ŚRODOWISKO

Wg Encyklopedii antropologii Społeczno-kulturowej (2002) 2008: "W potocznym użyciu termin <środowisko> odnosi się do zespołu czynników niepochodzących od człowieka, które na niego wpływają. Podobnie jak słowo <przyroda>, termin ten oznacza kontekst biofizyczny, <świat naturalny>, w którym żyjemy. W mniej oczywisty sposób wiąże się on z dualizmem (...) natura-kultura. Jest to termin zasadniczo antropocentryczny, odmalowujący ludzkość jako otoczoną przez określone czynniki biofizyczne. Środowisko odnosi się nie tylko do kontekstu biofizycznego, lecz także do ludzkiej interakcji z tym kontekstem oraz do interpretacji tegoż kontekstu. Jeżeli używamy słowa <środowisko> w jego etymologicznym sensie <otoczenia>, wtedy termin <antropologia środowiskowa> staje się tautologią, jako że antropologia, która nie dostarcza holistycznej analizy kontekstu, jest bezużyteczna."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Alan Barnard, Jonathan Spencer, Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej, Warszawa: Volumen, 2008, s.605.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): ŚRODOWISKO NATURALNE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ŚRODOWISKO SPOŁECZNE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): KONTEKST, Podobne terminy (linki wewnętrzne): KONTEKST PRZESTRZENNY
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 2 Listopad, 2020 - 08:46