Wskaźniki

Opis wskaźników - węzeł centralny

Nazwa wskaźnika Opis wskaźnika Źródło definicji (papierowe) Plik(i)
Barbara Fatyga, ANALIZA FINANSOWANIA KULTURY NA WARMII I MAZURACH - DRUGA PRZYMIARKA

 Barbara Fatyga, przeanalizowała dane dotyczące finansowania kultury wg dostępnych źródeł (dotacje JST, granty Urzędu Marszałkowskiego, środki europejskie, granty z programów ministra kultury) w latach 2009-2014 na Warmii i Mazurach. Tytułowa "druga przymiarka" odnosi się do poszerzenia zakresu analiz o dane UM woj. warmińsko-mazurskiego.

PDF icon Barbara Fatyga, ANALIZA FINANSOWANIA KULTURY NA WARMII I MAZURACH - DRUGA PRZYMIARKA.pdf
O ZWIĄZKU MIĘDZY WYKSZTAŁCENIEM RADNYCH A WYDATKAMI NA KULTURĘ W GMINACH

 Piotr Michalski z Zespołu Węzła Centralnego sprawdził  czy wykształcenie radnych ma wpływ na wysokość wydatków na kulturę  w gminach.

PDF icon KORELACJE MIĘDZY WYKSZTAŁCENIEM RADNYCH A WYDATKAMI NA KULTURĘ W GMINACH.pdf
ODSETKI WYDATKÓW NA KULTURĘ MIAST WOJEWÓDZKICH W STOSUNKU DO OGÓŁU WYDATKÓW W GMINACH I MIASTACH NA PRAWACH POWIATU, w złotych, w latach 1999-2012.

  Barbara Fatyga z Zespołu Węzła Centralnego w serii wykresów uporządkowanych  wg lat dla lat  1999-2012 przedstawiła jaki procent wydatków na kulturę w województwie stanowiły wydatki stolic województw. Odsetek ten dla wielu województw jest zaskakująco wysoki.

PDF icon wydatki na kulturę miast wojewódzkich w stosunku do wydatków w województwach wykresy w latach.pdf
WYDATKI NA KULTURĘ Z BUDŻETÓW GMIN I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA w latach 1999-2012.

Barbara Fatyga z Zespołu Węzła Centralnego w opisie wskaźnika zestawiła  m.in. listę gmin, które w badanym okresie 1999-2012 w swoich budżetach przynajmniej raz nie uwzględniły wydatków na kulturę.  W analizie zaproponowana została perspektywa interpretacyjna równości szans w dostępie do kultury.

PDF icon WYDATKI NA KULTURĘ Z BUDŻETÓW JST W LATACH 1999-2012..pdf