Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj malejąco Rok wydania Autor Promotor Miejsce wydania
Dom jako miejsce materialnej ekspresji mieszkańców (praca magisterska) 2010 Aleksandra Frontczak prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dom pod Fontanną - leczenie środowiskowe chorych psychicznie (Warszawa) (praca magisterska) 2005 Anna Wertenstein-Żuławska dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Dom rodzinny w oczach młodzieży uczącej się (praca magisterska) 2010 Aleksandra Kośka prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dom Samotnej Matki w ujęciu teorii instytucji totalnej (praca licencjacka) 2012 Paula Nowek dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dom w kulturze ludowej na Podlasiu (praca magisterska) 2006 Iwona Dziedziul prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Dominacja męska a społeczne komunikowanie się w kontekście teorii S. Harding i Ch. Kramarae (praca licencjacka) 2011 Sylwia Pacholak dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Domy studenckie jako środowisko socjalizujące - wpływ rewolucji technologicznej na zanik relacji interpersonalnych w akademikach (praca magisterska) 2011 Krzysztof Chodkowski prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Don Kichoci czy Siłacze? Warszawski ruch kooperatyw spożywczych oraz perspektywy jego rozwoju (Praca magisterska) 2014 Dominika Potkańska prof. dr hab. Izabella Rylska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Doradztwo zawodowe w Polsce - dawniej i dzisiaj. Analiza historyczna i socjologiczna (praca licencjacka) 2014 Andrzej Pichliński dr Adam Gałkowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dorosłe dzieci alkoholików - analiza funkcjonowania (praca magisterska) 2006 Piotr Cholerzyński prof. UW, dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dorosłe dzieci alkoholików i ich funkcjonowanie w związkach (praca magisterska) 2006 Karolina Słowik dr Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dostęp do Internetu a działalność organizacji pozarządowej – na przykładzie „Fundacji Nowoczesna Polska” (praca licencjacka) 2010 Piotr Pajka dr hab. Magdalena Dudkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Doświadczanie przemocy w rodzinie z perspektywy młodych kobiet i mężczyzn (praca licencjacka) 2013 Kinga Wasiluk dr Ewa Wideł Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Doświadczenia i uczucia towarzyszące macierzyństwu (Praca magisterska) 2015 Marta Masłowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Doświadczenia synchroniczności wśród osób medytujących (praca magisterska) 2009 Karol Dymek dr Maria Sokolik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Doświadczenie biedy. Aplikacja metody biograficznej (Praca magisterska) 2003 Magdalena Twardowska prof. dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Doświadczenie kontaktu z ciałem pacjenta jako wybrany element socjalizacji do roli pielęgniarki (praca magisterska) 2010 Maria Strzemieczna prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Doświadczenie konwersji przez studentów Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie. Wpływ instytucji edukacyjnych (Praca magisterska) 2003 Kamila Hernik dr hab. Małgorzata Jacyno Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Doświadczenie kryzysu psychicznego a tożsamość. Na przykładzie młodych kobiet z Małopolski (praca magisterska) 2014 Agnieszka Janoska dr hab. Irena Borowik prof. UJ Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Doświadczenie polskich przedsiębiorców i pracowników na rynku rosyjskim (praca magisterska) 2010 Paweł Rożek prof. dr hab. Jacek Kurczewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dramat pt. reality show. Codzienne reality i producenckie show. Na podstawie Warsaw Shore Ekipa z Warszawy (Praca magisterska) 2015 Michael Kiliński prof. UW, dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dress code i jego wpływ na korporacje (praca licencjacka) 2010 Anna Radomska dr Anna Tyszkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Drobna szlachta i chłopi na Podlasiu (Praca magisterska) 2003 Wojciech Terlikowski prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Droga do adopcji - postawy i oczekiwania (praca magisterska) 2005 Anna Słocka prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Droga do małżeństwa - czy nadal taka sama? (praca magisterska) 2008 Katarzyna Pągowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Droga przez mękę. O czeczeńskich uchodźcach w Polsce (praca magisterska) 2008 Natalia Klorek prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Drogi powołania we współczesnej Polsce. Proces stawania się księdzem (Praca magisterska) 2014 Marta Bożewicz prof. UW, dr hab. Krzysztof Koseła Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Dualizm jednostki irackiej (praca licencjacka) 2013 Zaid Jahed prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dwa Sejmy. Postępy procesu instytucjonalizacji Sejmu RP w latach 1991-1997 (Praca magisterska) 2000 Aleksandra Wrzosińska prof. dr hab. Jacek Raciborski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Dylemat XXI wieku – kariera zawodowa czy rodzina (Praca magisterska) 2003 Eliza Walczak prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Dylematy etyczne na lekcjach religii (praca magisterska) 2007 Anna Suszka prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dylematy tożsamości pogranicza na polskim Spiszu (Praca magisterska) 2004 Jacek Mikuszewski prof. dr hab. Ewa Nowicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Dynamika form organizacyjnych i wiedza jako nowy rodzaj zasobu organizacji (Praca magisterska) 2004 Krzysztof Podwójcic prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Dynamika rozwodów w Polsce w kontekście zmian prawnych (Praca licencjacka) 2014 Katarzyna Leńczuk dr Paweł Poławski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Dynamika systemu edukacyjnego (Praca magisterska) 2002 Magdalena Czechowska prof. dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Dynamika zmian w zarządzaniu personelem na przykładzie stacji paliw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Studium przypadku (Praca magisterska) 2002 Krzysztof Żukowski prof. dr hab. Witold Morawski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Dyplomacja Chopina. Wymiana i promocja kultury europejskiej na przykładzie obchodów Roku Chopinowskiego (praca magisterska) 2011 Marcin Łukasik dr hab., prof. UW Ewa Stasiak-Jazukiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Dyplomacja kulturalna na przykładzie relacji polsko-rosyjskich (praca magisterska) 2012 Aneta Maciąg prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Dyskoteka wiejska. Socjologiczna analiza funkcjonowania Clubu Nevada w miejscowości Nur (praca magisterska) 2010 Sylwia Kopówka prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dyskryminacja czy równouprawnienie? Sytuacja kobiet na rynku pracy w świetle prawa i opinii społecznej (praca magisterska) 2005 Paweł Zawadil dr Grażyna Fluderska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce (praca magisterska) 2013 Edyta Grabarczyk dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dyskryminacja kobiet w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu wokół seksualności i polityki seksualnej (praca magisterska) 2014 Monika Zajkowska dr hab. Jacek Kochanowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dyskryminacja osób homoseksualnych i metody jej przeciwdziałania (praca licencjacka) 2012 Anna Mokrzanowska dr Anna Krajewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dyskryminacja rasowa w Unii Europejskiej. Zjawisko i sposoby przeciwdziałania (Praca magisterska) 2003 Anna Janowska prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Dyskryminacja w rekrutacji na polskim rynku pracy (praca magisterska) 2013 Olga Czeranowska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dyskryminowani ojcowie - problem opieki rodzicielskiej (praca magisterska) 2007 Alicja Klas prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dyskurs ciała czy kolonizacja toŜsamości współczesnej kobiety (Praca magisterska) 2001 Aleksandra Denst dr Alina Kapciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Dyskurs cielesności w kulturze współczesnej (Praca magisterska) 2004 Dorota Cudna-Sławińska dr Alina Kapciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Dyskurs dyskryminacji płciowej oraz ocena działań zaangażowanych aktorów społecznych. Perspektywa kobiet pracujących w bankowości (Praca magisterska) 2015 Małgorzata Perzyńska dr Julia Kubisa Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Dyskurs histeryczki a sfera publiczna (Praca magisterska) 2003 Julian Kutyła prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Dyskurs medialny wokół ustawy antydyskryminacyjnej – analiza socjologiczna (Praca magisterska) 2015 Paulina Nowek dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dyskurs obrońców praw zwierząt na świecie i w Polsce (na wybranych przykładach) (praca magisterska) 2009 Dorota Żylewicz dr hab. Marek Zaleski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dyskusja w polskich mediach na temat zbrodni w Jedwabnem (praca magisterska) 2004 Gabriela Witkowska prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Dysonanse w postrzeganiu komunikacji wewnętrznej. Funkcje, cele i formy realizacji komunikacji w ujęciu specjalistów ds. komunikacji oraz ich grupy docelowej (praca magisterska) 2010 Anna Jagłowska-Kojtych prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dystans społeczny. Wybrane ujęcia teoretyczne i badania empiryczne (praca licencjacka) 2010 Małgorzata Jastrzębska dr Bartłomiej Walczak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Działalność grup nacisku w Polsce na przykładzie Polskiego Związku Łowieckiego i Polskiego Związku Działkowców (Praca magisterska) 2000 Jan Ziółkowski prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Działalność i znaczenie ruchu esperanckiego w Białymstoku (Praca licencjacka) 2011 Milena Rogucka dr hab. Barbara Cieślińska Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Działalność instytutów kultury krajów romańskich w Krakowie (praca magisterska) 2012 Katarzyna Augustyn prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Działalność miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Starachowicach. Socjologiczny opis instytucji (Praca magisterska) 2003 Beata Głowacka prof. dr hab. Witold Morawski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Działalność Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (praca magisterska) 2005 Michał Radel prof. dr hab. Antoni Mironowicz Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Historii i Nauk Politycznych
Działalność organizacji strażniczej w gminie wiejskiej na przykładzie gminy Stanisławów (praca magisterska) 2013 Piotr Pajka prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Działalność społeczno-kulturalna klubów osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w latach 1990-2006 (praca magisterska) 2007 Bożena Szczepanek-Brzezińska prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Historii i Nauk Politycznych
Działalność wybranych teatrów w kontekście współpracy z otoczeniem społecznym (praca magisterska) 2012 Elżbieta Cholewka prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Działania polskich organizacji pozarządowych na rzecz uchodźców (praca magisterska) 2005 Anna Tuśdziecka prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dzieci i młodzież z rodzin czasowo niepełnych na skutek emigracji. Przypadek Siemiatycz (praca magisterska) 2012 Agata Klimowicz prof. UW dr hab. Beata Łaciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dzieci kreatywne czy konformistyczne? (Praca magisterska) 2004 Maciej Karwowski dr Bogdan Cichomski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Dziecko jako dzieło. Analiza strategii rodzicielskich we współczesnej Polsce (Praca magisterska) 2003 Marta Migdał prof. UW, dr hab. Anna Giza-Poleszczuk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Dziecko jako odbiorca mody (praca magisterska) 2006 Zuzanna Sielicka prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dziecko jako świadek w postępowaniu karnym (praca magisterska) 2008 Jolanta Konaszewska dr Monika Sajkowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dzielnice m.st. Warszawy - problem kompetencji (Praca magisterska) 2014 Antoni Pomianowski dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Dziennikarze i politycy. Oczekiwania i rzeczywistość. Wzajemne relacje między politykami i dziennikarzami (praca magisterska) 2012 Iwona Obuchowicz dr Robert Sobiech Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dzikie dziecko w kontekście psychologizmu i socjologizmu (praca licencjacka) 2013 Florentyna Akus-Szylberg dr Albert Jawłowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Dzisiejsza reklama jako hiperrzeczywistość. Analiza współczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego na podstawie teorii Jeana Baudrillarda (praca magisterska) 2011 Marta Kociorska prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Edukacja medialna dzieci - sytuacja w Polsce (praca magisterska) 2004 Joanna Kwiatusińska prof. dr hab. Anna Kwak Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście integracji społecznej (Praca magisterska) 2014 Maria Bolewska dr Paweł Poławski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Edukacja przedszkolna a programy i projekty Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego (praca magisterska) 2011 Anna Lewandowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Edukacyjna rola seriali telewizyjnych na przykładzie serialu Ranczo (praca licencjacka) 2013 Aleksandra Blajer dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Efekt ankieterski w badaniach Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego (Praca magisterska) 2004 Ewa Piechór dr Bogdan Cichomski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Efektywność zespołu. Teoria i studium przypadku (Praca magisterska) 2000 Justyna Sternak prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Efektywny dialog z interesariuszami w ramach koncepcji CSR – analiza działań Orange Polska (Praca magisterska) 2014 Jacek Migdał dr Aleksandra Lompart Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Egzamin w perspektywach teorii socjologicznej (praca magisterska) 2010 Stanisław Skarżyński prof. UW dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ekonomiczno-demograficzna analiza zjawiska kohabitacji (Praca magisterska) 2003 Monika Wojda prof. UW, dr hab. Anna Giza-Poleszczuk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Ekscytacja tajemnicą - analiza przekazu kultowego współczesnych legend miejskich (praca magisterska) 2007 Marta Trakul prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Eksperci, politycy czy sąsiedzi - analiza pośrednich przekazów wyborczych w trakcie kampanii samorządowej 2006 na terenie Warszawy (praca magisterska) 2007 Katarzyna Smoleńska dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Eksplorerzy miejsc opuszczonych. analiza socjologiczna zjawiska urban exploration (praca magisterska) 2011 Agnieszka Warszton prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Elastyczne formy zatrudnienia – wybrane aspekty (praca licencjacka) 2013 Agata Opara dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Elastyczne formy zatrudnienia (praca licencjacka) 2011 Izabela Michałek dr Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Elastyczne formy zatrudnienia (praca magisterska) 2008 Jakub Bartosiak prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Elastyczne formy zatrudnienia a zachowania w organizacji – studium przypadku międzynarodowej firmy kosmetycznej (Praca magisterska) 2004 Magdalena Głażewska prof. dr hab. Witold Morawski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Elastyczne formy zatrudnienia jako szansa na lepsze godzenie życia zawodowego z osobistym (praca licencjacka) 2014 Justyna Pucek dr Magdalena Arczewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Elastyczne formy zatrudnienia w kontekście postfordyzmu oraz dialogu społecznego w Polsce (Praca magisterska) 2014 Mirella Łakus dr Dariusz Zalewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Elastyczność rynku pracy - szanse i zagrożenia w odniesieniu do unijnych strategii na przykładzie Polski (praca licencjacka) 2014 Michał Buczek dr Mariola Racław Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Elementy jakości życia starych ludzi (praca magisterska) 2012 Anna Orłowska prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Elementy kultury żydowskiej w przestrzeni społecznej miasta Białegostoku (praca magisterska) 2005 Iwona Maksimowicz prof. dr hab. Andrzej Sadowski Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Elementy światopoglądu polskich ateistów (praca magisterska) 2007 Joanna Rutkowska prof. Uw, dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Elementy znaczące ubioru a proces stratyfikacji społecznej (Praca magisterska) 2015 Anna Wawszkiewicz prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Elity popkultury - na przykładzie fryzjerów stylistów (praca magisterska) 2007 Maria Wierzbicka prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Elżbieta Czacka jako innowator społeczny na tle kształtowania się idei i praktyki pomocy społecznej w Polsce (Praca magisterska) 2001 Dorota Turek prof. dr hab. Wojciech Modzelewski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Emancypacja i autentyczność w dyskursie eksperckim i w działalności teatru Opera Buffa (praca licencjacka) 2012 Ewa Hordejuk dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Emancypacja świadomości jako czynnik rozwoju osobowości na przykładzie C.G. Junga i szkoły frankfurckiej (Praca magisterska) 2000 Marcin Majewski prof. dr hab. Mirosław Chałubiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii

Strony