Prace naukowe na stopień

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj malejąco Rok wydania Autor Promotor Miejsce wydania
Arthotele - geneza, funkcjonowanie, działalność kulturalna (praca magisterska) 2012 Agata Adaszyńska prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Artysta wobec konieczności zarabiania:"komercyjne dziwki" kontra "prawilniacy”. Studium przypadku (praca magisterska) 2012 Anna Ściechowska prof. UW dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aspekty etyczne w telewizyjnych programach rozrywkowych na przykładzie Szymon Majewski Show i Kuba Wojewódzki Show (praca magisterska) 2010 Anna Gajewska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży (analiza przypadku Sokołowa Podlaskiego) (praca magisterska) 2011 Sylwia Ratyńska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży (praca magisterska) 2012 Barbara Łapińska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aspiracje edukacyjne, zawodowe i życiowe uczniów szkół ponadpodstawowych na obszarze wiejskim na przykładzie wsi Dwikozy (Praca magisterska) 2014 Katarzyna Mendyk prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Aspiracje i plany życiowe wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych (praca magisterska) 2010 Bogumiła Ziółkowska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aspiracje i wiedza o rynku pracy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Puław (praca magisterska) 2012 Beata Bocian prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aspiracje matek związane z edukacją ich dzieci (praca magisterska) 2006 Przemysław Lewtak prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aspiracje młodzieży wiejskiej i analiza wyborów dokonywanych przez młodzież gimnazjalną (Praca magisterska) 2004 Katarzyna Niesłuchowska prof. UW, dr hab. Marta Zahorska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Aspiracje młodzieży wiejskiej i młodzieży miejskiej w kontekście środowiska wychowania (praca magisterska) 2008 Lidia Stefaniak prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Aspiracje życiowe młodzieży (praca magisterska) 2011 Ilona Biryło prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ateny i Jerozolima w filozofii Szestowa, Leo Straussa i Erica Vogelina (Praca magisterska) 2003 Agnieszka Obecna prof. UW, dr hab. Paweł Śpiewak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Atomowe pole pracy. O wielokulturowym środowisku pracy na budowie elektrowni jądrowej Olkiluoto 3 w Finlandii. Studium przypadku w świetle koncepcji podwójnej prawdy pracy Pierre'a Bourdieu (praca magisterska) 2012 Iwo Łoś prof. UW dr hab. Joanna Tokarska-Bakir Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Atrakcyjność wielkich miast. Co przyciąga, co zniechęca? (praca licencjacka) 2011 Robert Wiciński dr Robert Sobiech Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Autoewaluacja jako mechanizm doskonalenia organizacji (Praca magisterska) 2003 Beata Rąbińska prof. dr hab. Leszek Korporowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Autoprezentacja zawodowa. Analiza podejść i taktyk (Praca magisterska) 2001 Anna Guziejko prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Autoprezentacyjne aspekty kreowania wizerunku marek samochodowych (praca magisterska) 2008 Anna Brodacka dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Autorytet anonimowy i postać eksperta w reklamie telewizyjnej (praca magisterska) 2007 Anna Kozak-Strojecka prof. UW, dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Autorytet Jana Pawła II w Polsce i we Francji. Analiza porównawcza (praca magisterska) 2006 Agnieszka Bartosiewicz dr Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Badania nad prestiżem zawodów w Polsce w latach 1958-2009 (praca magisterska) 2011 Karolina Sobiczewska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Badania prenatalne jako źródło dylematów etycznych (praca magisterska) 2006 Aleksandra Błońska-Dybuła prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Badania sytuacji młodzieży na rynku pracy w Polsce (praca licencjacka) 2010 Beata Bocian dr Ewa Giermanowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Badania terenowe nad rodzinami litewskimi w Sejnach jako przykład wzajemnych oddziaływań mniejszości narodowej i środowiska rodzinnego (praca magisterska) 2008 Jurgita Kraużlis dr Mariola Bieńko Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Badanie motywacji i form wsparcia młodych przedsiębiorców w Polsce w latach 1997-2011 (praca magisterska) 2012 Damian Cyran prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Badanie opinii pracowników jako element strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi (Praca magisterska) 2002 Krzysztof Tylczyński prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Badanie salonu masażu erotycznego. Studium przypadku (praca licencjacka) 2010 Aleksander Leydo dr Joanna Śmigielska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Badanie satysfakcji członków korpusu służby cywilnej jak narzędzie polityki kadrowej na przykładzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (praca magisterska) 2007 Michał Lewczuk prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Badanie tożsamości zbiorowej artystów podrywu w Polsce (praca magisterska) 2010 Marta Kotula prof. UW dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Badanie zarządzania różnorodnością w instytucjach kultury na przykładzie Stowarzyszenia Willa Decjusza (praca magisterska) 2013 Monika Michno dr hab. ukasz Gaweł Uniwersytet Jagielloński, Instytut Kultury
Bank Światowy i program Narodów Zjednoczonych ds. rozwoju o problemach Europy Środkowo-Wschodniej na przykładzie rynku pracy sektora zdrowia oraz edukacji (Praca magisterska) 2004 Aneta Lewna prof. dr hab. Witold Morawski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Basowiszcza - miejsce w kulturze Białostocczyzny, Białorusi (praca magisterska) 2007 Andrzej Grześ prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Baśń jako dziedzina badań socjologii i antropologii. Na przykładzie "Czarnoksiężnika z krainy Oz" (praca magisterska) 2005 Karolina Żyto prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Batalia o człowieka. Genealogia władzy Michela Foucaulta jako próba wyzwolenia podmiotu (praca magisterska) 2007 Bartłomiej Błesznowski prof. UW, dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Beauty Gurus – analiza społeczności internetowej portalu YouTube.com (Praca licencjacka) 2014 Joanna Olkowska dr Mikołaj Lewicki Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Beloved Toni Morrison: studium intersubiektywności (Praca magisterska) 2016 Alicja Dewor prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Bezdomność jako anomalia: perspektywa antropologii społecznej Mary Douglas (praca licencjacka) 2012 Natalia Ciak dr Bartłomiej Walczak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Bezdzietność z wyboru jako alternatywna forma życia małżeńsko-rodzinnego (praca magisterska) 2012 Anna Bielicka prof. dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Bezdzietność z wyboru w Polsce. Próba opisu zjawiska (praca licencjacka) 2010 Izabella Zielińska dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Bezpłatne praktyki i staże – symptom współczesnego kapitalizmu (Praca magisterska) 2015 Agata Dominiak dr Piotr Ostrowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Bezrobocie - problem społeczny a jego medialny obraz (praca magisterska) 2005 Piotr Sowiński prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Uniwersytet Warszawski)
Bezrobocie absolwentów szkół wyższych (praca magisterska) 2011 Justyna Wrotek prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Bezrobocie jako problem społeczny (praca licencjacka) 2011 Magdalena Mirowska dr Joanna Śmigielska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Bezrobocie kobiet w pierwszym okresie transformacji ustrojowej w Polsce (praca magisterska) 2006 Joanna Krawczyk prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Bezrobocie w gminie Brochów (praca magisterska) 2009 Joanna Kubera prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Bezrobocie w małych miastach województwo warmińsko-mazurskiego (Praca magisterska) 2002 Piotr Marak prof. dr hab. Jan Węgleński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Bezrobocie wśród absolwentów w okresie 1990-2000. Przyczyny i społeczne skutki (Praca magisterska) 2001 Anna Szymańska prof. dr hab. Edward Ciupak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Bezrobocie wśród kobiet w Polsce w latach 1992-1999 (Praca magisterska) 2002 Michał Pufelski prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Bezrobocie wśród ludności związanej z Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi i działania na rzecz jego ograniczenia (Praca magisterska) 2004 Magdalena Gajewska prof. dr hab. Witold Morawski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Bezżenność, starokawalerstwo, staropanieństwo. Analiza zjawiska (Praca magisterska) 2000 Krzysztof Tymicki prof. UW, dr hab. Anna Giza-Poleszczuk Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Białostocki Teatr Lalek jako instytucja artystyczna (praca magisterska) 2002 Anna Nikitorowicz prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Biebrzański Park Narodowy jako instytucja kulturalna (praca magisterska) 2005 Agnieszka Klim prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak Białystok (Uniwersytet w Białymstoku) Instytut Filologii Polskiej
Bieda na sztandarach – identyfikacja sfrustrowanych grup społecznych o potencjale rewolucyjnym we współczesnej Polsce (Praca licencjacka) 2015 Artur Walczak dr Grażyna Kacprowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Biegi górskie jako styl życia (Praca magisterska) 2015 Mateusz Zieliński dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Biopolityka Foucaulta a biopolityka Agambena (praca licencjacka) 2012 Krzysztof Pacewicz prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Biura matrymonialne - współczesna forma swatów (praca magisterska) 2006 Małgorzata Gawryła prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Biuro matrymonialne jako miejsce poszukiwania partnera na przykładzie Centrum Zapoznawczego "Duet" (praca magisterska) 2005 Agnieszka Żurawińska prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Blaski i cienie kultury popularnej. Socjologiczna analiza różnych aspektów pojęcia kultury popularnej (praca licencjacka) 2012 Aleksandra Bojarska dr Bartłomiej Walczak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Bliskie związki interpersonalne w obliczu rzeczywistości ponowoczesnej (praca magisterska) 2011 Marzena Woźniak prof. UW dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Blog internetowy - nowa forma ekspresji artystycznej (praca magisterska) 2005 Marek Białas prof. dr hab. Aldona Jawłowska-Konstanciak Warszawa Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Blog internetowy jako zjawisko i narzędzie kreacji wizerunku (praca licencjacka) 2012 Agata Kwietniewska dr Marek Kłosiński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Blogerzy jako nowa grupa zawodowa (Praca magisterska) 2015 Katarzyna Wojtasik prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Blogi o modzie jako miejsce kreowania tożsamości. Studium socjologiczne (praca magisterska) 2012 Marzena Gurtowska prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Blogi osobiste: między wartościami a komunikacją (praca magisterska) 2007 Piotr Olczyk prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Blogowanie jako forma pracy (Praca licencjacka) 2014 Mikołaj Tyborowski dr Piotr Ostrowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Blokowiska, kamienice – czy ożywią się dzielnice? (praca licencjacka) 2012 Maria Radziejowska dr Magdalena Dudkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Bluesowe życie (praca magisterska) 2012 Bartosz Łuczyński dr hab. Cezary Woźniak Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Bon edukacyjny: kontrowersje i realia (Praca magisterska) 2000 Anna Chaber prof. UW, dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Boom na peryferiach. Powiat piaseczyński w procesie przemian (Praca magisterska) 2004 Aleksander Kurstak prof. UW, dr hab. Jan Węgleński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Branża badań opinii w Polsce. Powstanie, rozwój, tendencje (Praca magisterska) 2001 Agata Staszewska prof. dr hab. Antoni Sułek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Brytyjskie programy komediowe a nierówności społeczne Wielkiej Brytanii (Praca licencjacka) 2014 Maria Wądołowska dr Konstanty Strzyczkowski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Buddyzm tybetański w Polsce. Źródła inspiracji religijnej. Motywy konwertytów (praca magisterska) 2011 Dorota Żurkowska prof. dr hab. Stanisław Zapaśnik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Budowanie relacji i atmosfery w szkole i ich związek z wynikami osiąganymi przez uczniów na przykładzie wybranego liceum (Praca licencjacka) 2014 Diana Zagrodzka dr Aleksandra Lompart Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Budowanie tożsamości internetowej na portalu Facebook (praca magisterska) 2013 Izabela Zaręba prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Budowanie tożsamości narodowej Tajwanu poprzez kulturę (praca magisterska) 2013 Tingjung Chiang prof. dr hab. Emil Orzechowski Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Kultury
Bycie singlem - stan okresowy czy docelowy? (praca magisterska) 2007 Katarzyna Małyszko prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Być kobietą w wojsku. Percepcja zawodu żołnierza przez kobiety (praca magisterska) 2007 Olga Jabłońska prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Być sobą w społeczeństwie ponowoczesnym - analiza treści magazynu SENS w zakresie popularyzacji wzorów samorealizacji (praca magisterska) 2013 Eliza Kruszewska dr hab. Jolanta Arcimowicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Byli świadkowie Jehowy i ich trajektorie życiowe. Analiza socjologiczna (praca magisterska) 2012 Katarzyna Wiśniewska prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Byłe zakonnice. Socjologiczna analiza odchodzenia od życia konsekrowanego (praca magisterska) 2010 Małgorzata Śmigasiewicz dr hab. Wojciech Pawlik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Bzik narodowy jako studium polskiego pesymizmu na podstawie twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza (praca magisterska) 2007 Maria Pułaska prof. dr hab. Marcin Król Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Case study liderki w biznesie (Praca magisterska) 2014 Joanna Ucińska prof. dr hab. Wiesława Kozek Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Cele i wybór drogi życiowej młodzieży uczącej się (praca magisterska) 2011 Agnieszka Białek prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Celebryci – medialni ekshibicjoniści (Praca magisterska) 2015 Daria Biedrzycka prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Centrum handlowo-rozrywkowe jako przestrzeń kontroli. Dyskretny urok zniewolenia (praca magisterska) 2008 Ewa Kotowska prof. UW, dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim (praca magisterska) 2009 Anna Ostrowska prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Cenzura i ograniczenie dostępu do danych w Internecie (praca magisterska) 2014 Przemysław Godlewski prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Charakter badań nad totemizmem. Na przykładzie teorii Jamesa G. Frazera, Emile'a Durkheima i Sigmunda Freuda (praca magisterska) 2014 Michał Wagner prof. dr hab. Paweł Dybel Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Charakter klubów muzycznych i kawiarni a style życia części mieszkańców Krakowa (praca magisterska) 2008 Monika Róg brak danych Kraków (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Socjologii
Charakterystyka i analiza kibiców piłki nożnej. Zwykły tłum, czy coś więcej? (praca licencjacka) 2014 Marcin Bratkowski dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Charakterystyka internetowego portalu wolontariackiego e-wolontariat.pl na tle zachowań prospołecznych (Praca magisterska) 2014 Adrian Abramczyk prof. UW, dr hab. Kazimierz Frieske Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Socjologii
Charakterystyka języka premiera Włoch Silvio Berlusconiego na przykładzie analizy jego wystąpień publicznych (praca licencjacka) 2011 Dorota Gujska prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Charakterystyka kultury klubowej: styl życia, poglądy społeczno-obyczajowe, ekonomiczno-polityczne, wyznawane wartości (praca magisterska) 2007 Piotr Sędłak dr Maria Sokolik Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Charakterystyka pasażera lotniczego w ujęciu socjologicznym (praca licencjacka) 2013 Adrian Kubicki dr Tomasz Sobierajski Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Charakterystyka polskich kiboli (praca licencjacka) 2013 Marcin Kosiorek dr Ewa Gniazdowska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Charakterystyka postaw młodych Polaków wobec aborcji (praca magisterska) 2008 Agnieszka Suchan prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Charakterystyka rodziny instruktorów harcerskich Związku Harcerstwa Polskiego (praca magisterska) 2009 Andrzej Gulczyński prof. dr hab. Anna Kwak Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Charakterystyka wzorów kobiety, mężczyzny i kobiecości oraz rekonstrukcja ich typów idealnych na podstawie Biuletynu Ośrodka Informacji Środowisk Kobiecych OŚKa (praca magisterska) 2001 Magdalena Diem dr hab., prof. UW Barbara Fatyga ISNS UW
Charakterystyka zjawiska i języka populizmu (na przykładzie analizy wybranych wypowiedzi Andrzeja Leppera) (praca magisterska) 2005 Piotr Tarnopolski prof. UW dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Chcę zostać aktorem! Wybory i motywacje (praca licencjacka) 2012 Natalia Oniszczuk dr Iwona Oliwińska Warszawa (Uniwersytet Warszawski) Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Strony