OPINIA PUBLICZNA

Nazwa definicji: 
OPINIA PUBLICZNA
Treść wpisu: 

Opinia publiczna (z ang. public opinion lub fr. l’opinion publique) – zbiory poglądów, przekonań i ocen jednostek w jakiejś sprawie, wyrażone przez znaczną część społeczeństwa, będące zwykle wypadkową wiedzy o faktach oraz myślenia stereotypowego, przesądów → uprzedzeń, plotek i mitów. Od początku badaczy z zakresu nauk społecznych dzieliły poglądy na temat istoty opinii publicznej. Zwolennicy indywidualizmu (…) twierdzili, że jest ona niczym więcej niż sumą indywidualnych przekonań jednostek wyrażających własne stanowiska. Holiści (…) uważali natomiast, że jest ona zjawiskiem kolektywnym, bogatszym i bardziej złożonym od sumy tworzących ją poglądów. Badacze nie są również zgodni co do rozumienia kluczowego dla opinia publicznej pojęcia jej publicznego charakteru, stanowiącego dla jednych emanację otwartych dla wszystkich, powszechnie dostępnych (nie-prywatnych) zasobów i informacji (tradycja brytyjska), a dla innych – grup osób o ukształtowanych (przez publicystów) opiniach (tradycja francuska). Opinia publiczna pojawia się, kiedy fakty stają się faktami społecznymi – ludzie uświadamiają sobie zasięg własnych i odmiennych poglądów. Kształtuje się zatem w ścisłym związku z procesami → komunikacji społecznej (…). Od końca XVIII wieku prasa (…), a w XX wieku media elektroniczne stały się podstawowym narzędziem ujawniania oraz kształtowania opinii publicznej. W społeczeństwie demokratycznym opinia publiczna uchodzi za ważny środek legitymizacji władzy, zgodnie z założeniem wolnej, publicznej debaty jako źródła wyłaniania poglądów większości. (…)

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Walery Pisarek (red.) Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2006, ss.140-141.
Dodane przez: 
Węzeł centralny