Biblioteka - źródła elektroniczne

Odnośnik Datasortuj malejąco
Rola prasy i radia w kulturze masowej 31/01/1951
Opinie o zaspokajaniu potrzeb materialnych ludności miejskiej 31/05/1956
Funkcje informacyjne prasy i radia. (Wyniki badań warszawskich.) 15/02/1959
Podstawowe zajęcia mieszkańców miast w codziennym budżecie czasu. (1959-03-31, 9.073) 31/03/1959
Potrzeby społeczno-kulturalne wsi. Cz.1-3 31/03/1959
Badanie kolportażu "Kuriera Szczecińskiego" i celowości przekształcenia tej gazety na popołudniową. 03/05/1959
Ankieta teatralna (tablice statystyczne i komentarz) 30/06/1959
Ankieta teatralna (a. tablice statystyczne i komentarz), (b. opracowanie uzupełniające) 30/06/1959
Przywódcy opinii i ich rola w procesie obiegu informacji 31/08/1959
Zasięg i prestiż informacji gospodarczej prasy i radia 10/05/1960
Społeczne uwarunkowania czytelnictwa prasy i słuchania radia 31/05/1960
Czas wolny mieszkańców miast. (Informacje wstępne.) (1960-06-30, 9.038) 30/06/1960
Czynniki wyznaczające poczucie zadowolenia życiowego. 30/06/1960
Oddziaływanie czynnika materialnego na ocenę sytuacji życiowej 31/07/1960
Plastyka użytkowa w opinii publicznej 31/10/1960
Co sądzisz o autostopie? (Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na trasie: Gdynia-Warszawa-Zakopane) 30/11/1960
Kierowcy w autostopie 30/11/1960
Czytelnictwo prasy fachowej wśród kadry inżynieryjno-technicznej. Stereotypy i rzeczywiste uwarunkowania. 28/02/1961
Zróżnicowanie ról w grupie a rozprzestrzenienie się informacji fachowych (na przykładzie jednego zakładu pracy) 28/02/1961
Problemy wypoczynku mieszkańców wsi (dorośli i dzieci) 30/04/1961
Społeczeństwo polskie a polityka międzynarodowa, części I,II,III 15/11/1961
Sprawy międzynarodowe w opinii publicznej 30/11/1961
Sprawy międzynarodowe w opinii publicznej 30/11/1961
Wypoczynek i turystyka mieszkańców miast w r. 1961. 31/12/1961
Młodzież wiejska o swych zajęciach i dążeniach. 31/01/1962
Upodobania filmowe ludności miejskiej 28/02/1962
Upodobania filmowe ludności miejskiej 28/02/1962
Wyniki ankiety dotyczącej organizacji upowszechnienia czytelnictwa technicznego 28/02/1962
Plany wypoczynkowo-turystyczne mieszkańców miast na r. 1962 15/04/1962
Wypoczynek i turystyka mieszkańców miast w r. 1962 15/11/1962
Wypoczynek warszawiaków 31/12/1962
Potrzeby kulturalne ludności Polski i możliwości ich zaspokojenia (konspekt) 01/09/1964
Miasto w oczach mieszkańców wsi (opracowanie wstępne). 31/05/1966
Młodzieżowi bohaterowie 1967 r. (Analiza 2907 wypowiedzi nadesłanych w związku z plebiscytem "Popołudnia z młodością" ZG ZMS i ZG ZMW). 31/12/1967
Opinie mieszkańców miast o lecznictwie otwartym 28/02/1968
Społeczne zróżnicowanie ocen sytuacji materialnej 30/09/1968
Życie kulturalne wsi. Wstępny opis badań. (1969-03-31, M.0124) 31/03/1969
Czas wolny w perspektywie pięciodniowego tygodnia pracy. Opinie i postulaty ludności miast w Polsce. (1970-01-31, M.0068) 31/01/1970
Czynniki wyznaczające skuteczność propagandy 30/01/1971
Młodzież w badaniach Ośrodka. 30/03/1973
Sytuacja życiowa i poglądy współczesnej młodzieży. 30/04/1973
Młodzież o sobie i swoich dążeniach. 15/10/1973
Boże Narodzenie i Sylwester 1973 (1974-01-02, M.0317) 02/01/1974
Zainteresowanie programami sportowymi w telewizji 24/01/1974
Rozmiary korzystania z wypoczynku dorocznego i turystyki zagranicznej 02/02/1974
Trzydziestolecie PRL w świadomości społecznej. (Wstępne wyniki badań.) (1974-02-28, M.0341) 28/02/1974
Zajęcia kulturalne (1974-04-02, K.31/031/74) 02/04/1974
Rozumienie terminów występujących w telewizyjnych programach publicystyki zagranicznej 02/04/1974
Problemy różnic społecznych w opinii publicznej 31/05/1974
Radio czy telewizja 01/08/1974
Rozmiary korzystania z dorocznego wypoczynku w 1974 r. 08/10/1974
Muzyka w Polskim Radiu 06/02/1975
Porównanie informacji radiowych, telewizyjnych i prasowych 01/03/1975
Czytelnictwo prasy codziennej 22/04/1975
Rozmiary korzystania z dorocznego wypoczynku w 1975 r. 07/10/1975
Zainteresowania muzyczne Polaków 30/10/1975
Postawy społeczeństwa polskiego wobec skracania czasu pracy. (1976-04-27, M.0491) 27/04/1976
Wyjazdy weekendowe w Polsce w 1976 r. 22/06/1976
Społeczna dostępność instytucji kulturalnych w świetle badań opinii publicznej 21/04/1977
Możliwości korzystania z instytucji kulturalnych w społeczeństwie polskim. 21/04/1978
Wypoczynek doroczny w r.1978 12/05/1978
Wypoczynek wakacyjny dzieci szkół podstawowych 13/09/1978
Opinie o informacji w radiu i telewizji w okresie strajków na Wybrzeżu i we wrześniu 1980 15/09/1980
Opinie o informacji w radiu i telewizji w październiku i listopadzie 1980 r. w świetle sondaży OBOPiSP 11/11/1980
Radiowe i telewizyjne transmisje z obrad Sejmu PRL w opiniach telewidzów 03/03/1981
Wyjazdy wypoczynkowe w r. 1982. (Raport z badania Wyjazdy wypoczynkowe) 21/09/1982
Słuchanie radiostacji zagranicznych nadających w języku polskim . 31/05/1983
Wyjazdy wypoczynkowe w r. 1983 18/10/1983
Wstępne podsumowanie wyników badania nad odbiorem radiowych rozgłośni zagranicznych nadających w języku polskim 11/04/1984
Odbiór radiowych rozgłośni zagranicznych nadających w języku polskim 27/11/1984
Odbiór radiowych rozgłośni zagranicznych nadających w języku polskim 18/06/1985
Informacja z badań odbioru radiowych rozgłośni zagranicznych nadających audycje w języku polskim 01/10/1985
Rzeczywiste i upragnione wyjazdy wypoczynkowe. (Raport z badania w r. 1986.) 14/10/1986
Odbiór zachodnich rozgłośni radiowych nadających audycje w języku polskim 13/01/1987
Telewizja a kultura 09/06/1987
Opinie o zawodzie dziennikarza 15/09/1987
Odbiór zachodnich rozgłośni radiowych nadających audycje w języku polskim 17/02/1988
Odbiór transmisji z Zimowej Olimpiady - Calgary 88 01/03/1988
Odbiór zachodnich rozgłośni radiowych nadających audycje w języku polskim ze szczególnym uwzględnieniem BBC, Głosu Ameryki i Wolnej Europy 31/05/1988
Odbiór zachodnich rozgłośni radiowych nadających audycje w języku polskim w czerwcu 1989 r. 13/06/1989
Reakcje prasy PZPR na zmiany w TVP 31/12/1989
Odbiór polskojęzycznych rozgłośni zagranicznych 15/05/1990
Wyjazdy w 1991 r. 21/01/1992
Opinie o Radiu Wolna Europa 14/04/1992
Wyposażenie społeczeństwa polskiego w sprzęt elektroniczny 29/06/1993
Wydatki ponoszone przez Polaków na zakup prasy 19/04/1994
Dzień Dziecka. (1994-05-25, K.030/94) 25/05/1994
Czy Polacy są przesądni? 25/05/1994
Hobby Polaków. (1995-07-11, K.078/95) 11/07/1995
Gdzie już byliśmy, a gdzie nie 11/07/1995
Tanecznym krokiem na spacer do lasu, z książką pod pachą - ulubione zajęcia Polaków. (1995-07-11, K.087/95) 11/07/1995
Preferencje filmowe Polaków: co oglądamy w kinie i na wideo 21/03/1996
Polacy o sporcie 16/04/1996
Polacy o swoich planach urlopowych. 25/06/1996
Czy lubimy dowcipy? Poczucie humoru Polaków 24/09/1996
Opinie po wypadku księżnej Diany o zakresie wolności mediów 08/09/1997
Wydarzenia i media - wpływ na decyzje wyborcze 17/09/1997
Wieczór Wyborczy 07/10/1997
Kampania wyborcza w Telewizji Polskiej 07/10/1997
O kampanii "Powstrzymać przemoc domową" 11/11/1997