METODA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła METODA

 Wg Janusza Sztumskiego (1999): "Przez metodę rozumie się na ogół system założeń i reguł pozwalających na takie uporządkowanie praktycznej lub teoretycznej działalności, aby można było osiągnąc cel, do jakiego się świadomie zmierza."

Źródło definicji (papierowe): Janusz Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice: "Śląsk" Sp. z o.o. Wyd. naukowe, 1999, s. 66.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga