INTERTEKST

Wg Zofii Mitosek (1995): "W najprostszym przypadku można powiedzieć, że intertekst to fragment cudzego, wcześniejszego tekstu, wcielony w nowy, aktualnie tworzony utwór literacki. A więc cytat, reminescencja czy aluzja, imię bohatera, porównanie, wypowiedź metajęzykowa typu <jak by powiedział" (Szekspir, Słowacki, Norwid). (...) Do stwierdzenia funkcji odniesień intertekstualnych nie zawsze wystarczy identyfikacja intertekstu. Na pytanie, co znaczy obecność tekstu przywołanego w tekście aktualnie czytanym można odpowiedzieć dopiero po ustaleniu trzeciego czynnika semantycznej gry, jakim jest interpretant."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Zofia Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa: Wyd. PWN, 1995, ss.326, 328.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): TEKST, Podobne terminy (linki wewnętrzne): HIPERTEKST, Podobne terminy (linki wewnętrzne): INTERPRETANT
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 30 Styczeń, 2020 - 10:37