Źródła papierowe

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj malejąco Rok wydania Autor Miejsce wydania
Kultura profesjonalna etnologów w Polsce 2006 Marcin Brocki, Konrad Górny, Waldemar Kuligowski (red.) Wrocław
Kultura solidarności. Socjologiczno-antropologiczne analizy kulturowego dziedzictwa "Solidarności" 2011 red. Karolina Ciechorska-Kulesza, Radosław Kossakowski, Paweł Łuczeczko Pszczółki
Kultura spędzania czasu wolnego na przykładzie trzech pokoleń w społeczeństwie polskim. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Czesław Dziekanowski. 2014 Anna Frączek Białystok
Kultura szeroka. Księga wyjścia. 2011 Praca zbiorowa Lublin
Kultura w systematyce Alfreda L.Kroebera i Clyde'a Kluckhohna 2013 Robert Boroch Warszawa
Kultura współczesna – audiowizualność 1985 Maryla Hopfinger Warszawa
Kulturalne życie Gródka w latach 1990-2007. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2008 Michał Grześ Białystok
Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty. Konstrukcje. Fasady. 2010 Piotr Gliński, Ireneusz Sadowski, Alicja Zawistowska (red.) Warszawa
Kulturowe ramy zachowań społecznych 2009 Paweł Boski Warszawa
Kulturowe wyznaczniki biegu życia 2001 Edward Hajduk Warszawa
Kwestionariusze osobowości 2011 Włodzimierz Zeidler (red.) Warszawa
Las symboli. Aspekty rytuałów u ludu Ndembu 2006 Victor Turner Kraków
Lesbijki w życiu społeczno politycznym. 2006 Marzena Chińcz Płock
Lévi-Strauss 1973 Edmund Leach Warszawa
Lipsk i "Lipsk" przyczynek do badań nad kulturą ludową Podlasia. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2005 Gabriela Więckowska Białystok
Lokalny wymiar pamięci. Pamięć zbiorowa i jej przemiany w północno-wschodniej Polsce. 2010 Radosław Poczykowski Białystok
Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości 2001 Florian Znaniecki Warszawa
Ład interakcji. Studia z socjologii interpretatywnej 1998 Andrzej Piotrowski Łódź
Macdonaldyzacja społeczeństwa 1997 George Ritzer Warszawa
Mapa wzorców kulturowych (Mapping of cultural patterns) 2006 Daniel Jabłoński, Lech Ostasz Olsztyn
Mapy historyczne Białegostoku jako teksty kultury. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2006 Michał Siedlecki Białystok
Materiały wizualne w badaniach jakościowych 2009 Marcus Banks Warszawa
Metafizyka prowincji 2000 Jan Kamiński Białystok
Metoda biograficzna w socjologii 1990 Jan Włodarek i Marek Ziółkowski Warszawa
Metoda biograficzna w socjologii. Wybór tekstów 2012 Kaja Kaźmierska (red.) Kraków
Metodologia badań psychologicznych 1999 Jerzy Brzeziński Warszawa
Metody badań terenowych 2000 Martyn Hammersley, Paul Atkinson Poznań
Metodyka etnograficznych badań terenowych 1971 Bronisława Kopczyska-Jaworska Warszawa
Męskość w kulturze współczesnej. 2008 Andrzej Radomski, Bogumiła Truchlińska Lublin
Mgławice dyskursu : podmiot, tekst, interpretacja 2001 Wojciech Kalaga Kraków
Miasta na uboczu : przyczynek do socjologii peryferii . 1994 red. Tadeusz Popławski Białystok
Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej 2002 Bohdan Jałowiecki, Marek Szczepański Warszawa
Miasto nasze i nie nasze. Formalne i nieformalne grupy młodzieżowe w przestrzeni miasta Białegostoku. Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Barbara Cieślińska. 2014 Tomasz Stankiewicz Białystok
Miejsce i rola młodzieży w małomiasteczkowej społeczności lokalnej na przykładzie Suchowoli. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2014 Anna Kosacka Białystok
Miejsce kultury w stosunkach polsko-białoruskich po 2004 r. Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Helena Głogowska. 2014 Emilia Czerwińska Białystok
Między płcią a rodzajem. Teorie, badania, aplikacje. 2010 Aneta Chybicka, Natasza Kosakowska-Berezecka Kraków
Między przymusem a wyborem. Kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1939-1989) 1995 Krystyna Slany Kraków
Migracja - Europa - Polska 2003 Wojciech Józef Burszta, Jacek Serwański Poznań
Migracje Kobiet. Perspektywa wielowymiarowa 2008 Krystyna Slany Kraków
Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna. 2004 Halina Grzymała-Moszczyńska Kraków
Miłość ludowa: wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII-XX wieku 1991 Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska Wrocław
Mitologie 2000 Roland Barthes Warszawa
Mity i magie ziół. Czy kwiaty i liście, zapachy i znaki zodiaku wpływają na stosunki między ludźmi? Odpowiedź tradycji mitu i literatury u progu trzeciego tysiąclecia 2006 Maria Immacolata Macioti Kraków
Mniejszość białoruska na Podlasiu po wprowadzeniu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 roku. Praca licencjacka. Promotor: dr Joanna Katarzyna Sadowska. 2011 Magda Bondaruk Białystok
Mniejszość białoruska w Polsce w zwierciadle rodzimej kultury popularnej. Praca licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Łukowski. 2011 Ewelina Nikitiuk Białystok
Mniejszość białoruska w Polsce. Aktualne położenie polityczne i kulturowe. Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Piotr Chomik. 2014 Emilia Jeneralczuk Białystok
Mom jo skarb... Smaki tradycji dolnośląskich 2012 Elżbieta Berendt (red.) Wrocław
Montaillou, wioska heretyków 1294-1324 1988 Emmanuel Le Roy Laudrie Warszawa
Most i drzwi 2006 Georg Simmel Warszawa
Motywacje umysłu 2010 Alina Kolańczyk, Bogdan Wojciszke (red.) Sopot
Mowa mieszkańców Orli na Podlasiu. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Urszula Sokólska. 2008 Ewa Babul Białystok
Muzyka w kulturze. Wprowadzenie do Etnomuzykologii 1995 Sławomira Żerańska-Kominek Warszawa
Narracja, tożsamość, czas, 2006 Katarzyna Rosner Kraków
Narzekanie i roszczeniowość a postrzeganie świata społecznego 2009 Magdalena Żemojtel Piotrkowska Gdańsk
Niechciane miasta: migracja i tożsamość społeczna 1998 Zdzisław Mach Kraków
Niesłyszący jako mniejszość społeczna w Polsce, na przykładzie języka i kultury głuchych mieszkających w Białymstoku. Praca Licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Dmochowska. 2013 Katarzyna Wojno Białystok
Nietypowe rodziny. O parach lesbijek i gejów oraz ich dzieciach z perspektywy teorii przywiązania. 2007 Przemysław Tomalski Warszawa
Nikt nie rodzi się kobietą 1982 Teresa Hołówka (red.) Warszawa
Normalność i normalka. Próba zastosowania pojęcia normalności do badań młodzieży 2001 Barbara Fatyga, Anna Tyszkiewicz (red.) Warszawa
Nowi mieszkańcy wsi. Analiza stosunków sąsiedzkich i więzi z miejscem zamieszkania na przykładzie wybranej miejscowości w województwie podlaskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2014 Agnieszka Dekarz Białystok
Nowoczesność bez granic 2005 Arjun Appadurai Warszawa
Nowoczesność i tożsamość : "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności 2006 Anthony Giddens Warszawa
O dziele literackim: badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury 1960 Roman Ingarden Warszawa
O fotografii 2009 Susan Sontag Kraków
O kulturze i jej poznawaniu. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Pietraszce 2009 Krzysztof Bednarek, Krzysztof Łukasiewicz (red.) Wrocław
O patrzeniu 1999 John Berger Warszawa
O pochodzeniu formy w sztuce 1973 Herbert Read Warszawa
O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Historia kultury sub speciae culinaria 2010 Łeńska-Bąk Katarzyna Opole
O poznawaniu. Szkice na lewą rękę 1971 Jerome Bruner Warszawa
O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej 2008 Alfred Schütz Kraków
Obcy w mieście: migracja do współczesnej Warszawy 2007 Magdalena Łukasiuk Kraków
Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu 2006 Joanna Kurczewska (red.) Warszawa
Oblicza nierówności społecznych 2007 Jarosław Klebaniuk (red.) Warszawa
Oblicze muzyki Disco polo na przykładzie województwa podlaskiego. Rozważania na przykładzie niereprezentatywnych badań nad opiniami mieszkańców woj. podlaskiego dotyczących muzyki Disco Polo. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Antoni Kondrat. 2011 Kamil Chludziński Białystok
Obraz kultury polskiej w "Czasopisie". Praca magisterska. Promotor: dr Zbigniew Suszczyński. 2003 Ewa Pawelska Białystok
Obraz płynny 2010 Andrzej Leśniak Kraków
Obraz rodziny na przykładzie wybranych seriali obyczajowych. Praca Licencjacka. Promotor: dr Wojciech Wądołowski. 2013 Emilia Łapińska Białystok
Obraz życia i kultury mieszkańców dawnej wsi łomżyńskiej utrwalony w słownictwie gwarowym. Praca doktorska. Promotor: prof. dr hab.Henryka Sędziak. 2004 Dorota Czyż Białystok
Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu 2003 Krzysztof Olechnicki (red.) Toruń
Obrzęd weselny w gwarze mieszkańców wsi Zbucz. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Ludmiła Filimoniuk Białystok
Obrzęd weselny w okolicach Sokółki i związane z nim słownictwo. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. Joanna Cilulko
Obrzędowość rodzinna we wsi Ryboły. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2009 Jakub Fiedoruk Białystok
Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii 2006 Arnold van Gennep Warszawa
Obrzędy rodzinne w Skidlu i okolicy. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2007 Andracka Tatiana Białystok
Od hałdy do kultury 2012 red. Krzysztof Skalski, Łukasz Gaweł Kraków
Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej 1997 Józef Kargul Toruń
Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich 2006 Ulf Hannerz Kraków
Oferta kulturalna Sejn a potrzeby mieszkańców. Praca Magisterska. Promotor: dr hab. Mariusz Zemło. 2005 Iwona Maksimowicz Białystok
Ogród metodologii socjologicznej 2002 Antoni Sułek Warszawa
Ojciec we współczesnej rodzinie 2011 Tomasz Sosnowski Kraków
Opisowa metodologia badań psychologicznych. Studia i przykłady 2008 Ryszard Stachowski, Włodzisław Zeidler (red.) Warszawa
Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu 2005 Jan Grad, Urszula Kaczmarek Poznań
Organizacje religijne jako forma kapitału społecznego na przykładzie Stowarzyszenia Oratorium św. Jana Bosko w Suwałkach. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Karolina Czokajło Białystok
Orientacje emigracyjne Polaków 1997 Krystyna Slany Kraków
Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie 2003 Bogdan Wojciszke, Mieczysław Plopa (red.) Kraków
Parafia prawosławna w Milejczycach jako przykład religijności prawosławnej w warunkach pogranicza etniczno-religijnego. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk. 2008 Barbara Andrzejewska Białystok
Pedagogika kultury. Studia i koncepcja 2006 Dzierżymir Jankowski Kraków
Perfumy. Uwarunkowania kulturowo-społeczne 2013 Beata Hoffmann Kraków
Personifikacja marki. Perspektywa psychologiczna i marketingowa 2011 Olek Gorbaniuk Lublin
Peryferie. Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych 2009 Tomasz Zarycki Warszawa

Strony