SPOŁECZEŃSTWO


Encyklopedia Socjologii definiuje społeczeństwo jako pojęcie "(...) używane w kontekście implikującym istnienie w zbiorowości ludzkiej układu pozycji, którym w określonych sytuacjach odpowiadają określone wzory zachowań. (...) Earl Babbie (1994, s.12-13) używa zamiennie pojęć <społeczeństwo>, <struktura społeczna> i <organizacja>:<Społeczeństwo jest procesem samostrukturującym się, samoorganizującym i samokreującym>".


Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2005, suplement, ss. 274-277.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 27 Listopad, 2013 - 13:23