Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj malejąco Rok wydania Autor Promotor Miejsce wydania
Miasto a zieleń. Strategie Wiednia i Warszawy (praca licencjacka) 2013 Zofia Penza dr Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Miasto planszą do gry - Urban Playground jako próba oswojenia przestrzeni miejskich (praca magisterska) 2006 Aleksandra Górska prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Miasto w świadomości jego mieszkańców na przykładzie Radomia (Praca magisterska) 2014 Anna Turuk dr Renata Włoch Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Miastotwórcze funkcje wyższej uczelni na przykładzie Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku (Praca magisterska) 2000 Hanna Lewandowska prof. UW, dr hab. Jan Węgleński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Michael Jackson jako ikona popkultury (praca magisterska) 2012 Monika Kaczmarzyk prof. dr hab. Bogusław Nierenberg Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Miejsce Fundacji Academia Iuris w systemie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Polsce (praca magisterska) 2006 Beata Wacławska prof. UW Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Miejsce i rola centrów handlowych w życiu ludzi XXI wieku - analiza zachowań społecznych (praca magisterska) 2006 Monika Kowalczyk prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Miejsce i rola młodzieży w małomiasteczkowej społeczności lokalnej na przykładzie Suchowoli (praca magisterska) 2014 Anna Kosacka prof. dr hab. Grzegorz Nowacki Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Miejsce i wspólnota społeczna. Przykład osiedla Sadyba w Warszawie (Praca magisterska) 2014 Aleksandra Mystkowska prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Miejsce kultury w stosunkach polsko-białoruskich po 2004 r. (praca licencjacka) 2014 Emilia Czerwińska dr hab. Helena Głogowska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Historii i Nauk Politycznych
Miejsce młodego widza w teatrze dla dzieci i młodzieży w Polsce. Analiza przypadku Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku (Praca licencjacka) 2014 Maria Babicka dr hab. Urszula Karczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Miejsce sportu w spędzaniu wolnego czasu przez młodzież gimnazjalną (praca magisterska) 2005 Michał Łukasiak prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Miejsce Totartu na mapie kultury alternatywnej Polski lat 80. i 90. (praca magisterska) 2011 Paweł Gawlik prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mieszkanie jako przekaz kulturowy. Przestrzeń mieszkania a konstruowanie tożsamości w świecie ponowoczesnym (praca magisterska) 2005 Marcin Jewdokimow dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mieszkańcy w atrakcyjnym mieście. Konsultacje społeczne a poziom atrakcyjności przestrzeni (praca licencjacka) 2011 Alicja Biały dr hab. Magdalena Dudkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Między asymilacją a izolacją. Koncepcja autonomii narodowo-kulturowej jako model ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych w Europie (Praca magisterska) 2004 Marta Szymańska prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Między buntem a konformizmem. O stylu życia współczesnych muzyków rockowych - analiza socjologiczna (praca magisterska) 2010 Katarzyna Majchrzak dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Między chrześcijaństwem a żydostwem - dylematy i wybory świadomościowe. Analiza wywiadów z młodymi Polakami pochodzenia żydowskiego (praca magisterska) 2005 Agnieszka Chraboszewska dr hab. Małgorzata Melchior Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Między fikcją a rzeczywistością. Serial filmowy jako opowieść socjologiczna (praca magisterska) 2004 Teresa Bilska dr Wojciech Pawlik Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Między kreacją a rejestracją. Rekonstrukcja dyskursu filmu dokumentalnego (Praca magisterska) 2002 Anna Kosińska dr hab. Małgorzata Jacyno Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Między krytyką a promocją. Kultura na łamach tygodnika „Polityka” (Praca magisterska) 2001 Magdalena Filocha prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Między ludus a przemocą symboliczną. Gry interakcyjne młodzieży gimnazjalnej (praca magisterska) 2008 Katarzyna Kalinowska-Sinkowska prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Między łóżkiem a trumną - fakty i mity dotyczące życia seksualnego seniorów (praca licencjacka) 2010 Paulina Trojanowska dr Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Między polityzacją a obroną interesów: dyskurs medialny o związkach zawodowych na podstawie wybranych artykułów w polskiej prasie codziennej (praca magisterska) 2011 Filip Kochan prof. UW dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Między porozumieniem a konfliktem. Dyskurs w „Debatach Trójstronnych” TVP INFO w perspektywie kryzysu w zinstytucjonalizowanym dialogu społecznym w Polsce (Praca licencjacka) 2015 Matylda Gałecka dr Piotr Ostrowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Między refleksją a działaniem. Porozumienie w hermeneutyce Paula Ricoeura (Praca magisterska) 2002 Monika Stec prof. dr hab. Mirosław Chałubiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Między separacją a aspiracją. Strategie życiowe Polaków i Pakistańczyków w Wielkiej Brytanii (Praca magisterska) 2015 Marcin Śpiewak dr Małgorzata Głowacka-Grajper Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Między tańcem a teatrem, w ujęciu filozofii Richarda Shustermana (praca magisterska) 2009 Joanna Andrzejewska prof. UW dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Między teorią a praktyką. Idea społeczeństwa obywatelskiego w wypowiedziach kandydatów na prezydenta (Praca magisterska) 2001 Monika Milczarek prof. UW, dr hab. Jerzy Bartkowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Między tradycją a nowoczesnością - analiza dyskursów edukacji seksualnej w debatach sejmowych (praca licencjacka) 2013 Maria Babińska dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Między tradycją a współczesnością: korporacje akademickie w Niemczech i Polsce (praca magisterska) 2009 Kinga Mazur brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Między uzależnieniem a współuzależnieniem - kobieta wobec destrukcyjnej relacji z mężczyzną (praca magisterska) 2005 Valentyna Hamdi dr Mariola Bieńko Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Między wyborem a przymusem. Zamieszkiwanie warszawskich migrantów zewnętrznych (praca licencjacka) 2012 Marta Pietrusińska dr Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Międzypokoleniowa ruchliwość zawodowa w latach dziewięćdziesiątych w Polsce na podstawie badań PGSS 1992-1997 (Praca magisterska) 2002 Marcin Dziadecki dr Bogdan Cichomski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Migracja jako ucieczka przed wejściem w dorosłe życie – najmłodsza fala polskich imigrantów w Londynie (Praca magisterska) 2003 Agnieszka Bielewska prof. dr hab. Ewa Nowicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Migracja zarobkowa Polaków do Włoch (praca magisterska) 2006 Justyna Niksa prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Migracja zarobkowa w perspektywie indywidualnej, diadycznej i rodzinnej (praca magisterska) 2011 Ewelina Kaczmarska dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Migracja zarobkowa. Próba analizy zjawiska w kategoriach koncepcji kapitału społecznego na przykładzie badania społeczności polskiej w Northampton (praca magisterska) 2007 Anna Biernat dr Barbara Lewenstein Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Migracje a tożsamość. Przemiany tożsamości Polek, Islandek i Ukrainek w kontekście teorii kontroli tożsamości Petera Burke'a (praca magisterska) 2014 Inga Koralewska dr hab. Irena Borowik prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Migracje do Warszawy w opiniach studentów wybranych warszawskich uczelni i uczestników dyskusji prowadzonych w mass-mediach (praca magisterska) 2009 Agnieszka Górecka prof. UW, dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Migracje kobiet w dobie ponowoczesności. Uwarunkowania migracyjne, przeszkody integracyjne oraz metody ich niwelowania (praca licencjacka) 2015 Katarzyna Cuber dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Migracje mieszkańców miast na tereny podmiejskie na przykładzie Ustanowa (praca magisterska) 2011 Małgorzata Królak prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Migracje zarobkowe - praca polskich kobiet w rodzinach wiejskich (praca magisterska) 2008 Agnieszka Abramczyk prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Migracje zarobkowe Polaków do Wielkiej Brytanii po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (praca magisterska) 2008 Klaudia Grzeczyńska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mikroekspresje – czym są, jak powstają i jaką rolę odgrywają w komunikacji interpersonalnej? (praca licencjacka) 2013 Wioleta Żochowska dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mikrokosmos Internetu – funkcjonalne aspekty medium w życiu codziennym polskich internautów (praca licencjacka) 2015 Magdalena Kujawa dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mikroprzedsiębiorca i jego firma w latach 1991-2003. Bariery i szanse rozwoju (Praca magisterska) 2003 Julia Szambelan prof. dr hab. Witold Morawski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Miłość i zakochanie jako konstrukt społeczny. Analiza socjologiczno-fenomenologiczna (praca magisterska) 2011 Anna Moczulska prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Miłość jako przedmiot badań nauk społecznych (praca licencjacka) 2014 Agnieszka Góra dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Miłość po japońsku - płeć, miłość i seksualność w przekazach japońskiej kultury popularnej (praca magisterska) 2009 Katarzyna Czubkowska prof. UW, dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Miłość w psychoanalizie - zestawienie koncepcji Fromma oraz Freuda (praca magisterska) 2007 Marta Grzelak prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Miłość w ujęciu E. Fromma i socjobiologii (Praca magisterska) 2001 Grażyna Legutowska prof. dr hab. Mirosław Chałubiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Minimalizm- bunt przeciw konsumpcjonizmowi? (Praca licencjacka) 2014 Diana Kubiak dr Dariusz Zalewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Misja i funkcje Centrum Nauki Kopernik (Praca magisterska) 2014 Zuzanna Ligowska prof. UW, dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Mit Androgyna w kulturze popularnej (Praca magisterska) 2002 Sylwia Biaduń dr Alina Kapciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Mity i rzeczywistość edukacji seksualnej (praca licencjacka) 2014 Aleksandra Zalewska-Królak dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mity kina zombie: przedmieście jako centrum świata (Praca licencjacka) 2015 Teodor Klincewicz dr hab. Lech Nijakowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Młoda kobieta – konflikt ról społecznych w percepcji warszawskich studentek i studentów (Praca magisterska) 2001 Katarzyna Stodulska prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Młode pokolenie ze wsi polskich. W stronę teorii czynników rozwoju edukacyjnego (Praca magisterska) 2003 Michał Łuczewski prof. dr hab. Antoni Sułek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Młodość nie ma wieku - analiza sposobów nieporęckich seniorów na udaną starość (praca licencjacka) 2015 Karolina Bilińska dr Aleksandra Herman Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Młodzi Afrykańczycy w Polsce (praca magisterska) 2005 Dorota Wanat prof. dr hab. Jacek Kurczewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Młodzi ludzie w Polsce - uznawane wartości i cele życiowe (praca magisterska) 2006 Iwona Radzka prof. UW, dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Młodzi pielgrzymi. Społeczny wymiar uczestnictwa młodzieży w Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitarnej na Jasną Górę (praca licencjacka) 2013 Joanna Skrzypowska dr Marcin Sińczuch Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Młodzi po ślubie. Relacje z członkami rodziny (praca magisterska) 2009 Beata Sałacińska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Młodzi Polacy w Edynburgu - specyfika współczesnej emigracji (praca magisterska) 2009 Maria Romanowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Młodzi profesjonaliści na rynku pracy – źródło sukcesu (Praca magisterska) 2000 Ewa Kasprzak prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Młodzi wobec śmierci. O doświadczeniu wolontariuszy hospicyjnych (praca magisterska) 2009 Małgorzata Kowalewska prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Młodzi wykształceni z wiejskich ośrodków i ich przekonania – pod naporem dużego miasta w ponowoczesnym świecie (w świetle wywiadów przeprowadzonych w Warszawie i Łodzi 2014-2015) (Praca magisterska) 2016 Sylwia Chudzyńska dr hab. Małgorzata Melchior Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
MłodzieŜ wobec wyznań rzeczywistości lat dziewięćdziesiątych (Praca magisterska) 2002 Katarzyna Sierosławska prof. UW, dr hab. Krzysztof Koseła Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Młodzież a świat wartości. Kreowanie własnej tożsamości na portalach społecznościowych w internecie (praca magisterska) 2011 Marzena Babulewicz prof. UW dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Młodzież licealna o Polsce i Polakach (praca magisterska) 2012 Katarzyna Dobrowolska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Młodzież licealna wobec wartości kultury polskiej. Próba diagnozy (praca magisterska) 2008 Ilona Supranowicz brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Młodzież między katolickim a laickim modelem rodziny (Praca magisterska) 2002 Alicja Sokołowska prof. UW, dr hab. Krzysztof Koseła Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Młodzież o swojej przyszłości - różnice w aspiracjach życiowych dziewcząt i chłopców (praca magisterska) 2005 Magdalena Walecka prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Młodzież w dobie Internetu - sposoby wykorzystywania sieci internetowej przez uczniów klas licealnych (praca magisterska) 2007 Katarzyna Chomicka prof. UW, dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Młodzież w Stoczku Łukowskim - tożsamość lokalna (praca magisterska) 2011 Magdalena Rosa prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Młodzież w świecie konsumpcji (praca magisterska) 2006 Marcin Tekień dr Marcin Sińczuch Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Młodzieżowe rozumienie pojęcia patriotyzmu na podstawie badań wśród uczniów gimnazjum (praca magisterska) 2009 Magdalena Jurewicz prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mniejszość białoruska na Podlasiu po wprowadzeniu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 roku (praca licencjacka) 2011 Magda Bondaruk dr Joanna Katarzyna Sadowska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Historii i Nauk Politycznych
Mniejszość białoruska w Polsce w zwierciadle rodzimej kultury popularnej (praca licencjacka) 2011 Ewelina Nikitiuk prof. dr hab. Wojciech Łukowski Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Historii i Nauk Politycznych
Mniejszość białoruska w Polsce. Aktualne położenie polityczne i kulturowe (praca licencjacka) 2014 Emilia Jeneralczuk dr hab. Piotr Chomik Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Historii i Nauk Politycznych
Mniejszość polska w Kijowie. Monografia (praca magisterska) 2012 Marta Górska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mobbing jako przejaw dyskryminacji pracowników (praca magisterska) 2008 Marta Malinowska dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mobbing jako zjawisko powszechne (praca magisterska) 2011 Piotr Ćwikliński prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mobbing pracowniczy w Polsce – charakterystyka zjawiska (praca licencjacka) 2010 Mateusz Wajs dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mobbing w opinii pracowników zakładu pracy. Charakterystyka zjawiska (praca magisterska) 2006 Elżbieta Tkaczyk prof. UW dr hab. Nina Kraśko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Moda a płeć. Zanikanie granic między kobiecością a męskością (Praca licencjacka) 2014 Anna Har dr hab. Urszula Kurczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Moda na markę jako przejaw globalizacji konsumpcji na przykładzie stylu życia młodzieży (praca magisterska) 2006 Blanka Sonczyk prof. UW, dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Moda w społeczeństwie bezklasowym. Różnice stylu życia a struktura społeczna w ZSRR (Praca licencjacka) 2014 Alisa Druz dr Maciej Gdula Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Moda, tożsamość i płeć – o wzajemnych relacjach w czasach późnej nowoczesności (praca licencjacka) 2013 Katarzyna Smolińska dr hab. Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Model ewolucyjny systemów prawno-politycznych Noneta i Selznicka w odniesieniu do problemów polskiego prawa i administracji podatkowej (Praca licencjacka) 2015 Marek Oświęcimski dr Sławomir Mandes Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Modele partii politycznych w Polsce (Praca magisterska) 2003 Bartłomiej Druziński prof. dr hab. Jacek Raciborski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Modelowanie emocji przez kulturę w ujęciu nauk biologicznych i społecznych (praca magisterska) 2008 Franciszek Sobieraj prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Modelowanie log-liniowe. Przykłady zastosowania w analizie danych panelowych (Praca magisterska) 2004 Wojciech Tomaszewski prof. dr hab. Grzegorz Lissowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Modernizacja ekologiczna czy społeczeństwo ryzyka? Strategie dyskursywne „zielonego marketingu” na przykładzie kanadyjskiego przemysłu „oil sands” (Praca licencjacka) 2014 Małgorzata Tomczak dr Anna Kiersztyn Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Moje wielkie przygotowania do ślubu. Blogi ślubne jako sposób na ukazywanie i kreowanie swojej tożsamości i wizerunku. Analiza treści polskich, kobiecych blogów ślubnych (praca magisterska) 2014 Marta Świątkowska dr hab. Irena Borowik prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Molestowanie seksualne w miejscu pracy (praca licencjacka) 2010 Katarzyna Młynarczyk dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Molestowanie seksualne w służbie zdrowia (praca magisterska) 2005 Małgorzata Miros-Wojciewska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Monografia socjologiczna miasta Mordy (praca magisterska) 2012 Magdalena Nojszewska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Monografia socjologiczna zespołu T.Love (praca magisterska) 2013 Jarosław Polak prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony