Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj malejąco Rok wydania Autor Promotor Miejsce wydania
Aktywne starzenie się społeczeństwa a Uniwersytety Trzeciego Wieku (praca licencjacka) 2012 Marta Mikołaczyk dr Mariola Racław Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aktywność konsumencka seniorów – analiza prasowych przekazów reklamowych skierowanych do osób starszych (Praca magisterska) 2015 Paulina Mróz prof. UW, dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aktywność organizacyjna Polonii Amerykańskiej (praca licencjacka) 2010 Ewa Cichocka dr Joanna Śmigielska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aktywność społeczna i partycypacja obywatelska we wsi Radziechowy (praca magisterska) 2009 Michał Sapeta brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Aktywność społeczna kobiet w mieście ina wsi (praca magisterska) 2010 Emilia Dmochowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aktywność społeczna osób starszych i jej uwarunkowania na przykładzie mieszkańców Olecka w województwie warmińsko-mazurskim (praca licencjacka) 2013 Karolina Morusiewicz dr Urszula Abłażewicz-Górnicka Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Aktywność społeczna osób starszych na przykładzie działalności Białostockiego Centrum Seniora (praca magisterska) 2014 Karolina Januszkiewicz prof. dr hab. Grzegorz Nowacki Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Aktywność społeczności lokalnej w Zalesiu Górnym (praca magisterska) 2009 Zofia Anuszkiewicz prof. dr hab. Marcin Król Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aktywność zawodowa kobiet a macierzyństwo w Polsce, na Węgrzech i we Francji (praca magisterska) 2013 Ilona Gizińska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aktywność zawodowa kobiet a wypełnianie ról opiekuńczych w kontekście zmian wieku emerytalnego (praca licencjacka) 2012 Sylwia Szewczyk dr Mariola Racław Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aktywność zawodowa osób w wieku 50+. Problemy oraz możliwości ich rozwiązania (praca licencjacka) 2010 Justyna Szadkowska dr hab. Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aktywny obywatel? O aktywności obywatelskiej w podręcznikach do Wiedzy o Społeczeństwie dla gimnazjum (praca magisterska) 2008 Marta Faber prof. UW, dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aktywny trzeci wiek w trzecim sektorze? Polityka państwa i organizacje pozarządowe wobec starzenia się społeczeństwa (praca magisterska) 2014 Aleksandra Zacharska dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Akulturacja Kresowiaków w Gliwicach (praca magisterska) 2009 Małgorzata Waszczuk prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Alea drogi jako sposób manifestowania swojej tożsamości (praca magisterska) 2012 Marcin Kaczor prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Alkohol a praktyki kulturowe na Grochowie (praca magisterska) 2009 Marta Sęk prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Alkohol i narkotyki w środowisku studenckim. Analiza danych ilościowych i jakościowych (praca magisterska) 2006 Klaudia Palczak prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Alkoholizm kobiet na tle alkoholizmu mężczyzn (praca magisterska) 2014 Kamila Piasecka prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Alternatywne formy wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym (praca magisterska) 2013 Anna Bitel-Kowalska dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Alternatywne formy życia rodzinnego we współczesnym świecie (praca magisterska) 2010 Małgorzata Mioduszewska prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Altruizm w społeczeństwie polskim u schyłku XX wieku (Praca magisterska) 2001 Dorota Ząbek prof. dr hab. Aleksandra Jasińska-Kania Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Amerykanizacja polskich nastolatków na przykładzie ich zachowań konsumpcyjnych i stylu życia (praca magisterska) 2005 Daria Jerzykowska dr hab. Andrzej Kondratowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Instytut Ameryk i Europy
Amerykański styl życia jako temat w nauczaniu języka angielskiego nastolatków w aspekcie rozwijania sprawności mówienia (praca licencjacka) 2005 Marta Widziewicz mgr Barbara Gorbacz-Gancarz Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Lingwistyki Stosowanej
Analiza czynników wypalenia zawodowego wśród średniego personelu medycznego wybranej placówki służby zdrowia (praca magisterska) 2007 Katarzyna Staroń dr Grażyna Fluderska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza debaty publicznej o zmianie wieku emerytalnego w ubezpieczeniu społecznym (praca magisterska) 2011 Aneta Grabowska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza dyskursu medialnego na przykładzie wizerunku kibiców piłkarskich w polskiej prasie codziennej (praca magisterska) 2013 Roman Djaczkin dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza dyskursu medialnego na przykładzie WOŚP i Jerzego Owsiaka w polskiej prasie (praca magisterska) 2014 Bartosz Amanowicz dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza dyskursu medialnego na temat ekscesów chuligańskich w środowisku kibiców piłki nożnej w Polsce (Praca magisterska) 2014 Michał Jasny dr Renata Włoch Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Analiza dyskursu publicznego o sytuacji matek na rynku pracy w Polsce w latach 2002-2008 (praca magisterska) 2010 Małgorzata Sarna prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza dyskursu publicznego o zatrudnieniu tymczasowym w Polsce w latach 2003-2007 (praca magisterska) 2008 Monika Marczak prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza fotografii wnętrz domów emerytów z wykorzystaniem pojęcia gustu według Pierre'a Bourdieu (praca magisterska) 2013 Diana Gaik prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza humoru w kontekście pięciu teorii socjologicznych (praca licencjacka) 2015 Piotr Szumowski dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza i porównanie modeli telewizji publicznej w Polsce i Wielkiej Brytanii (praca licencjacka) 2011 Olga Gierczyńska dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza idei dobra wspólnego w katolickiej nauce społecznej, myśli liberalnej i komunitariańskiej (praca magisterska) 2011 Katarzyna Nowina Konopka dr Barbara Lewenstein Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza instytucjonalna w strategii Banku Światowego w Polsce (Praca magisterska) 2001 Mateusz Fałkowski dt hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Analiza internetowego programu wymiany gościnności o nazwie "Hospitality Club" (praca magisterska) 2008 Dominik Lewandowski prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza języka i symboliki obrazu telewizyjnej kampanii samorządowej 2006 (praca magisterska) 2008 Michał Zwoliński dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza klas ukrytych P.F. Lazarsfelda. Wybrane zagadnienia (Praca magisterska) 2004 Olga Wagner prof. dr hab. Grzegorz Lissowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Analiza memefikacji przekazów medialnych (praca magisterska) 2013 Krzysztof Domeradzki prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza metod dostarczania dóbr publicznych (Praca magisterska) 2001 Maciej Sobolewski prof. dr hab. Grzegorz Lissowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Analiza motywacji wolontariuszy działających w Fundacji Akademia Iuris - indywidualizm czy wspólnotowość (praca magisterska) 2006 Monika Ufnal prof. UW, dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza motywacji wolontariuszy w organizacjach pozarządowych (praca magisterska) 2012 Paulina Głowala dr Marek Rymsza Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza natury pamięci zbiorowej na przykładzie stosunku mieszkańców województwa śląskiego do oficjalnego przekazu pomników Armii Czerwonej (praca magisterska) 2014 Tomasz Kania dr hab. Andrzej Bukowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Analiza obecności trzeciego sektora w lokalnej prasie samorządowej (praca magisterska) 2012 Dorota Jankojć prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza obrazu prawnika i wymiaru sprawiedliwości w programach informacyjnych telewizji publicznej (praca magisterska) 2003 Krystyna Solińska dr Marek Kłosiński Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Analiza oceny funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej i parafii Kościoła rzymskokatolickiego (Praca magisterska) 2001 Magdalena Jajkowska prof. UW, dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Analiza performansu ludycznego na przykładzie koncertów grupy Rammstein (praca licencjacka) 2012 Justyna Bryczkowska dr Albert Jawłowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza politologiczna sporu dotyczącego przerywania ciąży w Polsce (1989-1997) (Praca magisterska) 2002 Agnieszka Krasicka prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Analiza polskiego filmu dokumentalnego (praca magisterska) 2012 Katarzyna Lesisz prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza poradników do uwodzenia dla mężczyzn w świetle teorii psychologii społecznej (praca licencjacka) 2015 Jakub Szymczuk dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza porównawcza sposobów reklamowania produktów i usług na billboardach zlokalizowanych przy ulicy Modlińskiej i Alejach Jerozolimskich w Warszawie (praca licencjacka) 2015 Izabela Jachimczyk dr Tomasz Olczyk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza porównawcza wizerunków kobiecych w "JOY" oraz "Kobieta i Życie" w latach 2011-2012 (praca magisterska) 2012 Anna Kulpa prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza postaw mieszkańców Warszawy wobec zachowań odbiegających od norm moralnych, czyli: nie wolno, ale można (praca magisterska) 2002 Kamila Kurowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Analiza potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie (praca magisterska) 2012 Agata Ślęczka prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza powstania Union pour un Mouvement Populaire – nowej partii francuskiej prawicy (Praca magisterska) 2003 Monika Dac prof. UW, dr hab. Mirosława Grabowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Analiza pól semantycznych wypowiedzi z cyklu „Młodzi końca wieku” (Praca magisterska) 2002 Magdalena Olszewska prof. UW, dr hab. Krzysztof Koseła Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Analiza produktów i usług kierowanych do singli w XXI wieku (praca magisterska) 2011 Marta Król prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza projektu Gotowi do pracy - wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia (praca magisterska) 2008 Marta Siemianowska prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza przestrzeni warszawskich hosteli - studium antropologiczne (Praca magisterska) 2015 Aleksandra Bujnowska dr Barbara Bossak-Herbst Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Analiza rozumienia władzy w podręcznikach psychologii społecznej, wybranej literaturze ADR i teorii rang Arnolda Mindella (praca magisterska) 2012 Katarzyna Chustecka dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza rozumowania moralnego u dzieci we wczesnym wieku szkolnym z rodzin dysfunkcyjnych na podstawie badań wychowanków warszawskich świetlic środowiskowych (praca magisterska) 2011 Anna Buczek prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza skeczy kabaretowych pod kątem poruszanych w nich kwestii społecznych. Ich odbiór i interpretacja (praca magisterska) 2012 Agata Grzybowska prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza skuteczności partii politycznych w grach o ordynację wyborczą w Polsce (Praca magisterska) 2002 Michał Kot prof. dr hab. Grzegorz Lissowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Analiza socjologiczna fenomenu „Warsaw shore – ekipa z Warszawy” (Praca magisterska) 2014 Iga Konińska dr Renata Włoch Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Analiza społeczno - kulturowa zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej (praca magisterska) 2013 Mikołaj Krüger prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Analiza stereotypu Rosji i Rosjan w dowcipie polskim okresu PRL i III Rzeczpospolitej (praca magisterska) 2006 Magdalena Wojno prof. UW dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza strukturalna bajki współczesnej (praca magisterska) 2011 Izabela Bąbiak prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza sytuacji organizacji społecznych (praca magisterska) 2006 Ksenia Naranovich prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza sytuacji studentów na współczesnym rynku pracy i wymagań stawianych przezeń kandydatom do pracy (praca magisterska) 2001 Anna Wierzbicka dr hab., prof. UW Barbara Fatyga ISNS UW
Analiza trwałości i funkcjonowania grupy społecznej na przykładzie grupy internetowej powstałej w reakcji na postawienie krzyża przed Pałacem Prezydenckim (praca magisterska) 2013 Iwona Stefanowicz prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza utworów hip-hopowych pod kątem stosunku do państwa, prawa i policji (praca magisterska) 2011 Gabor Karbownik prof. UW dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza uwarunkowań ludzkiej destruktywności na podstawie założeń koncepcji człowieka Ericha Fromma (praca magisterska) 2012 Magdalena Bujnowska prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza wirtualnej społeczności serwisu Twitter (Praca licencjacka) 2015 Beata Tomczak dr Sławomir Mandes Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Analiza wizerunku dziecka we współczesnej reklamie telewizyjnej (praca magisterska) 2014 Magdalena Barcik prof. dr hab. Bogusław Nierenberg Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Analiza wizerunku muzułmanów w prasie. Na podstawie analizy przekazów opisujących głośne akty terrorystyczne (praca magisterska) 2009 Paweł Stępniak prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza wizerunku polskich polityków na podstawie wybranych tygodników prasowych w okresach wyborczych lat 1989-2011 (Praca magisterska) 2014 Magdalena Fajfer dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Analiza współczesnej mody dziecięcej na wybranych przykładach (Praca magisterska) 2015 Dorota Kasperek prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza wybranych aspektów konsumpcyjnego stylu życia pokolenia Y a rola i znaczenie marki (Praca magisterska) 2014 Sylwia Orlik dr Julia Kubisa Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Analiza wybranych przypadków nieuzasadnionego odbierania dzieci rodzicom (praca licencjacka) 2014 Justyna Piwowarczuk dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza wybranych źródeł innowacji technologicznych (praca magisterska) 2013 Agnieszka Stężycka prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza zawodu ratownika górskiego na przykładzie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (praca licencjacka) 2014 Elwira Wilczek dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza zjawiska globalnych ruchów społecznych (praca licencjacka) 2013 Anna Bogumił dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza zjawiska mobbingu na podstawie przypadków zgłaszanych do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego "OSA" (praca magisterska) 2006 Aneta Grzędzińska dr Grażyna Fluderska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Analiza zjawiska zadłużenia w opłatach za mieszkania na przykładzie WSBM Chomiczówka (praca magisterska) 2009 Maria Świeboda prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Anarchofeminizm. Idea i organizacje działające w Polsce (praca magisterska) 2005 Joanna Zwierkowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Animacja kultury na rzecz społeczności lokalnych - na przykładzie inicjatyw podejmowanych w Warszawie (praca magisterska) 2013 Agata Pikuła dr hab. Małgorzata Melchior Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Animozje narodowościowe w wymiarze symbolicznym na przykładzie Niemców na Śląsku (Praca magisterska) 2001 Lech Nijakowski prof. dr hab. Aleksandra Jasińska-Kania Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Ankieterzy i respondenci w badaniach CAPI (praca magisterska) 2012 Szymon Kacprzak dr hab. Paweł Sztabiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Anomalie racjonalności w procesach decyzyjnych (praca licencjacka) 2014 Patrycja Paćkowska dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Anoreksja w sieci - analiza treści blogów anorektyczek (praca magisterska) 2004 Anna Markowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Antropologia japońskich "hoteli miłości" (praca magisterska) 2012 Katarzyna Sławińska prof. dr hab. Jacek Kurczewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Antropologiczna analiza obrazu na przykładzie fotografii (praca magisterska) 2006 Paulina Jędrzejewska prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Antyglobalizm w Polsce. Analiza zjawiska na podstawie dyskusji na forum internetowym przeciwników globalizacji (praca magisterska) 2005 Alicja Kołodziejczyk dr hab., prof. UW Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Antysemicka propaganda filmowa w totalitaryzmie nazistowskim na przykładzie filmu Żyd Süss Veita Harlana 2013 Aleksandra Wesołowska dr hab. Paweł Możdżyński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Antyspołeczne zaburzenie osobowości. Historia, przyczyny i próby wyjaśnienia w kontekście procesu socjalizacji (praca licencjacka) 2012 Daria Treptan dr Tomasz Sobierajski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Apostoł apostata. Majakowski wobec rewolucji (praca magisterska) 2012 Xsawery Stańczyk prof. UW dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aprobata społeczna dla stosowania kar cielesnych w procesie wychowania – kara cielesna jako przejaw przemocy rodziców wobec dziecka (praca licencjacka) 2014 Milena Binduga dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aranżacja przestrzeni w komunikacji miejskiej i jej wpływ na zachowanie pasażerów oraz zachodzące między nimi relacje (praca licencjacka) 2015 Katarzyna Wycech dr Magdalena Łukasiuk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Argumentacja sondaŜowa w prasie polskiej przed wyborami parlamentarnymi w 1997 roku (Praca magisterska) 2001 Sylwia Zając prof. dr hab. Antoni Sułek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Arteterapia jako próba kontaktu/włączenia Innego do sztuki (praca magisterska) 2013 Edyta Umańska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony