INTERPRETANT

Nazwa definicji: 
INTERPRETANT
Treść wpisu: 

Wg Michela Riffaterre (1980):  [chodzi o] "ukrytą obecność systemu znaków, które zapośredniczają odniesienie tekstu do swojego intertekstu. Te pośredniczące systemy są także intertekstami, ale ich funkcja jest specjalna: zachowują się jak interpretanty."

Rodzaj słownika: 
Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Michel Riffaterre, La trace de l'intertexte, (w:) "La Pensee", 1980, octobre, s. 9.
Dodane przez: 
Węzeł centralny