DEBATA

publiczna dyskusja (np. parlamentarna, radiowa, telewizyjna, internetowa), mająca na celu omówienie jakichś ważnych problemów – zwykle politycznych, społecznych, często mających charakter sporny. Jako gatunek dziennikarski jest jedną z podstawowych form publicystyki w mediach elektronicznych. Debaty radiowe, a zwłaszcza telewizyjne, umożliwiają zachowanie bezpośredniości wymiany myśli między uczestnikami, naturalności sporu, gwarantują większe zaangażowanie odbiorców poprzez bezpośredni udział w debacie (np. telefony od słuchaczy czy telewidzów). (...)

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s.101.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 12 Grudzień, 2013 - 23:09