Źródła papierowe

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj malejąco Rok wydania Autor Miejsce wydania
Płeć i rodzaj w edukacji 2004 Mariola Chomczyńska-Rubacha Łódź
Podejmowane działania białoruskiej mniejszości narodowej na rzecz zachowania swojej tożsamości po 1945 roku. Praca Magisterska. Promotor: dr Artur Konopacki. 2014 Joanna Dudek Białystok
Podlasie w literaturze - literatura Podlasia (po 1989 roku) 2012 Red. Marek Kochanowski i Katarzyna Kościewicz Białystok
Podręcznik dialogu. Zaufanie i tożsamość. 2012 Krzysztof Czyżewski, Joanna Kulas, Mikołaj Golubiewski (red.) Sejny
Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej 2009 Dorota Rancew-Sikora (red.) Gdańsk
Podział władzy i obowiązków we współczesnej rodzinie wiejskiej na podstawie wywiadów jakościowych z mieszkańcami wsi Burniszki w województwie podlaskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2014 Julita Rudziewicz Białystok
Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka 1974 Maria Mayenowa Wrocław
Pogranicze. O odradzaniu się kultury. 2012 Dorota Sieroń-Galusek, Łukasz Galusek Wrocław
Pojęcie pokrewieństwa i inne szkice w metodzie i wyjaśnianiu antropologicznym 1995 Ernest Gellner Kraków
Polacy i Rosjanie. Przezwyciężanie uprzedzeń 2008 Andrzej de Lazari, Tatiana Rongińska (red.) Łódź
Politrozrywka i politperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku 2009 Tomasz Olczyk Warszawa
Polityka kulturalna Polski wobec Litwy w latach 2001-2010. Praca licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Ocytko. 2011 Paulina Piekarska Białystok
Polityka, ekologia, kultura. Społeczne przesłanki kryzysu ekologicznego 2000 Andrzej Papuziński Bydgoszcz
Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan, perspektywy, zagrożenia 2005 Piotr Waśko, Marta Wrońska, Andrzej Zduniak (red.) Poznań-Warszawa
Polski z urzędu. O poprawności języka urzędowego 2013 Eliza Czerwińska, Radosław Pawelec (red.) Warszawa
Polskie Singielki. Płeć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. Internet. 2012 Katarzyna Lidia Kuklińska Warszawa
Polsko-białoruska współpraca transgraniczna. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2009 Luiza Ławryk Białystok
Pomiędzy historią a teorią literatury 1975 Stefania Skwarczyńska Warszawa
Populiści dobroczynności. Medialne informowanie o pomaganiu 2013 Magdalena Dudkiewicz Warszawa
Postawy i zmiana postaw 2004 Bohner, G., Waenke, M. Gdańsk
Postmodernizm: antologia przekładów 1997 Ryszard Nycz (red.) Kraków
Postrzeganie swojej tożsamości narodowej przez Białorusinów białostockich w zależności od wieku oraz czasu pobytu w Polsce. Praca licencjacka. Promotor: dr Aleksandra Porankiewicz-Żukowska. 2012 Rafał Hrynkiewicz Białystok
Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku 2012 Sławomir Czarnecki, Maciej Dzierżanowski, Martyna Grabowska, Jakub Knera, Lesław Michałowski, Cezary Obracht-Prondzyński, Krzysztof Stachura, Stanisław Szultka, Piotr Zbieranek Gdańsk
Poza kulturą 1984 Edward T.Hall Warszawa
Poziomy świadomości 2001 Ole Vetfelt Warszawa
Pożegnanie paradygmatu. Etnologia wobec współczesności: studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Burszty 1994 Wojciech Burszta, Jerzy Damrosz (red.) Warszawa
Pracownik etatowy, czy działacz społeczny? Echa globalnych tendencji w myśleniu i działaniach białostockich kreatorów życia kulturalnego. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2013 Adam Zyskowski Białystok
Prawosławne zwyczaje i obrzędy pogrzebowe wsi okolic Bielska Podlaskiego. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab.Eugeniusz Mironowicz. 2008 Katarzyna Borysiuk Białystok
Problemy teorii dramatu i teatru 1988 Janusz Degler (red.) Wrocław
Proces kształcenia 1962 Jerome Bruner Warszawa
Procesy ruralizacji. Ludność wiejska w mieście. 1994 Andrzej Sadowski Kraków
Promocja kultury w Białymstoku na przykładzie białostockich portali internetowych. Praca Licencjacka. Promotor: dr Tomasz Paweł Rosiński. 2011 Adam Zyskowski Białystok
Prowadzenie badań jakościowych 2008 David Silverman Warszawa
Próba dialogu. 2008 Katarzyna Sztop-Rutkowska Kraków
Przejrzeć Anglików. Ukryte zasady angielskiego zachowania 2011 Kate Fox Warszawa
Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość. 2012 Lew Zbigniew Starowicz, Waszyńska Katarzyna (red.) Poznań
Przemiany wzorów małżeństwa i rodziny współczesnej na przykładzie młodych mieszkańców Białegostoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2012 Paulina Chodkowska Białystok
Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne 2013 Aleksandra Daszkowska-Kamińska, Aleksandra Gołdys, Maria Makowska, Agata Urbanik Warszawa
Psychologia ekologiczna 1992 Andrzej Eliasz Warszawa
Psychologia kultury 2008 Zenon Waldemar Dudek, Andrzej Pankalla Warszawa
Psychologia miłości. 2009 Bogdan Wojciszke Gdańsk
Psychologia Mitu 2000 Andrzej Pankalla Warszawa
Psychologia narracyjna 2011 Elżbieta Dryll, Anna Cierpka (red.) Warszawa
Psychologia narracyjna: tożsamość, dialogowość, pogranicza 2011 Anna Cierpka, Ewa Dryll (red.) Warszawa
Psychologia sztuki 1980 Lew Wygocki Warszawa
PsychologiaTwórczości 2001 Edward Nęcka Gdańsk
Psychologiczne aspekty odbioru telewizji 1999 Piotr Francuz (red.) Lublin
Queer a islam. Alternatywna seksualność w kulturach muzułmańskich 2012 Katarzyna Górak-Sosnowska (red.) Sopot
Racjonalność i styl myślenia 1992 Edmund Mokrzycki (red.) Warszawa
Radio Racja jako medium mniejszości białoruskiej. Praca Licencjacka. Promotor: dr Wojciech Wądołowski. 2013 Anna Kalinowska Białystok
Radiowa wersja języka mieszkańców Białegostoku (na przykładzie sagi Na Młynowej). Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski. 2003 Elżbieta Badońska Białystok
Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej 2014 Weronika Grozdew-Kołacińska (red.) Warszawa
Realizacja polityki wielokulturowości na przykładzie Białegostoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Edmund Dmitrów. 2013 Magda Skindzielewska Białystok
Reklama społeczna jako instrument kształtowania postaw i zachowań. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2013 Katarzyna Rynkiewicz Białystok
Relacje między wartościami a przekonaniami światopoglądowymi w okresie dorastania 2007 Jan Cieciuch Warszawa
Religijna i wyznaniowa różnorodność mieszkańców gminy Michałowo. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel. 2008 Michał Bura Białystok
Religijność Romów na przykładzie wspólnoty Romów w Suwałkach. Praca Licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk. 2010 Ewa Gungnowska Białystok
Reprodukcja 2006 Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron Warszawa
Rodzina i przeobrażenia funkcji współczesnych rodzin. Praca Licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Dmochowska. 2013 Hanna Jasielczuk Białystok
Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno kulturowych. 2009 Julia Gorbaniuk, Beata Parysiewicz (red.) Lublin
Rodzinne uwarunkowania aktywności seksualnej młodych dorosłych 2009 Anna Gulczyńska Poznań
Rok kulturalny w kulturze wsi podlaskiej. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Maciej Gałecki Białystok
Rola mężczyzny w tradycyjnej kulturze ludowej na przykładzie wsi Kobylin-Borzyny. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Jacek Mężyński Białystok
Rola Muzeum Białoruskiego w kształtowaniu świadomości narodowej Białorusinów na Podlasiu. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab.Antoni Mironowicz. 2005 Katarzyna Tarasiuk Białystok
Rozwój społeczno-gospodarczy dużego miasta na przykładzie Białegostoku w latach 2006-2010. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2012 Karolina Chodorowska Białystok
Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego 1997 Marek Czyżewski, Sergiusz Kowalski, Andrzej Piotrowski (red.) Kraków
Sacrum i profanum. O istocie religijności 1999 Mircea Eliade Warszawa
Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie 2004 Piotr Gliński Barbara Lewenstein i Andrzej Siciński (red.) Warszawa
Samotne ojcostwo 2006 Anna Dudak Kraków
Samotny tłum 1971 David Riesman Warszawa
Saturn i Melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki 2009 Raymond Klibinsky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl; tłum: Anna Kryczyńska Kraków
Seksuologia kulturowa 1980 Kazimierz Imieliński (red.) Warszawa
Seksuologia. Aspekty humanistyczne 2011 Aleksandra Jodko (red.) Poznań
Semiologia Życia Codziennego 1996 Umberto Eco Warszawa
Ser i robaki. Wizja świata pewnego młynarza z XVI w. 1989 Carlo Ginzburg Warszawa
Siostra Mojżesza. Strukturalne interpretacje mitu biblijnego 1998 Edmund Leach, D. Alan Aycock Poznań
Słowa klucze. Różne języki – różne kultury 2007 Anna Wierzbicka Warszawa
Słownictwo dotyczące obrzędów pogrzebowych na terenie Suwalszczyzny. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Joanna Stawecka Białystok
Słownictwo dotyczące obrzędów weselnych w wybranych wsiach Suwalszczyzny. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Ewa Białobrodzka Białystok
Słownictwo gwarowe dotyczące obrzędu weselnego na terenach gminy Rajgród (w województwie podlaskim). Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Renata Gajdzińska Białystok
Słownictwo gwarowe z zakresu obrzędów weselnych w mowie mieszkańców Śniczan. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Agnieszka Kochanowicz Białystok
Słownictwo mieszkańców Białegostoku związane z obyczajami towarzyszącymi obchodom świąt i uroczystości kościelnych. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Henryka Sędziak. 2001 Anna Rutkowska Białystok
Słownictwo z zakresu kultury ludowej w gwarze mieszkańców wsi Grabowo gmina Augustów, województwo podlaskie. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2007 Dorota Łozowicka Białystok
Słownictwo z zakresu świąt i obrzędów roku kościelnego w wybranych wsiach gminy Kuźnica. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Łucja Gabińska Białystok
Słownictwo z zakresu wierzeń i obrzędów na terenie gminy Szudziałowo. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2006 Agata Sitko Białystok
Słownictwo z zakresu wierzeń i obrzędów na terenie wsi Słójka-Borowszczyzna. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2002 Edyta Kościuk Białystok
Słownictwo z zakresu wierzeń i obyczajów w gwarze mieszkańców wsi Rostołty. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2002 Elżbieta Sawicka Białystok
Słownictwo związane z przygotowywaniem pokarmów w wybranych wsiach województwa podlaskiego. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Agnieszka Jemielity Białystok
Słownictwo związane z wierzeniami i obrzędami we wsi Turośl. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Urszula Sokólska. 2009 Anna Śmiarowska Białystok
Socjologia 1975 Georg Simmel Warszawa
Socjologia i antropologia 1973 Marcel Mauss Warszawa
Socjologia kultury 2007 Marian Golka Warszawa
Socjologia sztuki 2010 Nathalie Heinich Warszawa
Socjologia. Lektury 2005 Piotr Sztompka, Marek Kucia (red.) Kraków
Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer 2009 Jacek Kochanowski Łódź
Spojrzenie z oddali 1993 Claude Lévi-Strauss Warszawa
Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności 2002 Ulrich Beck Warszawa
Społeczna psychologia środowiskowa 2002 Augustyn Bańka Warszawa
Sposoby spędzania czasu wolnego seniorów w Białymstoku. Praca licencjacka. Promotor: dr Katarzyna Sztop-Rutkowska. 2010 Małgorzata Pieczyńska Białystok
Sposoby widzenia 2008 John Berger Warszawa

Strony