SYTUACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła SYTUACJA

Edward T. Hall (1976): "(...) sytuacja jest skończoną jednością (entity), podobnie jak zdanie jest skończoną jednością. Ramy sytuacyjne są klockami, z których zbudować można zarówno życie jednostki, jak i instytucje, są też miejscem, w którym spotyka się jednostka, jej konstytucja psychiczna, instytucje, poczynając od małżeństwa, a skończywszy na wielkich biurokracjach, oraz kultura, która nadaje im obu znaczenie.

Źródło definicji (papierowe): Edward T. Hall, Poza kulturą, Warszawa: PWN, 1984, s.184.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła SYTUACJA

William T. Thomas, Florian Znaniecki (1920-1922): "Sytuacja jest zespołem wartości i postaw, z którymi jednostka czy grupa ma do czynienia w procesie działalności i według których planuje się działalność oraz ocenia wyniki. Każda konkretna działalność jest rozwiązaniem sytuacji. Sytuacja obejmuje trzy rodzaje danych:1.Obiektywne warunki, w jakich jednostka czy społeczeństwo musi działać, to znaczy ogół wartości – ekonomicznych, społecznych, religijnych, intelektualnych itd. – które w danym momencie wpływają bezpośrednio czy pośrednio na świadomy stan jednostki czy grupy. 2. Istniejące uprzednio postawy jednostki czy grupy, które w danym momencie mają faktyczny wpływ na postępowanie jednostki. 3. Definicje sytuacji, to znaczy, mniej lub więcej jasne wyobrażenie warunków oraz świadomość postaw. Definicja sytuacji jest koniecznym wstępem do wszelkiego aktu woli, ponieważ w danych warunkach i z danym zespołem postaw możliwa jest nieograniczona ilość czynności, a określona czynność może nastąpić jedynie wówczas, jeśli te warunki są dobrane, zinterpretowane i połączone w określony sposób i jeśli osiągnie się pewną systematyzację tych postaw, tak że jedna z nich staje się dominująca i podporządkuje sobie inne. (…) W tych przypadkach, których najradykalniejsze przykłady znajdujemy w odruchowych i instynktowych czynnościach, definicję wyznaczają jednostce zewnętrzne warunki lub jej własne skłonności. Ale zwykle zachodzi proces refleksji, po którym stosuje się albo gotową społeczną definicję, albo urabia nową osobistą definicję."

Wg Ervinga Goffmana (1963), 2008: "Terminem sytuacja określam dalej całą przestrzeń, w granicach której nowo przybyła jednostka staje się członkiem obecnego tam (lub powstałego właśnie) zgromadzenia. Sytuacja rozpoczyna się wtedy, gdy pojawia się wzajemna obserwacja, a kończy w momencie odejścia przedostatniego uczestnika. Aby podkreślić całościowy charakter takiego zdarzenia, będę niekiedy stosował termin szeroko rozumiana sytuacja."

Źródło definicji (papierowe): William T. Thomas, Florian Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, T. 1, Organizacja grupy pierwotnej, Warszawa: LSW, 1976, s.85., Źródło definicji (papierowe): Erving Goffman, Zachowanie w miejscach publicznych, Warszawa: PWN, 2008, ss.21-22.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga