Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj malejąco Rok wydania Autor Promotor Miejsce wydania
Funkcjonowanie kobiety współuzależnionej w rodzinie z problemem alkoholowym (praca magisterska) 2005 Agnieszka Kiełbowicz prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Funkcjonowanie mechanizmów partycypacji obywatelskiej w samorządzie lokalnym na przykładzie gminy Niepołomice (praca magisterska) 2009 Barbara Jasonek brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Funkcjonowanie mieszkańców instytucji totalnej (w ujęciu Ervinga Goffmana) na przykładzie hitlerowskich obozów koncentracyjnych (praca licencjacka) 2013 Jakub Morawski dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Funkcjonowanie mniejszości etnicznej na pograniczu narodowym na przykładzie Tatarów sokólskich. Historia i współczesność (praca licencjacka) 2010 Adam Piotr Wawreniuk dr Maciej Krzywosz Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Funkcjonowanie rodzin kobiet zatrudnionych w hipermarkecie (praca magisterska) 2008 Hanna Gładysz prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Funkcjonowanie rodziny i małżeństwa w rodzinach marynarzy (praca magisterska) 2006 Jolanta Mickiewicz prof. UW, dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym - na przykładzie miasta Sulejówek (praca magisterska) 2005 Andrzej Jędrzejczak prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Funkcjonowanie stowarzyszeń kibiców i ich wpływ na ruch kibicowski (praca magisterska) 2012 Adam Szybalski prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Funkcjonowanie ukraińskich kobiet na nieformalnym rynku pracy w Warszawie na przykładzie osób wykonujących pracę pomocy domowych (Praca magisterska) 2003 Anna Kamińska dr Ewa Jaźwińska-Motylska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych na przykładzie dzielnic Mokotów i Śródmieście m.st. Warszawy (praca magisterska) 2012 Grzegorz Gajewski prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Fuzja w korporacji a ludzie. Analiza zachowań jednostek i grup podczas fuzji korporacji (praca magisterska) 2012 Krzysztof Marczak prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Gdzie jest nasz dom? Problem migracji wewnętrznej na przykładzie studentów mieszkających w Warszawie (Praca licencjacka) 2015 Sylwia Stankiewicz dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Genealogia białoruskiej opozycji. Wizje działalności opozycyjnej w narracjach biograficznych młodych działaczy z Mińska (Praca magisterska) 2015 Mateusz Luft dr Maciej Gdula Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Geneza, powstanie i funkcjonowanie Akcji Wyborczej Solidarność. Wybrane aspekty (Praca magisterska) 2003 Jacek Karnowski prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Gentlemen, we’re not in the restaurant. People are listening to us”. Social organization of talk-in-interaction in the Sunday breakfast radio shows (Praca magisterska) 2003 Łukasz Abramowicz dr Andrzej Piotrowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Gentryfikacja warszawskiej Pragi. Zmiany w przestrzeni miejskiej oczami mieszkańców dzielnicy (Praca magisterska) 2015 Anna Wałęsa dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Geografia polityczna Polski w latach 1997-2001 (Praca magisterska) 2002 Mariusz Jędrzejewski prof. dr hab. Jacek Raciborski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie: analiza socjologiczno-historyczna (Praca magisterska) 2002 Tomasz Czarnecki prof. dr hab. Witold Morawski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Gildia między państwem a rynkiem. Bariery wejścia do profesji prawniczej w Polsce (Praca magisterska) 2004 Aleksandra Klin prof. dr hab. Witold Morawski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Gimnastyka z Wielkim Bratem. Postrzeganie prywatności w środowisku Quantified Self (Praca licencjacka) 2015 Michał Podlewski dr Tomasz Zając Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Globalizacja a różnice kulturowe w sferze biznesu (praca licencjacka) 2012 Agnieszka Kozioł dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Głęboka demokracja i polityka świadomości. Społeczna koncepcja Arnolda Mindella (praca magisterska) 2009 Maciej Popławski prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Głupi niegłupi, czyli o tym, że każdy swój rozum ma (praca magisterska) 2010 Leszek Trzaska prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Godła osobiste pilotów w czasie II wojny światowej - opis i analiza zjawiska (praca magisterska) 2002 Krzysztof Gajski dr Ewa Gniazdowska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Godność człowieka wykluczonego. Socjologiczna monografia Międzynarodowego Ruchu ATD w Kielcach (praca magisterska) 2004 Tomasz Medyński dr Wojciech Pawlik Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Godzenie pracy zawodowej z opieką nad małym dzieckiem. Porównanie Polski i Niemiec (praca magisterska) 2009 Monika Strzeszewska dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Gospodarka alternatywna w okresie przemian ustrojowych (praca licencjacka) 2010 Piotr Elwertowski dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Gostynin bez Żydów. Historia, etnografia, (nie)pamięć. Analiza wywiadów etnograficznych i źródeł historycznych (praca magisterska) 2008 Katarzyna Barańska prof. UW, dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Gość czy pracownik? Ukraińska „kobieta pracująca” na rynku pracy w Warszawie (Praca magisterska) 2003 Anna Jakubowska prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Gotyk: subkultura, moda, choroba? Analiza samoświadomości i recepcji ruchu skupionego wokół muzyki gotyckiej w Polsce na przełomie XX i XXI wieku (praca magisterska) 2004 Bartłomiej Winarski dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Gra kawałkami - postmodernizm w serialu "Kasia i Tomek" (praca magisterska) 2005 Katarzyna Radzikowska prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Gra o przestrzeń - dyskurs w konfliktach o zagospodarowanie przestrzeni publicznej (praca licencjacka) 2010 Mateusz Szymczycha dr hab. Barbara Lewenstein Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Gra z zasadami: RPG w ujęciu koncepcji symulakrów (praca magisterska) 2012 Łukasz Kotlarski prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Gracze teleturniejowi. Sylwetki i motywacje uczestników teleturnieju "Najsłabsze Ogniwo" (praca magisterska) 2005 Sylwia Tomaniak prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Gramatyka Internetu (Praca magisterska) 2002 Konrad Szeromski prof. dr hab. Mirosława Marody Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Granice dobrego smaku w sferze komizmu (praca licencjacka) 2013 Magdalena Szczerbińska dr Albert Jawłowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Granice prywatności w czasach współczesnych (praca magisterska) 2008 Agata Dworzańska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Granice świata magii. Analiza i interpretacja wyników badań terenowych z Krościenka nad Dunajcem i okolic (praca magisterska) 2009 Katarzyna Żuchowicz prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupa odtwórstwa historycznego jako wspólnota ludyczna (Praca magisterska) 2014 Michał Orpikowski dr Robert Wyszyński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Grupy samopomocy jako forma kapitału społecznego na przykładzie wybranych grup działających w Białymstoku (praca licencjacka) 2013 Diana Sochoń dr Urszula Abłażewicz-Górnicka Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Gruźlica - mity i wyobrażenia a rzeczywistość (praca magisterska) 2006 Izabela Woźniak prof. dr hab. Elżbieta Kaczyńska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Gry komputerowe i tożsamość (praca magisterska) 2011 Piotr Wędzony dr hab. Irena Borowik prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Gry przestrzenne jako zjawisko społeczne – studium przypadku (praca licencjacka) 2013 Marcin Mitzner dr Albert Jawłowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grzeczne czy niegrzeczne? Małe dziewczynki w perspektywie stereotypowych i niestereotypowych przekazów socjalizacyjnych rodzaj (gender) (Praca magisterska) 2014 Ewa Grzegorczyk prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Gust nasz pospolity - analiza upodobań architektonicznych Polaków (praca magisterska) 2013 Błażej Prośniewski prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Hard Rock Cafe w Warszawie. Próba analizy socjologicznej (praca magisterska) 2008 Agnieszka Olszewska dr Joanna migielska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Hazard wśród studentów. Niewinna rozrywka czy rzeczywisty problem? (Praca licencjacka) 2014 Sylwia Siembicka dr Anna Kiersztyn Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Heteronormatywność – próba ujęcia socjologicznego (praca licencjacka) 2010 Adrian Kozłowski dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Hiperrzeczywiste ""spojrzenie turysty"" na Nowy Jork - antropologiczne studium przypadku (praca magisterska) 2013 Anna Duda dr hab. ukasz Gaweł Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Historia getta warszawskiego – w badaniu wiedzy i świadomości studentów Warszawy (Praca magisterska) 2015 Zuzanna Reif dr hab. Małgorzata Melchior Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Historia idei utopii w kontekście racjonalności praktycznej i teoretycznej (praca licencjacka) 2012 Bartosz Kamiński dr hab. Marek Cichocki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Historia kultury muzyki elektronicznej - zjawisko rave we współczesnej Polsce (Praca magisterska) 2015 Rafał Tuzinowski dr hab. Beata Hoffmann Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Historie z życia wzięte - niezwykłe przygody zwykłych ludzi (praca magisterska) 2012 Mateusz Szymczycha prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Historiozofia Feliksa Konecznego na tle katastroficznych koncepcji cywilizacji przełomu XIX i XX stulecia (Praca magisterska) 2004 Albert Zawadzki prof. UW, dr hab. Andrzej Waśkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Historyczne uwarunkowania kształtowania się tożsamości narodowej Mołdawian (Praca magisterska) 2002 Magdalena Nowosielska prof. dr hab. Adam Jelonek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Hiszpanie w Polsce. Pomiędzy izolacją a integracją (praca magisterska) 2007 Patrycja Nowicka prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Holocaust jako produkt nowoczesnej cywilizacji - wpływ racjonalizacji i biurokratyzacji na relacje społeczne w hitlerowskich Niemczech oraz na kształtowanie postaw, zachowań, przekonań sprawców i ofiar Zagłady (praca magisterska) 2011 Dorota Lewandowska prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Homeschooling jako alternatywna ścieżka edukacji w Polsce w świetle analizy empirycznej (praca magisterska) 2010 Barbara Krywoszyjew dr Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Homoseksualizm w Polsce. Opinie polityków i hierarchów Kościoła (praca magisterska) 2008 Mirosława Wyrzykowska prof. UW, dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Homoseksualność w służbach mundurowych (praca magisterska) 2013 Urszula Myziak dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Horyzonty i perspektywy życia kulturalnego Hajnówki w ocenach i oczekiwaniach jej mieszkańców (praca magisterska) 2007 Rafał Androsiuk prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Hospicjum onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie. Analiza przypadku (Praca magisterska) 2002 Andrzej Jarosz prof. dr hab. Witold Morawski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Humanizacja pracy. Diagnoza zjawiska na podstawie badania empirycznego (praca magisterska) 2014 Michał Koryciński prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Humor w reklamie (praca magisterska) 2005 Marta Miecińska prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Idea jedności plemion. Indiański ruch wyzwolenia (Praca magisterska) 2001 Miljan Perunović prof. dr hab. Ewa Nowicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Idea kobiecego piękna w opinii kobiet i mężczyzn (praca magisterska) 2013 Zuzanna Pańszczyk prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Idea społecznej odpowiedzialności biznesu w opinii grantobiorców. Na przykładzie "Henkel - zielone granty" 2012 Joanna Mech prof. dr hab. Stanisław Zapaśnik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Idea wolności w perspektywie członków ruchu anty- ACTA (praca licencjacka) 2014 Antonina Łukasiewicz dr hab. Beata Hoffmann Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Idea wspólnoty a rzeczywistość Unii Europejskiej (praca licencjacka) 2010 Gustaw Żurawski dr hab. Marek Cichocki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Idee i wartości w ubezpieczeniu społecznym (praca licencjacka) 2010 Grażyna Wratny prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Identyfikacja kultury organizacji (Praca magisterska) 2000 Agnieszka Zalewska dr Jolanta Babiuch-Luxmoore Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Identyfikacja potrzeb kwalifikacyjnych pracowników (na przykładzie pionu sprzedaży Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz Banku Współpracy Europejskiej S.A. w latach 1999-2002) (praca magisterska) 2005 Wojciech Lachowiecki prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Ideologia a emerytury (Praca magisterska) 2000 Bartosz Marczuk prof. UW, dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Ideologia dawania, ideologia brania - o dobroczynności w Polsce (Praca magisterska) 2001 Magdalena Połeć prof. dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Ideologie współczesności. Przypadek pozytywnego myślenia (Praca magisterska) 2014 Aleksandra Pałka prof. UW, dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Ideowe zaplecze reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych w 2011 roku (praca magisterska) 2012 Anna Matuszewska prof. dr hab. Marcin Król Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Idol i jego fani. Analiza socjologiczna na przykładzie Kazika Staszewskiego (praca magisterska) 2012 Justyna Czarnocka prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ikony kultury amerykańskiej w sztuce Andy`ego Warhola (praca magisterska) 2012 Joanna Buczek prof. dr hab. Bogusław Nierenberg Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Ile państwa w stosunkach pracy? Rola państwa w kształtowaniu stosunków pracy w Polsce na podstawie badań opinii publicznej (Praca magisterska) 2014 Paweł Bieniek dr Piotr Ostrowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Imigranci cudzoziemscy w Niemczech (Praca magisterska) 2002 Mariusz Koc dr Marek Tabin Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Imprezy i rekonstrukcje historyczne XVII w. jako promocja turystyki historycznej i kultury sarmackiej (praca magisterska) 2011 Aleksander Ciok prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Incentive travel jako naturalny efekt rozwoju turystyki oraz nowa aktywność społeczna w Polsce po 1989 roku, na przykładzie działalności agencji incentive travel "X" (praca magisterska) 2013 Urszula Nowak prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Indywidualizm a solidarność społeczna. Analiza teoretyczna (praca licencjacka) 2010 Weronika Niżnik dr Aneta Gawkowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Indywidualne motywacje podjęcia studiów na więcej niż jednym kierunku (Praca licencjacka) 2014 Kaja Palczewska dr Anna Kiersztyn Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Indywidualne zagospodarowanie własnej przestrzeni mieszkalnej (praca magisterska) 2009 Iwona Jarosz prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Informowanie młodzieży o procederze handlu ludźmi na podstawie działalności fundacji La Strada (praca licencjacka) 2010 Aleksandra Pianka dr hab. Magdalena Dudkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Infotainment – inforozrywka w kontekście teorii mediów informacyjnych (praca licencjacka) 2013 Piotr Czauderna dr Albert Jawłowski Infotainment – inforozrywka w kontekście teorii mediów informacyjnych
Ingerencja państwa w życie prywatne rodziny - problem granic praw i wolności (praca magisterska) 2012 Agnieszka Wielgosz prof. UW dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Inicjacja seksualna wśród mężczyzn w różnych grupach kulturowych (praca magisterska) 2005 Agnieszka Karolak dr Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Inicjatywa lokalna jako współczesna akcja społeczna (praca licencjacka) 2015 Małgorzata Łubik dr hab. Marek Rymsza Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Innowacyjność szkoły publicznej i szkoły społecznej na przykładzie dwóch podwarszawskich gimnazjów (Praca licencjacka) 2014 Agata Biedrzycka dr Dariusz Zalewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Inskrypcje antysemickie w przestrzeni miejskiej: analiza i próba interpretacji (Praca magisterska) 2015 Marta Popławska dr hab. Małgorzata Melchior Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Instruktor nauki jazdy: próba monografii zawodu i analizy aspektu „pracy emocjonalnej” (Praca licencjacka) 2014 Michał Jasiński dr Grażyna Kacprowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Instytucja i program INTERREG. Z zagadnień europejskiej polityki regionalnej (Praca magisterska) 2004 Aleksandra Trzaskowska dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Instytucja małżeństwa w opinii 30-letnich nieżonatych i niezamężnych mieszkańców Warszawy (praca magisterska) 2011 Katarzyna Szlachta prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Instytucja mediacji w Polsce (praca licencjacka) 2012 Katarzyna Dźwigalska dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Instytucja obywatelstwa polskiego w XX wieku na tle przemian społeczno-politycznych (Praca magisterska) 2002 Dorota Lansberger prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Instytucja Prezydenta w III RP. Społeczne i praktyczne uwarunkowania siły Prezydenta (Praca magisterska) 2004 Irena Nojszewska prof. dr hab. Jacek Raciborski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Instytucja w nowych warunkach kulturowych (Praca magisterska) 2001 Przemysław Syller prof. dr hab. Witold Morawski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Instytucja wolontariatu w funkcjonowaniu tzw. trzeciego sektora (Praca magisterska) 2002 Marta Kopeć prof. dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii

Strony