Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj malejąco Rok wydania Autor Promotor Miejsce wydania
Korepetytor na rynku pracy - od szarej strefy do działalności legalnej (Praca magisterska) 2015 Karolina Harasim dr Julia Kubisa Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Korporacja - czy to rzeczywiście jedna wielka rodzina? (praca magisterska) 2008 Wioletta Konowrocka prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Korporacja - współczesna instytucja totalna? (praca magisterska) 2005 Anna Pykacz prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Korporacje transnarodowe i potrzeba przywództwa transkulturowego (Praca magisterska) 2001 Monika Milej prof. dr hab. Leszek Korporowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Korupcja - próba socjologicznej analizy zjawiska (praca magisterska) 2012 Bolesław Chmielewski prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kościół katolicki i Włoska Partia Komunistyczna w walce o wpływy wśród ludności wiejskiej w latach 1944-1953 (Praca magisterska) 2000 Miłosz Marczuk prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kraje Kokos i kraje Brzoskwinia – Polska i Polacy w oczach Hiszpanów przebywających w Polsce (Praca magisterska) 2003 Patrycja Świstak prof. dr hab. Ewa Nowicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kraków XXI wieku, jako palimpsest zapisany bogactwem historii oraz biografiami swoich mieszkańców. Perspektywy rozwoju miasta trwającego w przeszłości (praca magisterska) 2011 Maria Michalska-Zalewska prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Kreacja nowych artystów w fonografii polskiej jako przykład "kultury transparencji" (praca magisterska) 2006 Michał Szulim prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kreowanie obrazu rzeczywistości na pierwszej stronie Faktu, w okresie prezydenckiej kampanii wyborczej w 2010 roku (praca magisterska) 2013 Agata Skrętowska prof. UW dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kreowanie rzeczywistości przez serwisy informacyjne (Praca licencjacka) 2014 Anna Angielczyk dr Cezary Trutkowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce na przykładzie Młodzieżowej Rady Warszawy (Praca licencjacka) 2014 Joanna Kazanecka dr Paweł Poławski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kreowanie wizerunku miasta przez instytucję kultury na przykładzie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (praca magisterska) 2011 Joanna Cygan dr hab. Jan Wojciechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Kreowanie wzorów osobowych i stylu życia przez polską prasę młodzieżową (praca magisterska) 2005 Katarzyna Pietrzak prof. dr hab. Janusz Adamowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Instytut Dziennikarstwa
Królowa polskiej prasy. Analiza wizerunku Jolanty Kwaśniewskiej (praca magisterska) 2005 Dorota Ziemkiewicz prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Krótka rozprawa o fetyszyzmie w muzyce (praca magisterska) 2013 Agnieszka Gawlik dr Piotr Graczyk Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Krytyczna analiza dyskursu a spór o krzyże w polskich szkołach (praca magisterska) 2010 Michał Plewa dr hab. Marek Zaleski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Krytyczna analiza dyskursu i emancypacje od języka (Praca magisterska) 2004 Adrian Wójcik prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Krytyka społeczeństwa konsumpcyjnego w pracach Zygmunta Baumana, Benjamina R. Barbera oraz Jeana Baudrillarda (praca magisterska) 2009 Marta Nowicka prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kryzys finansowy lat 2008-2009 i jego wpływ na życie wybranych kategorii zawodowych w Warszawie (praca magisterska) 2009 Izabela Stańczak dr Aneta Gawkowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kryzys męskości we współczesnej kulturze Zachodu na przykładzie feminizacji męskiego ciała (praca magisterska) 2009 Klaudyna Konarzewska prof. UW, dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kryzys męskości? Analiza różnych modeli męskości w popularnej, męskiej prasie lifestylowej (praca magisterska) 2013 Marta Mackiewicz prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kryzys męskości? Przekraczanie kulturowych kodów płci na przykładzie reklamy Old Spice Bahamas (praca licencjacka) 2013 Marika Michalak dr Albert Jawłowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kryzys patriarchalnego modelu rodziny we współczesnym polskim społeczeństwie (Praca magisterska) 2014 Marta Maścienica prof. UW, dr hab. Krzysztof Koseła Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kryzys tradycyjnych form tożsamości w czasach ponowoczesnych w ujęciu Zygmunta Baumana (praca magisterska) 2007 Beata Mrotek prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kryzys w jednostce wojskowej 2305 „Grom”. Jego obraz w mediach (Praca magisterska) 2004 Anna Kwas dr hab. Piotr Chmielewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kryzys więzi międzysąsiedzkich wśród mieszkańców ulicy Doryckiej (praca magisterska) 1998 Joanna Stachera prof. dr hab. Zbigniew Bokszański Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Krzywdzenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (praca magisterska) 2006 Maria Krychowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Krzywdzenie dzieci przez rodziców uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych (praca magisterska) 2006 Elżbieta Sokulska dr Monika Sajkowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ksiądz katolicki w społeczeństwie - perspektywa wiernych i duchownych. Analiza socjologiczna (praca magisterska) 2014 Justyna Grzymała prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kształtowanie kobiecego ciała jako próba renegocjacji tożsamości (praca magisterska) 2009 Ewa Pośpiech prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kształtowanie medialnego wizerunku polityków w sytuacji kryzysu na przykładzie Jarosława Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego (praca magisterska) 2012 Anna Kaczmarska prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kształtowanie mniejszości ukraińskiej na Białostocczyźnie w warunkach istniejących układów narodowych (praca magisterska) 2006 Anna Rzepniewska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kształtowanie obywatelskości w stowarzyszeniach młodzieżowych na przykładzie Stowarzyszenia Harcerskiego (Praca magisterska) 2002 Anna Petroff prof. dr hab. Witold Morawski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kształtowanie rzeczywistości społecznej przez trzeci sektor. Analiza reklam społecznych (praca magisterska) 2006 Katarzyna Pękacka prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kształtowanie się tożsamości w nowych strukturach miejskich (praca magisterska) 2011 Michał Mach prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Kształtowanie się więzi w społecznościach lokalnych (praca licencjacka) 2010 Maciej Frankowicz dr Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kształtowanie zawodu trenera biznesu na polskim rynku pracy (praca magisterska) 2010 Izabela Mroczkowska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kto jest off - społeczna kontestacja na gruncie muzycznym (praca magisterska) 2009 Łukasz Nitwiński prof. UW, dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kuchnia otwarta - gotowanie jako element stylu życia (praca magisterska) 2008 Olga Siara prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kuchnia polityczna (praca magisterska) 2010 Karolina Karpińska prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kuglarstwo jako element stylu życia (praca licencjacka) 2014 Agnieszka Wawiórko dr Iwona Oliwińska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kult ciała jako zjawisko społeczne i jego przejawy (praca licencjacka) 2013 Natalia Halicka dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kult ikony w prawosławiu na przykładzie Muzeum Ikon w Supraślu (praca magisterska) 2008 Ewa Daniluk prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Kult jednostki z perspektywy antropologii kulturowej (praca licencjacka) 2011 Agnieszka Ślefarska dr Bartłomiej Walczak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kultura a recepcja szkoleń typu miękkiego. Szkolenia team-building (Praca magisterska) 2002 Urszula Puzio prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kultura a zagadnienie obiektywności poznania w ujęciu „mocnego programu” socjologii wiedzy (Praca magisterska) 2000 Marta Bucholc prof. dr hab. Mirosław Chałubiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kultura aromatyzacji: kreowanie aromatycznej konsumpcji w postnowoczesności (praca magisterska) 2013 Julia Pawłowska prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kultura audiowizualna jako hybryda współczesności (praca magisterska) 2005 Magdalena Szumna prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kultura białoruska w edukacji regionalnej na szczeblu elementarnym w podlaskich szkołach z językiem białoruskim (praca magisterska) 2009 Joanna Najda dr Ewa Romanowska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Kultura ekonomiczna a przedsiębiorczość w Polsce (praca licencjacka) 2011 Marta Kłos dr hab. Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kultura ewaluacji i kultura organizacji - typy i porównanie (Praca magisterska) 2002 Agnieszka Rudolf prof. dr hab. Leszek Korporowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kultura ludowa mieszkańców Podlasia jako międzynarodowa atrakcja turystyczna (praca magisterska) 2013 Paulina Dmitruk prof. dr hab. Bazyli Poskrobko Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kultura mieszkańców Puszczy Knyszyńskiej w procesie przemian (praca magisterska) 2007 Kamil Pietryszczyk prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Kultura muzyki elektronicznej w kontekście związanych z nią substancji odurzających (praca licencjacka) 2013 Rafał Tuzinowski dr Beata Hoffmann Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kultura obnażania w obrazie współczesnej gimnazjalistki. Analiza przekazu ikonicznego profilu w portalu Grono.net (praca magisterska) 2008 Marta Nasiadek prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kultura organizacyjna firm w ujęciach teoretycznych - definicje, modele, typologie (praca magisterska) 2006 Katarzyna Nowak dr Grażyna Fluderska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kultura organizacyjna firmy na przykładzie salonów Empik (praca magisterska) 2009 Marzena Grzybowska prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kultura organizacyjna jako artefakt badawczy (Praca magisterska) 2003 Anna Gutowska dr Jolanta Babiuch-Luxmoore Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kultura organizacyjna jako artefakt badawczy na przykładzie wywiadów z menadżerami firmy „Trasko” (Praca magisterska) 2004 Anna Gutowska dr Jolanta Babiuch-Luxmoore Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kultura organizacyjna małej firmy (Praca magisterska) 2003 Kaja Kann dr Aleksandra Lompart Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kultura organizacyjna według modelu wartości konkurujących K.S. Camerona i R.E.Quinna i zadowolenie z pracy w środowisku medycznym (praca magisterska) 2009 Ewa Czerwińska dr Grażyna Fluderska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kultura organizacyjna, stres i zadowolenie z pracy na przykładzie firmy leasingowej (praca magisterska) 2009 Katarzyna Demczyk dr Grażyna Fluderska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kultura Podlasia w telewizji regionalnej (praca magisterska) 2004 Jolanta Malicka prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Kultura pogranicza na przykładzie Bielska Podlaskiego (praca licencjacka) 2014 Magdalena Gołębiecka prof. dr hab. Andrei Harbatski Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kultura popularna i kontrkultura a konsumpcja w społeczeństwie ponowoczesnym (praca magisterska) 2013 Magdalena Kowalczuk prof. dr hab. Grzegorz Nowacki Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Kultura pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na przykładzie Polski i Węgier (praca licencjacka) 2011 Ilona Gizińska dr hab. Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kultura spędzania czasu wolnego na przykładzie trzech pokoleń w społeczeństwie polskim (praca magisterska) 2014 Anna Frączek prof. dr hab. Czesław Dziekanowski Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kultura techno jako ruch społeczny (Praca magisterska) 2001 Maciej Bechta dr Paweł Kuczyński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kultura w Nowej Hucie dawniej i dziś (praca magisterska) 2012 Klaudia Gut prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Kultura w organizacji – czynniki motywujące pracowników (Praca magisterska) 2003 Maria Zyśk prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kulturalne życie Gródka w latach 1990-2007 (praca magisterska) 2008 Michał Grześ prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Kulturotwórcza rola telewizji we współczesnym społeczeństwie polskim (Praca magisterska) 2001 Anna Stawińska dr Alina Kapciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kulturowe aspekty wymiany ekonomicznej pomiędzy Zachodem a Dalekim Wschodem na przykładzie Polski i Wietnamu (Praca magisterska) 2003 Robert Bajek, Maciej Ryczko prof. dr hab. Leszek Korporowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kulturowe konteksty praw człowieka na przykładzie praw kobiet w krajach muzułmańskich (praca licencjacka) 2011 Anna Geller dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kulturowe praktyki starzenia się kobiet (praca magisterska) 2010 Ewa Jarosz prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kulturowe przeobrażenia mitów o miłości (praca magisterska) 2009 Ewa Skomra prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kulturowy wizerunek mężczyzny - kryzys czy tradycja? Stereotypy i przekonania na temat męskości w opinii studentów (praca magisterska) 2006 Rafał Strabużyński dr Marcin Sińczuch Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kura domowa czy kobieta sukcesu. Matki wielodzietne o sobie (praca magisterska) 2011 Joanna Bukojemska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kurier Warszawski. Rzecz o subkulturze przedsiębiorczej (Praca magisterska) 2015 Jan Luber dr Mikołaj Lewicki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Kursy przedmałżeńskie w Kościele katolickim - między teorią a praktyką (praca magisterska) 2010 Emilia Kotowska prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kursy samoobrony jako odpowiedź na przemoc wobec kobiet (praca magisterska) 2010 Ewa Gruczek prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Kwestionariuszowe obrazy świata. Przypadek polskiej religijności (Praca magisterska) 2000 Piotr Kaczmarek prof. dr hab. Antoni Sułek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Labilność współczesnej normy językowej w języku ludzi młodych na przykładzie wypowiedzi bohaterów powieści Doroty Masłowskiej i Sławomira Shutego (praca magisterska) 2009 Joanna Popławska dr hab. Marek Zaleski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Lansowany wizerunek kobiety w świetle wideoklipów muzycznych (praca magisterska) 2010 Dorota Szymańska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Leczenie osób uzależnionych od narkotyków na przykładzie monarowskiego ośrodka "Dębowiec" i katolickiego ośrodka "Betania" (praca magisterska) 2006 Katarzyna Kowalewska prof. UW, dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Lęk przed przestępczością (praca magisterska) 2013 Elżbieta Buczyńska prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Lęk, gniew i panika moralna: o emocjach w mediach. Analiza socjologiczna (praca magisterska) 2013 Tomasz Niziołek prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Liberalizm czy rygoryzm w ocenie kontaktów seksualnych z przypadkowym partnerem - opinia studentów Uniwersytetu Warszawskiego w 2005 roku (praca magisterska) 2005 Marta Grzęda prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Libertariańska krytyka demokracji liberalnej (praca magisterska) 2010 Michał Wysocki prof. dr hab. Marcin Król Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Lider czy menedżer w organizacji pozarządowej? (praca magisterska) 2012 Edyta Wieczorek prof. dr hab. Stanisław Zapaśnik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Liderzy partii pozaparlamentarnych. Studium Przypadku (praca magisterska) 2006 Agnieszka Bugaj-Podwójcic prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Liderzy związkowi, obraz własny kariery. Socjalizacja. Przywództwo (Praca magisterska) 2004 Kacper Kitowski prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Liminalność w kulturze współczesnej (praca magisterska) 2009 Adam Kościuk prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Lipsk i "Lipsk" przyczynek do badań nad kulturą ludową Podlasia (praca magisterska) 2005 Gabriela Więckowska prof. dr hab. Barbara Falińska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Literatura w dobie Internetu - nowe trendy w zarządzaniu i kulturze na przykładzie liternetu (praca magisterska) 2013 Joanna Dębska dr hab. Jan Wojciechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Literatura w tygodnikach opinii. Na przykładzie "Newsweek Polska", "Polityka" i "Wprost" w 2002 i 2012 roku (praca magisterska) 2013 Iwona Kosmal prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Lokalne i ponadlokalne uczestnictwo w kulturze a styl życia młodzieży (Praca magisterska) 2005 Michał Bielecki dr Elżbieta ojko Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
Lokalne organizacje partyjne w budowie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce (Praca magisterska) 2003 Maja Dobrzyńska prof. UW, dr hab. Mirosława Grabowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Lokalne społeczeństwo obywatelskie w polskich realiach (praca magisterska) 2009 Marcin Olborski prof. UW, dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony