Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj malejąco Rok wydania Autor Promotor Miejsce wydania
Znajomość kultury organizacyjnej w branży informatycznej na podstawie firm Bloober Team S.A. oraz Agencja Interaktywna Invette (Praca magisterska) 2012 Dawid Cierocki dr hab. Katarzyna Barańska Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Zostałem Elfem. Socjologia w cyberprzestrzeni – wirtualne tożsamości na przykładzie MUDa Arkadia (Praca magisterska) 2004 Jakub Abramczuk prof. dr hab. Aldona Jawłowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zrównoważony rozwój i lokalna Agenda 21 (Praca magisterska) 2003 Marta Strumińska prof. dr hab. Witold Morawski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zróżnicowanie procesów restrukturyzacji gospodarki, ich konsekwencje dla rynku pracy i struktura bezrobocia. Studium porównania Polska – Białoruś (Praca magisterska) 2001 Tatiana Kanasz prof. UW, dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zróżnicowanie społeczne mieszkańców gminy Bemowo w Warszawie (Praca magisterska) 2003 Maja Długokęcka dr Bogdan Cichomski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zróżnicowanie społeczne mieszkańców gminy Bemowo. Przyczynek do badań ekologii społecznej (Praca magisterska) 2004 Maja Długołęcka dr Bogdan Cichomski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zróżnicowanie szans edukacyjnych w Polsce w latach 1992-1997. Analiza danych Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego (Praca magisterska) 2002 Agata Zezyk dr Bogdan Cichomski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Związek człowieka z miejscem a tożsamość zmienna na podstawie Hanemanna Stefana Chwina (praca magisterska) 2005 Justyna Daniluk-Gohounko prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Polonistyki
Związek Górnośląski w latach 1989-2000 jako przykład ruchu regionalnego w Polsce (Praca magisterska) 2001 Anita Furmańska prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Związek Harcerstwa Polskiego jako organizacja pozarządowa propagująca prospołeczną i godnościową postawę moralną (praca licencjacka) 2012 Małgorzata Pogorzelska prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Związek kohabitacyjny jako forma życia małżeńskiego (praca magisterska) 2005 Piotr Zieliński prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Związki kohabitacyjne - tymczasowy wybór czy stałe rozwiązanie (praca magisterska) 2006 Katarzyna Czaplińska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Związki kohabitacyjne w opinii par polskich i niemieckich (praca magisterska) 2007 Aleksandra Przygodzka prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Związki wybranych czynników społeczno-ekonomicznych rodziny z osiągnięciami szkolnymi uczniów szkół zasadniczych w Libii (Praca magisterska) 2000 Mukhtar Gashout prof. dr hab. Leszek Korporowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Związki zawodowe - pożądany czy niepotrzebny obrońca praw pracowniczych (praca magisterska) 2014 Anna Szachewicz dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zwierzęta domowe jako nowa grupa konsumentów (praca magisterska) 2010 Julia Turewicz prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zwolnienia monitorowane - analiza przypadku (praca magisterska) Agata Hofman prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz
Zwycięstwo kultury dominującej czy „powrót do korzeni” (Praca magisterska) 2003 Karolina Samoraj dr Alina Kapciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Zwyczaje higieniczne Polaków (praca magisterska) 2011 Natalia Pietrzyk prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zwyczaje i obrzędy doroczne w gwarze wsi Stare Berezowo gminy Hajnówka (praca magisterska) 2009 Danuta Szpilko prof. dr hab. Michał Kondratiuk Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Zwyczaje i obrzędy rodzinne w gwarze wsi Czeremcha (praca magisterska) 2007 Eliza Kazimierczuk prof. dr hab. Michał Kondratiuk Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Zwyczaje i obrzędy rodzinne we wsi Parcewo gminy Bielsk Podlaski (praca magisterska) 2010 Anna Pietruszkiewicz prof. dr hab. Michał Kondratiuk Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Zwyczaje i obrzędy rodzinne wsi Trześcianka gminy Narew (praca magisterska) 2009 Ewa Paszko prof. dr hab. Michał Kondratiuk Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Zwyczaje związane z piciem kawy na początku XXI wieku. Kawa i kawiarnia jako elementy życia towarzyskiego Polaków (praca magisterska) 2013 Katarzyna Jaworek prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Zygmunta Baumana koncepcja ponowoczesności - próba krytyki (Praca magisterska) 2001 Paweł Majewski prof. dr hab. Mirosław Chałubiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Źródła efektywności technik manipulacyjnych w interakcjach bezpośrednich (praca licencjacka) 2013 Aleksandra Rolke dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Źródła i treść stereotypów narodowych w krajach byłej Jugosławii na podstawie analizy serbskich, chorwackich i bośniackich dowcipów narodowościowych (praca licencjacka) 2014 Milena Błahuta dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Źródła niskiej efektywności projektów aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych – na podstawie ewaluacji projektu wdrażanego w jednej z gmin województwa świętokrzyskiego (Praca magisterska) 2014 Agnieszka Kowalik prof. UW, dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Żebractwo: wybór czy konieczność. Analiza losów żebraczych na podstawie badań empirycznych (praca magisterska) 2008 Marta Liberadzka brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Żeglarstwo drogą do wolności (praca magisterska) 2011 Beata Dobosz prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie codzienne na koronie - Afrykanie i Azjaci (praca magisterska) 2008 Magdalena Szeniawska prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie Janiny Szurek. Zderzenie metody biograficznej i filmu dokumentalnego w analizie przypadku (praca magisterska) 2010 Natalia Pawłowska prof. UW, dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie młodych w małym mieście. Młodzi dorośli z Moniek o czasie wolnym, wykształceniu, pracy, religii i związkach (Praca magisterska) 2015 Magdalena Smoktunowicz dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie na podsłuchu. Socjologiczna analiza telefonów do telewizji (praca magisterska) 2008 Marta Pawilno-Pacewicz prof. UW, dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie na Powiślu. Zmiany przestrzenne w kontekście socjologii codzienności (praca licencjacka) 2015 Piotr Włodarczyk dr Magdalena Łukasiuk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie publiczne w podwarszawskim miasteczku (praca magisterska) 2005 Beata Kruk prof. dr hab. Jacek Kurczewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie rodzinne - pokoleniowe zmiany oczekiwań i zachowań (praca magisterska) 2010 Karolina Fetraś prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie rodzinne w arabskich krajach muzułmańskich (praca magisterska) 2012 Irmina Dyrda prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie społeczne Bazaru Różyckiego (praca magisterska) 2005 Mariusz Cichomski prof. dr hab. Jacek Kurczewski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Życie społeczno-kulturalne w Kaliszu i regionie w dobie przemian ustrojowych (od lat dziewięćdziesiątych XX wieku po dzień dzisiejszy). Monografia (praca magisterska) 2009 Bogdan Kowalczyk prof. UW, dr hab. Nina Kraśko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie towarzyskie i sposób spędzania wolnego czasu przez partnerów związków nieformalnych (praca licencjacka) 2015 Marta Dudek dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie w pojedynkę jako alternatywa dla małżeństwa i rodziny (praca magisterska) 2012 Sylwia Grzelczak prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Życie wewnątrzwięzienne zakładów karnych (praca magisterska) 2012 Mateusz Gocek prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Żyć dalej. Zmiana obrazu siebie i świata u osób po transplantacji narządu (praca magisterska) 2006 Agnieszka Mrowiec dr Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony