Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj malejąco Rok wydania Autor Promotor Miejsce wydania
Lokalne strategie przeciwdziałania bezrobociu. Rola instytucji społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie monograficznych badań trzech społeczności lokalnych (praca magisterska) 2007 Magdalena Mentrak dr Barbara Lewenstein Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Lokalny lider społeczny a proces budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po roku 1989 (praca licencjacka) 2010 Rafał Pląsek dr Marek Rymsza Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Lost in translation? Etos inteligencki w polskiej literaturze pięknej po 1989 roku (praca magisterska) 2013 Marta Mieszczanek dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Losy zawodowe absolwentów Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego z lat 2008-2010(praca magisterska) 2012 Paulina Kołniewska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Losy zawodowe absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej (praca magisterska) 2012 Anna Opolska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Losy żydowskich mieszkańców Grójca - historia Zagłady. Między pamięcią a zapomnieniem (praca magisterska) 2006 Karolina Panz prof. UW dr hab. Małgorzata Melchior Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Luddyzm i neoluddyzm. Sprzeciw wobec technologizacji pracy w teorii i praktyce (Praca licencjacka) 2014 Michał Kowalczyk dr Piotr Ostrowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Ludobójstwo z 1915 roku w pamięci diaspory ormiańskiej na przykładzie Ormian z regionu paryskiego (praca magisterska) 2007 Karina Diłanian-Pinkowicz dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ludzkim okiem w stronę śmierci (praca magisterska) 2006 Paula Ślusarczyk prof. UW, dr hab. Andrzej Mościskier Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Lustracja w Polsce. Analiza treści prasowych na przykładzie „Gazety Wyborczej” i „Dziennika. Polska, Europa, Świat” (Praca licencjacka) 2015 Jan Kujawski prof. UW, dr hab. Andrzej Waśkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Luz jako nowa forma towarzyskości (Praca magisterska) 2001 Jarosław Bajdowski prof. UW, dr hab. Anna Giza-Poleszczuk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Ład społeczny bazaru. Mechanizmy kontroli społecznej na współczesnym targowisku warszawskim (Praca magisterska) 2000 Piotr Krasoń prof. UW, dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Łączenie studiów stacjonarnych z pracą zawodową (praca magisterska) 2012 Agata Sawicka prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Łomianki – czy tylko „sypialnia Warszawy”? Opis kapitału społecznego w podwarszawskiej gminie (Praca magisterska) 2015 Karolina Uszyńska prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Łowickie granie. Badanie środowiska muzycznego w Łowiczu w latach 1953-2007 (praca magisterska) 2009 Jarosław Michalski prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Macierzyństwo a praca zawodowa matek małych dzieci - godzenie ról (praca magisterska) 2011 Julia Marcinowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Macierzyństwo czy praca zawodowa? Rola kobiet w dyskursie publicznym (praca magisterska) 2009 Magdalena Nowak prof. UW, dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Macierzyństwo jako fundamentalna zmiana tożsamości i życia kobiety (praca magisterska) 2012 Agnieszka Wasilewicz prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Macierzyństwo kobiet, których dzieci uczęszczają do żłobka (praca magisterska) 2007 Katarzyna Mańkowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Macierzyństwo z pracą zawodową w tle (praca magisterska) 2013 Malwina Jaszczyńska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Macierzyństwo zastępcze jako przedmiot społecznej dyskusji na płaszczyźnie prawnej oraz socjologicznej (praca licencjacka) 2010 Aleksandra Zboina dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mafia: kulturowy obraz gangstera, a rzeczywistość naukowa (praca licencjacka) 2013 Antoni Wiśniewski dr hab. Marek Cichocki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Magazyny dla wybranych jako parada wzorów ekskluzywnych stylów życia (praca magisterska) 2005 Justyna Jowik prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Magdalenka. Obraz „mojej” społeczności lokalnej (Praca magisterska) 2015 Małgorzata Burcewicz prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Magia i przejawy jej istnienia we współczesnym świecie (praca magisterska) 2012 Aleksandra Kalinowska prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Magia w życiu politycznym we współczesnej Polsce (praca magisterska) 1999 Andrzej Krzewski prof. dr hab. Zbigniew Bokszański Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Mahawilajat: muzułmańscy imigranci z Azji Południowej jako „obcy” w społeczeństwie brytyjskim (Praca magisterska) 2004 Renata Włoch prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Maksymalizm i minimalizm w filozofii politycznej feminizmu (Praca magisterska) 2000 Magdalena Grabowska prof. UW, dr hab. Paweł Śpiewak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Mali rycerze Hochlandu - reklama w świecie przedszkolaka (praca magisterska) 2013 Joanna Ostapiak prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Maluję, bo lubię. Twórcy graffiti z perspektywy późnej nowoczesności (praca magisterska) 2002 Agnieszka Anna Bąk prof. dr hab. Zbigniew Bokszański Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Mała szkoła – szkołą demokracji dla społeczeństw lokalnych na wsi. Analiza przypadku (Praca magisterska) 2002 Emilia Mojsa prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Małe dzieci w przestrzeni publicznej (praca magisterska) 2010 Magdalena Chmurska prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Małe piękno - analiza porównawcza konkursów piękności dla dzieci w Polsce i na świecie (praca magisterska) 2010 Marta Michalska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Małe społeczności w wielkim mieście. Analiza tworzenia się społeczności lokalnych na przykładzie „Stowarzyszenia Mieszkańców Ulicy Smolnej” i projektu „Niewidzialne miasto (Praca magisterska) 2014 Natalia Wyszkowska dr hab. Małgorzata Jacyno Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Małżeństwa Polaków z obcokrajowcami w Polsce (praca magisterska) 2011 Marika Łukasik prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Małżeństwo - wyobrażenia a praktyka (praca magisterska) 2012 Daniel Krać prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Małżeństwo czy wolne związki - analiza zagadnienia w świetle przeprowadzonych badań własnych (praca magisterska) 2005 Magdalena Stojak prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Małżeństwo i kohabitacja - budowanie relacji w związkach (praca magisterska) 2014 Emilia Pollok prof. UW dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Małżeństwo i rozwód - w świetle rozmów z młodymi osobami po rozwodzie (praca magisterska) 2007 Beata Merska dr hab. Małgorzata Melchior Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Małżeństwo według Nowego Feminizmu. Ideał a praktyka społeczna (praca licencjacka) 2015 Alessandra Palomba dr hab. Aneta Gawkowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Małżeństwo współczesne - wybory partnerów (praca magisterska) 2005 Joanna Trzeciak prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Manhattan w Warszawie. Style życia, potrzeby i wartości młodych kobiet w kontekście "Sex and the City" (praca magisterska) 2005 Natalia Koszewska prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Manipulacja polityczna na przykładzie wyborów parlamentarnych 2011 r. (praca magisterska) 2012 Anna Klimczak prof. dr hab. Kiciński Krzysztof Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Manipulacje we współczesnych reklamach telewizyjnych (praca licencjacka) 2015 Maciej Martowski dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mapa Symboli Warszawy w relacjach jej mieszkańców (praca magisterska) 2009 Agnieszka Bobowska prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mapy historyczne Białegostoku jako teksty kultury (praca magisterska) 2006 Michał Siedlecki prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Marginalizacja życia czy marginalizowanie. Analiza sytuacji życiowej byłych pracowników PGR (Praca magisterska) 2002 Wioletta Kochańska prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Maria Ossowska - studium wzoru osobowego (praca magisterska) 2007 Aleksandra Kucharska prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Marka jako czynnik determinujący styl życia (praca magisterska) 2006 Justyna Świątkiewicz prof. dr hab. Jerzy Olędzki Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Instytut Dziennikarstwa
Marka własna i jej klient (praca licencjacka) 2013 Jacek Kułak dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Marketing Apple jako przykład marketingu idealnego wywołującego efekt społeczny (Praca licencjacka) 2014 Karolina Głogowska dr Grażyna Kacprowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Marketing dedykowany celom społecznym – cause related marketing – opis zjawiska i studium przypadku (Praca magisterska) 2001 Anna Rojek dr Barbara Frątczak-Rudnicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Marketing jako forma komunikacji (Praca magisterska) 2000 Małgorzata Łęska prof. dr hab. Leszek Korporowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Marketing polityczny (Praca magisterska) 2003 Wojciech Zadrożniak dr Barbara Frątczak-Rudnicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Markowy kraj czy marka widmo? Analiza strategii country brandingu na przykładzie Szwajcarii, Luksemburga i Polski (Praca magisterska) 2015 Agnieszka Pawłowska dr Renata Włoch Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Matka i córka - transmisja międzypokoleniowa (praca magisterska) 2012 Emilia Wójcik prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Maturzyści wobec życia rodzinnego (praca magisterska) 2006 Agnieszka Glinka prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Maxima cum laude? Znaczenie pracy magisterskiej i wykształcenia wyższego w opiniach studentów nauk społecznych wybranych polskich uczelni (praca magisterska) 2009 Katarzyna Duda prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mechanizm alokacji 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce z uwzględnieniem perspektywy porównawczej. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne (praca licencjacka) 2014 Anna Konczewska dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mechanizmy kontroli społecznej w Żeńskiej Bursie nr 1 imienia Wiktora Kordowicza w Warszawie (Praca magisterska) 2014 Patrycja Jankowska prof. UW, dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Mechanizmy kontroli społecznej z perspektywy teorii gier (Praca magisterska) 2003 Katarzyna Buczek prof. dr hab. Grzegorz Lissowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Mechanizmy migracji osiedleńczych na przykładzie małżeństw polsko-ukraińskich (Praca magisterska) 2000 Ewa Kępińska dr Ewa Jaźwińska-Motylska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Mechanizmy nerwicy natręctw (praca magisterska) 2006 Krzysztof Dziewulak dr Maria Sokolik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mechanizmy w anoreksji (praca magisterska) 2006 Urszula Zbyszyńska dr Maria Sokolik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Media jako alternatywna forma rozwiązywania konfliktów w sprawach dotyczących prawa pracy (praca magisterska) 2014 Maciej Frankowicz dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Media jako narzędzie konstruowania tożsamości w społeczeństwie konsumpcyjnym (praca magisterska) 2011 Aleksandra Pirzańska dr Barbara Worek Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Media mniejszości narodowych i etnicznych po 1989 roku na przykładzie społeczności białoruskiej i litewskiej (Praca magisterska) 2002 Karolina Oponowicz prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Media społecznościowe a rozwój nowych technik komunikacji w Public Relations (praca magisterska) 2012 Jarosław Szymeczko dr Robert Sobiech Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Media w służbie władzy – władza w służbie mediów. Studium dyskursu polityki w telewizji publicznej (Praca magisterska) 2003 Piotr Kloc dr Alina Kapciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Mediacja rodzinna w aspekcie spraw rozwodowych (praca magisterska) 2010 Magdalena Gałek prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mediacje cywilno-prawne zlecane przez sąd w latach 2005-2009 na przykładzie dwóch różnych sądów orzekających w I instancji w mieście średniej wielkości (praca magisterska) 2010 Ewa Ablewska dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mediacje jako forma rozwiązywania konfliktów rówieśniczych (praca magisterska) 2009 Katarzyna Rutkowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mediacje rodzinne w postępowaniu sądowym na przykładzie Warszawy (praca magisterska) 2010 Marcin Krajewski dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mediacje rówieśnicze (praca licencjacka) 2011 Karolina Lasota dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mediacje rówieśnicze w opinii społeczności szkolnej jednego z gimnazjów we Wrocławiu (praca magisterska) 2012 Marika Pławiak dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mediacje w polskim prawie cywilnym – analiza funkcjonowania systemu (praca licencjacka) 2015 Paweł Kurkowski dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mediacje w sprawach karnych - idea, podstawy prawne i praktyka funkcjonowania (praca magisterska) 2007 Maria Bernat dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Medialne wykorzystanie ludzkiej tragedii (praca magisterska) 2014 Magdalena Zimny prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Medialny wizerunek Samoobrony w latach 2002-2007 (praca magisterska) 2009 Paweł Świeboda prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mediana wartości wydarzenia. Próba nowego podejścia badawczego (praca magisterska) 2012 Teodor sobczak dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mediator jako nowoczesny ekspert. Jakimi kwalifikacjami powinien cechować się profesjonalny mediator? (praca licencjacka) 2012 Piotr Wawrzeńczyk dr Agata Gójska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Medycyna naturalna a holistyczna koncepcja zdrowia. Analiza socjologiczna (praca licencjacka) 2014 Urszula Stempel dr Tomasz Sobierajski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mentalność pokoleniowa w twórczości literackiej autorów urodzonych po 1980 roku (praca magisterska) 2005 Iwona Kochman prof. dr hab. Hanna wida-Ziemba Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Metafora teatralna Ervinga Goffmana w wirtualnej rzeczywistości. Kreowanie i kontrola wizerunku na Facebooku (Praca licencjacka) 2014 Natalia Wojacka dr Barbara Bossak-Herbst Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Metodologiczne wyzwania badań edukacyjnych (Praca magisterska) 2014 Michał Męziński dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Metody podejmowania decyzji zbiorowych (Praca magisterska) 2001 Jan Dziubecki prof. dr hab. Grzegorz Lissowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Metody poszukiwania i selekcji pracowników na rynku pracy - próba analizy (praca magisterska) 2009 Tomasz Szczekowski dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Metody pracy windykatorów (praca magisterska) 2008 Katarzyna Kieliszek prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Metody uczenia się przez doświadczenie w permanentnej edukacji dorosłych (praca licencjacka) 2012 Natalia Blicharska dr Zbigniew Czwartosz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Metody wdrażania idei społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (praca licencjacka) 2010 Michalina Urbańska-Kasprzak dr hab. Magdalena Dudkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Metroseksualizm - nowoczesny styl życia mężczyzn (praca magisterska) 2007 Michał Sujecki prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Metroseksualizm w Polsce. Analiza zjawiska na podstawie opinii mieszkańców Warszawy i okolic (praca magisterska) 2005 Agata Klimaszewska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Męskość jako wyznacznik tożsamości mężczyzny (praca magisterska) 2008 Beata Amanowicz-Bednarek prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mężczyzna jako mąż i ojciec w rodzinie - różnice pokoleniowe (praca magisterska) 2013 Katarzyna Józeforska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mężczyzna jako ojciec - zmiany pokoleniowe (praca magisterska) 2011 Weronika Elwertowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mężczyzna w rodzinie. Jaki jest współczesny mąż i ojciec (Praca magisterska) 2000 Magdalena Matczak prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Mężczyzna zdekonstruowany. Dyskurs męskości w wybranej prasie kobiecej (Praca magisterska) 2004 Aleksandra Dolińska prof. dr hab. Aldona Jawłowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Mężczyźni w sfeminizowanych zawodach, na przykładzie wybranych grup zawodowych (praca magisterska) 2007 Marcin Kowalski prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Mężczyźni w zawodzie sfeminizowanym - na przykładzie nauczycieli gimnazjalnych i licealnych (praca magisterska) 2007 Karina Jankowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Miasta partnerskie na drodze do integracji europejskiej - współpraca partnerska na przykładzie miasta Wieliczka (praca magisterska) 2012 Katarzyna Kurek prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury

Strony