narkotyków w polskim clubbingu (praca magisterska) 2009 Małgorzata Gazda prof. UW, dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Funkcja organizacji obywatelskich w procesie transformacji systemowej w Polsce (praca magisterska) 2009 Katarzyna Zawada brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Funkcja zakładana i funkcja realizowana zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej (praca magisterska) 2014 Maria Radziejowska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Funkcje ewaluacji dialogicznej realizowanej w organizacji pozarządowej na przykładzie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (Praca magisterska) 2003 Magdalena Szostakowska prof. dr hab. Leszek Korporowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Funkcje narodowe kultur muzycznych mniejszości narodowych na przykładzie mniejszości białoruskiej (praca magisterska) 2006 Marcin Dąbrowski prof. dr hab. Andrzej Sadowski Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Funkcje parafii prawosławnych na podstawie parafii w Juszkowym Grodzie (praca magisterska) 2007 Elżbieta Sakowicz prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Funkcje prawosławnych ośrodków kulturowych na Podlasiu (praca magisterska) 2003 Barbara Koziak prof. dr hab. Antoni Mironowicz Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Historii i Nauk Politycznych
Funkcje ubiorów i strojów w autoprezentacjach studentów warszawskich uczelni (praca magisterska) 2011 Magdalena Stankiewicz prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Funkcje zakładane a funkcje realizowane Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego (praca magisterska) 2005 Magdalena Lotkowska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Funkcje założone i realizowane mazowieckich organizacji infrastrukturalnych (praca magisterska) 2006 Małgorzata Łysakowska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Funkcjonowanie biur karier w warunkach wysokiego bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych (Praca magisterska) 2004 Katarzyna Trochimiak prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Funkcjonowanie Dorosłych Dzieci Alkoholików w życiu codziennym. Perspektywa teoretyczna i badawcza (praca licencjacka) 2010 Małgorzata Kowalewska dr Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Funkcjonowanie jedynaków w życiu rodzinnym i pozarodzinnym (praca magisterska) 2006 Magdalena Śliwa prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony