ŚRODOWISKO NATURALNE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ŚRODOWISKO NATURALNE

Wg Encyklopedii Socjologii: "(...) środowisko to otoczenie lub kontekst czegoś lub kogoś, zawsze jednak jakichś organizmów żyjących w pewnej przestrzeni geograficznej, ściśle zespolonych z nią i ze sobą wzajemnie. (...) jest to środowisko życia i (...) obejmuje systemy biotyczne i abiotyczne pozostające ze sobą we wzajemnej dynamicznej interakcji, w istocie tworząc jeden system przyrodniczy, w zależności od skali ingerencji człowieka mniej lub bardziej naturalny lub antropogeniczny. Ten system przyrodniczy, unikalny we wszechświecie (o ile wiadomo wg dzisiejszej wiedzy - BF), obejmuje zarówno gatunki biologiczne, jak i materialne podłoże ich życia. Od czasu rewolucji przemysłowej człowiek nadaje coraz większe przyspieszenie zmianom w tak rozumianym środowisku. (...) Oryginalną koncepcję środowiska sformułował James Ovelock (1979). Twierdzi on m.in., że życie samo określa warunki fizyczne swego trwania i utrzymuje je na odpowiednim poziomie. (...) Ziemia w ujęciu Ovelocka jest czymś w rodzaju kosmicznego superorganizmu i zachowuje się jak żywa istota (tzw. hipoteza Gai). Nasze środowisko ziemskie i kosmiczne jest nam przyjazne i dlatego sprzyja naszemu istnieniu, jest jakby celowo stworzone na nasze przyjście (tzw. zasada antropiczna). O ile hipoteza Gai zawiera racjonalne jądro, o tyle zasada antropiczna (...) to jeszcze jedna wersja stanowiska antropocentrycznego nadająca człowiekowi nadzwyczajny status w przyrodzie."

Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Socjologii, Suplement, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2005, ss.339-340.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga