Biblioteka - źródła papierowe

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj malejąco Rok wydania Autor Miejsce wydania
Wybrane prace psychologiczne 1971 Lew Wygocki Warszawa
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/18, Metoda samobadania wrażliwości kulturowej w procesie diagnozowania 2012 Władysław J. Paluchowski, Anna Słysz, Magdalena Kowalewska Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/9, Efekt kultywacji: Wpływ telewizji na poglądy 2003 Jarosław Klebaniuk Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/8, Psychologiczne determinanty skłonności Polaków do oszczędzania 2002 Maryla Goszczyńska, Iwona M. Brzozowska Poznań
"Psychologia Rozwojowa" nr 3/19, Naśladowanie a uczenie się przez obserwację.Porównanie perspektywy analizy zachowania i teorii społecznego uczenia się 2014 Przemysław Bąbel, Paweł Ostaszewski, Monika Suchowierska Kraków
Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość 2002 Grzegorz Godlewski (red.) Warszawa
Mozaiki przestrzeni transnarodowych 2010 Łukasz Krzyżowski , Sylwia Urbańska Kraków
Z historii i socjologii kultury 1969 Antonina Kłoskowska Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr 1/2014 Małe i wielkie inicjacje na drodze bohatera 2014 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2006, Kultura a wolność 2006 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2006, Kultura zachcianek i nałogów 2006 Jakub R. Stempień Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2006, Mistyka jako terapia duchowa 2006 Paweł Czapla Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2006, Neopsychologia a transformacje kultury 2006 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2007, Małżeństwo jako związek psychiczny według Junga 2007 Kazimierz Pajor Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2007, Nieświadomość rodzinna. Rozważania na podstawie psychologii losu Lipota Szondiego 2007 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2007, Rodzina w baśniach 2007 Jadwiga Wais Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2008, Etyczne aspekty homoseksualizmu 2008 Paweł Czarnecki Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2008, Kobiety i emancypacja w Księdze tysiąca i jednej nocy 2008 Katarzynaa Andrejuk Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2008, Maski zachodnioeuropejskiego totalitaryzmu 2008 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2008, Psychologia kultur świata. Globalizacja, archetypy, tożsamość 2008 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2011, Choroba psychiczna: problem medyczny, psychologiczny, społeczny czy kulturowy 2011 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2014 , Fenomen duchowości ateistycznej 2014 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2014, Idea tolerancji w XVII-wiecznej Europie 2014 Jerzy Kolarzowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2014, Wewnętrzny bohater na drodze indywiduacji 2014 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2-3/2009, „Gdybym miłości nie miał, byłbym niczym”. Kilka uwag o celibacie 2009 Ryszard Kozłowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2-3/2009, Połączeni w obliczu bogów. Prapoczątki związków partnerskich 2009 Paweł Fijałkowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2/2006, Hipotezy fizyki a filozofia i teologia 2006 Henryk Paprocki Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2/2007, Schematy i transgresje płci 2007 Przemysław Gębala Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2/2007, Seksualna agresja kobiet 2007 Valentyna Guminska Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2/2007, Płeć psychologiczna, wzorce kultury i duchowość 2007 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2/2007,Feminizm, język, literatura 2007 Alina Biała Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2/2008, Hipoteza charakteru narodowego a kultura 2008 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2/2008, Kultura współczesna: autentyzm a zawłaszczenie 2008 Rostislaw Wygranienko Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2/2008, Symboliczna integracja zbiorowej świadomości 2008 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2/2011, Środki psychodeliczne – ogólny model działania i implikacje socjokulturowe. 2011 Bartosz Celmer Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3-4/2011, Być kobietą w Indiach. Portret współczesnej Hinduski widziany oczami jej samej 2011 Ewa Reszke Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3-4/2011, Kilka uwag o recepcji myśli Wschodu na Zachodzie. Przykład C.G. Junga 2011 Mirosław Piróg Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3-4/2011, Kilka uwag o recepcji myśli Wschodu na Zachodzie. Przykład C.G. Junga 2011 Mirosław Piróg Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3-4/2011, Sytuacja religii we współczesnej Europie w świetle psychologii Junga 2011 Kazimierz Pajor Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3-4/2011, Współczesna kobieta egipska: komplementarność przeciwieństw 2011 Ewa Machut-Mendecka Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2006, Archetypy, typy psychologiczne i osobowość – ewolucyjny sens teorii Junga 2006 Czesław Nosal Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2006, Nieświadomość według Freuda i Junga – modele i wymiary 2006 Kazimierz Pajor Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2006, Archetypy, tożsamość i psychologia transkulturowa 2006 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2006, Między tragiczną alienacją a nadzieją zbawienia. Antropologia Freuda i Junga 2006 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2006, O twórczości – Freud a Jung 2006 Marta Haba Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2006, Ogólna teoria nieświadomości. Psychologiczna szyszynka 2006 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2006, Psychika jako taka. Zagadnienie sfery wewnątrzpsychicznej 2006 Damian Janus Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2007, Czy charyzma w ogóle istnieje? Próba definicji 2007 Jacek Sieradzan Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2007, Duchowi mistrzowie starożytnej Europy 2007 Jerzy Tomasz Bąbel Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2007, Etyczne aspekty poradnictwa psychologicznego i psychoterapii 2007 Paweł Czarnecki Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2008, Albo wykluczenie, albo transgresja 2008 Paweł Fijałkowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2008, Ekskluzywizm jako nowy apartheid 2008 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2008, Projekcja i wykluczenie jako przejaw psychologii Cienia 2008 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2008, OMI – Czy człowiek jest sędzią we własnej sprawie? Huberta Hermansa teoria wartościowania oraz Metoda Konfrontacji z Sobą 2008 Andrzej Jastrzębski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2008, Stereotypy i uprzedzenia na temat seksualności człowieka 2008 Paweł Czarnecki Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 4/2006, Opowiadanie snów jako zjawisko społeczne 2006 Małgorzata Hołda Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 4/2006, Psychologie kulturowe? 2006 Andrzej Pankalla Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 4/2006, Religia a postmodernizm 2006 Paweł Czarnecki Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 4/2007, Tradycyjne i współczesne opowieści o „dotknięciu przez anioła” a koncepcja anioła psychologicznego 2007 Dobrosława Grzybkowska-Lewicka Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 4/2007, Bogowie, aniołowie i demony: rozważania transreligijne 2007 Jacek Sieradzan Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 4/2007, Fantazja twórcza i symbolizowanie doświadczenia 2007 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 4/2007, Piekło w wymiarze egzystencjalnym i kulturowym 2007 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 4/2007, Semantyka Pola Pamięci i jej znaczenie dla kultu zmarłych 2007 Magdalena Gajewska Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 4/2008, Idea a percepcja zmysłowa i intuicja 2008 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 4/2008, Labirynt, czyli mityczne źródła rozumu 2008 Szymon Kurpanik Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 4/2008, Myślenie mitologiczne i aktywna wyobraźnia 2008 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. NO. 66. Zeszyty Naukowe", Instytucjonalne bariery integracji – doświadczenia migrantek w Polsce w: "Migracje zagraniczne a polityka rodzinna" 2009 Magdalena Ślusarczyk Warszawa
"Biuletyn Sekcji Psychologii Rozwojowej", nr 8, Procedura testowania równoważności pomiaru w psychologii rozwojowej i międzykulturowej. 2010 Jan Cieciuch Warszawa
"Czasopismo Psychologiczne" nr 3-4/6, Psychologia kulturowa i międzykulturowa: Czym są i co je różni od Głównego Nurtu? 2000 Paweł Boski Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1-2/6, Narcyzm jako czynnik modyfikujący twórcze aspekty osobowości 2000 Stanisława Steuden, Paweł Nowak Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/10, Relikty kultury honoru w mentalności Polaków 2004 Andrzej Szmajke, Edyta Adamus, Przemysław Bąk Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/10, Tożsamość człowieka i zaangażowanie w działalność proekologiczną 2004 Ryszard Kulik Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/11, Mediacyjna rola modelu planowanego zachowania w wyjaśnianiu pośrodowiskowych zachowań konsumenckich 2005 Oleg Gorbaniuk, Dominika Pogorzelec Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/11, Metacecha: kontrowersje i użyteczność w badaniach psychologicznych 2005 Sławomir Jarmuż Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/11, Poziom rozwoju poznawczego dzieci a odbiór reklam telewizyjnych 2005 Alicja Grochowska, Marzena Bilewicz Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/12, Dlaczego ludzie preferują i komunikują to, co inni już wiedzą? 2006 Konrad Maj Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/12, Dramaterapia i gra 2006 Magdalena Nowakowska Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/12, Poczucie jakości życia u małych dzieci: Czy i jak można je oceniać? 2006 Maria Oleś Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/12, Poczucie własnej skuteczności w wymiarze międzykulturowym: Ocena Skali Samoskuteczności w Karierze Międzynarodowej 2006 Izabela Zientek Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/12, Samowiedza a cele życiowe związane z aktywnością zawodową człowieka 2006 Jan F. Terelak, Agnieszka Nieznańska-Cwynar Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/13, Kiedy ilość przechodzi w jakość – kwantytatywny i kwalitatywny aspekt posiadania a doświadczanie satysfakcji materialnej 2007 Małgorzata Górnik-Durose, Teresa Sikora Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/13, Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia w społeczności lokalnej. Modele planowania i działania 2007 Agnieszka Rosińska P
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/15, Czy praca posiada markę? Kulturowe uwarunkowania podaży i popytu na polskim rynku pracy 2009 Mariusz Wołońciej Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/15, Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego zdolnych uczniów o zróżnicowanych osiągnięciach szkolnych 2009 Andrzej Sękowski, Anna Wołpiuk-Ochocińska Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/16, Dialogowa natura samoświadomości 2010 Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Giancarlo Dimaggio Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/16, Koncepcja fantazmatu w teorii działania symbolicznego (SAT) i psychologii kulturowej E.E. Boescha 2010 Andrzej Pankalla Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/16, Tożsamość a zachowania na rzecz wspólnego dobra 2010 Beata Krzywosz-Rynkiewicz, Anna M. Zalewska Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/16, Wewnętrzna aktywność dialogowa i jej psychologiczne korelaty 2010 i inni, Piotr K. Oleś Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/17, Kryzys w wartościowaniu a religijność 2011 Jacek Śliwak, Beata Zarzycka Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/19, Aspiracje materialistyczne młodzieży w kontekście preferowanych wartości i dobrostanu 2013 Anna M. Zawadzka Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/19, Interwencja edukacyjna czyli jak przekonać Gadziów, że nie każdy Cygan kradnie konie 2013 Katarzyna Popiołek, Małgorzata Wójcik Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/19, Style aktualizacji siebie u studentów o różnym poziomie osiągnięć artystycznych 2013 Urszula Gembara Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/19, W poszukiwaniu mechanizmów zmiany priorytetów w rozwoju społecznym 2013 Marzanna Farnicka, Hanna Liberska Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/9, Dlaczego dzieci lubią to, co lubią? O psycho-ewolucyjnych argumentach na rzecz hipotezy o wrodzonym zamiłowaniu do kiczu 2003 Katarzyna Podlaszewska, Tomasz Szlendak Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/9, Psychologiczne funkcje narzekania 2003 Wiesław Baryła, Aleksandra Szymków, Bogdan Wojciszke Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/9, Wpływ zmiennych egzystencjonalnych na skutki przeżycia religijnego 2003 Stanisław Głaz Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/11, Psychologiczny bilans korzyści i kosztów posiadania dóbr materialnych 2005 Małgorzata Górnik-Durose Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/12, Pojęciowa struktura reklamy: Analiza metodologiczna według kategorii ad hoc i kategorii naturalnych 2006 Alicja Grochowska, Andrzej Falkowski Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/12, Torowanie ocen intencji bohaterów wiadomości telewizyjnych 2006 Piotr Francuz, Anna Szalkowska, Ivan Sherstyuk Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/12, Uwarunkowania lubienia i respektu: Konfrontacja dwóch koncepcji teoretycznych 2006 Artur Mikiewicz, Aleksandra Szewczyk, Bogdan Wojciszke Poznań

Strony