Archiwum

sortuj malejąco
Barbara Fatyga, KONCEPCJA BADANIA INFRASTRUKTURY ŻYWEJ KULTURY
Kaja Rożdżyńska-Stańczak, Magdalena Szeniawska, Anna Stępień, "ETNOGRAFIA DO KIESZENI nr 2/2013" (BAZAR, JARMARK, TARG) - BADANIA MŁODYCH ETNOGRAFÓW
Barbara Fatyga (red.), PRACA Z MŁODZIEŻĄ I DLA MŁODZIEŻY W POLSCE - DIAGNOZA STANU W ROKU 2019
Barbara Fatyga (współpraca: Jacek Nowiński, Tomasz Kukołowicz), RAPORT O EDUKACJI KULTURALNEJ, 2009.
Barbara Fatyga ANALIZA NAGŁÓWKÓW (FRAZOWA)
Barbara Fatyga, BIBLIOTEKA PRAC NA STOPIEŃ - KONCEPCJA BADANIA
Barbara Fatyga, Alicja Bakulińska, KONCEPCJA AUTOEWALUACJI PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY
Barbara Fatyga, Alicja Bakulińska, AUTOEWALUACJA I EWALUACJA PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY Z LAT 2009-2014, publikacja: 2015 rok
Barbara Fatyga, Bogna Kietlińska, Aleksandra Królak-Zalewska, Kaja Rożdżyńska-Stańczak, WPŁYW DIAGNOZ I BADAŃ NA KSZTAŁTOWANIE POLITYK I DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ NA POZIOMIE GMIN I WOJEWÓDZTW, 2016 r.
Barbara Fatyga, Bogna Kietlińska, MY JESTEŚMY KULTURALNA KOLEJKA, A NIE ŻADNE CHAMSTWO. RAPORT Z BADAŃ 2016 R.
Barbara Fatyga, Eliza Gryszko, Aleksandra Orkan-Łęcka, INDEKSY INFRASTRUKTURY INSTYTUCJONALNEJ ŻYWEJ KULTURY, 2013 r.
Barbara Fatyga, INSTRUKCJA DO BADANIA "KALENDARZ KULTURY" (z drzewem kategorii do kodowania)
Barbara Fatyga, INSTRUKCJA DO BADANIA MAPY INFRASTRUKTURY ŻYWEJ KULTURY
Barbara Fatyga, KOMPETENCJE I KAPITAŁY SPOŁECZNO-KULTUROWE W ŚWIECIE NIEDOBORU I RESENTYMENTU, Olsztyn: IB-Sz., 2012.
Barbara Fatyga, KONCEPCJA BADANIA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH
Barbara Fatyga, Magdalena Dudkiewicz, Marcin Sińczuch, Ryszard Michalski, Katarzyna Chwieduk, PODSUMOWANIA I REKOMENDACJE Z BADAŃ "POMOSTY. BUDOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ WARMII I MAZUR, Olsztyn: IB-Sz, 2012.
Barbara Fatyga, Magdalena Dudkiewicz, Paweł Tomanek, Ryszard Michalski, KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM. Dynamiczna diagnoza kultury województwa warmińsko-mazurskiego 2012 rok
Barbara Fatyga, PRZYKŁAD ANALIZY DANYCH GUSOWSKICH - przypadek danych o uczestnictwie w kulturze na Warmii i Mazurach
Barbara Fatyga, PRZYKŁADOWA TABELA z podziałem pracy w badaniu MAPA INFRASTRUKTURY ŻYWEJ KULTURY w województwie Mazowieckim
Magdalena Dudkiewicz, Marcin Sińczuch, Ryszard Michalski, ANALIZA ZAŁOŻEŃ I EFEKTYWNOŚCI AKTUALNIE STOSOWANEJ METODYKI PRACY Z MŁODZIEŻĄ ZAGROŻONĄ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, Olsztyn: IB-Sz., 2012.
Magdalena Dudkiewicz, Turystyka i brak koordynacji. Dokumenty o znaczeniu strategicznym dla Warmii i Mazur.Analiza porównawcza zapisów dotyczących kultury.
Mariusz Piotrowski INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU ANTCONC DLA KORPUSÓW TEKSTOWYCH JĘZYKA POLSKIEGO
Mariusz Piotrowski RAPORT PREZENTUJĄCY PROJEKT GIS KULTURA
Mariusz Piotrowski, Barbara Fatyga, INSTRUKCJA DLA POCZĄTKUJĄCYCH - JAK PRACOWAĆ Z DANYMI MOJEJ POLIS
NARODOWY STARY TEATR W KRAKOWIE I JEGO PUBLICZNOŚĆ 2016
Natalia Dullek, Barbara Fatyga, BADANIE NATALKI: KIM JEST NASTOLATEK 2020/2021
Paweł Tomanek, MANUAL DO KODOWANIA DANYCH w badaniu dokumentów strategicznych JST
Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak, PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW, 2014
RAPORT NATALKI: KIM JEST NASTOLATEK 2019/2020
Sławomir Czarnecki, WIEDZA POTRZEBNA I NIEPRZYJEMNA (komentarz do raportu Barbary Fatygi i Bogny Kietlińskiej, My jesteśmy kulturalna kolejka, a nie żadne chamstwo)
TEXTS IN ENGLISH: BARBARA FATYGA, BOGNA KIETLIŃSKA, TRANSLATION: JAN SZPILKA, DICTIONARY OF THE LIVING CULTURE THEORY (version: 2013- 2018)