ETNOGRAFIA

1) Wg  Martyna Hammersleya i Paula Atkinsona (1995): "W naszym rozumieniu ten termin odnosi się głównie  do konkretnej metody albo do zestawu metod. W swojej najbardziej charakterystycznej formie wymagają one od etnografa uczestniczenia, jawnego bądź ukrytego, w codziennym życiu ludzi przez dłuższy okres, obserwowania biegu zdarzeń, słuchania rozmów, zadawania pytań - jednym słowem wymagają zbierania wszelkich dostępnych danych, które rzucą nieco światła na kwestie będące przedmiotem badań."

2)Wg Michaela Angrosino (2007): "Etnografia jest sztuką i nauką skupioną na opisie grupy ludzkiej - jej instytucji, zachowań interpersonalnych, wytworów materialnych i przekonań. (...) Etnografowie skupiają się przede wszystkim na rutynowym, codziennym życiu badanych społeczności. (...) Etnografia jest metodą badań, która zmierza do zdefiniowania przewidywalnych wzorów zachowań grupy. Opiera się na pracy w terenie, osobistych relacjach badacza z badanymi, ma charakter wieloczynnikowy, długoterminowy, indukcyjny, dialogiczny i holistyczny. Etnografia odnosi się również do rezultatu badań. Przyjmuje wówczas postać narracji o badanej społeczności, której opis przywołuje żywe doświadczenia jej członków i który stanowi dla czytelnika zaproszenie do przeżycia zapośredniczonego spotkania z nimi."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): 1) Martyn Hammersley, Paul Atkinson, Metody badań terenowych, tłum.: Sławomir Dymczyk, Poznań: Zysk i S-ka, 2000, s.11., Źródło definicji (papierowe): 2) Michael Angrosino, Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2010, ss. 44-49.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 6 Listopad, 2015 - 18:46