Źródła papierowe

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj malejąco Rok wydania Autor Miejsce wydania
Zarys białoruskiego amatorskiego ruchu kulturalnego na Białostocczyźnie w latach 1953-2006 - zespoły śpiewane. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2007 Konrad Pawluczuk Białystok
Zarys teorii literatury 1972 Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński Warszawa
Zawód didżej: między powołaniem a rzemiosłem artystycznym. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Jan Poleszczuk. 2010 Jan Stanisław Wyspiański Białystok
Zmiana instytucjonalna podmiotów polityki kulturalnej w Białymstoku w warunkach kształtowania się społeczeństwa sieci. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2012 Magdalena Stachurska Białystok
Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki. 2004 Andrzej Szahaj Toruń
Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności 2004 Michał Buchowski Kraków
Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna 1976 Andrzej Piotrowski, Marek Ziółkowski Warszawa
Zróżnicowanie kulturowe mieszkańców południowo-wschodniej części województwa podlaskiego jako kapitał. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2010 Sylwia Makarewicz Białystok
Zwyczaje i obrzędy doroczne w gwarze wsi Stare Berezowo gminy Hajnówka. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2009 Danuta Szpilko Białystok
Zwyczaje i obrzędy rodzinne w gwarze wsi Czeremcha. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2007 Eliza Kazimierczuk Białystok
Zwyczaje i obrzędy rodzinne we wsi Parcewo gminy Bielsk Podlaski. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2010 Anna Pietruszkiewicz Białystok
Zwyczaje i obrzędy rodzinne wsi Trześcianka gminy Narew. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2009 Ewa Paszko Białystok
Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce 2000 Barbara Ogrodowska Warszawa
Życie społeczne jako Gra. Kontekst międzykulturowy 2012 Joanna Różycka Gdańska
Żydowski Białystok i jego diaspora 2014 Rebecca Kobrin Sejny

Strony