Źródła papierowe

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj malejąco Rok wydania Autor Miejsce wydania
Spotkania z psychologią społeczną. Tom 1 2010 Barnaba Danieluk, Katarzyna Stasiuk (red.) Lublin
Spotkania z psychologią społeczną. Tom 2 2010 Barnaba Danieluk, Katarzyna Stasiuk (red.) Lublin
Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego. 2010 Bogdan Wojciszke Gdańsk
Stosunki etniczne w Białymstoku na podstawie wywiadów z przedstawicielami organizacji mniejszości narodowych i etnicznych. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Jarosław Gawryluk Białystok
Stosunki polsko-białoruskie po 1989 roku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2009 Marcin Stulgis Białystok
Stosunki polsko-litewskie w latach 1989-1999. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Śleszyński. 2010 Grzegorz Ramatowski Białystok
Stres psychiczny w sytuacji kryzysu ekologicznego. Badania z zakresu sozopsychologii 1984 Adam Biela (red.) Lublin
Studia kulturowe i badania kultury popularnej : teorie i metody 2003 John Storey Kraków
Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno psychologicznym 2009 Tomasz Rudowski Warszawa
Studia Psychologiczne" nr 2/51 Strukturalne właściwości koncepcji siebie a poczucie tożsamości. Fakty i artefakty w pomiarze spójności i złożoności koncepcji siebie. 2013 Aleksandara Pilarska, Anna Suchańska Warszawa
Studia z estetyki, t. 2 1958 Roman Ingarden Warszawa
Studia z estetyki, t.1 1957 Roman Ingarden Warszawa
Studia z historii sztuki 1971 Erwin Panofsky Warszawa
Studia z metodologii badań jakościowych.Teoria ugruntowana 2012 Krzysztof Konecki Warszawa
Styl życia a zdrowie. Z zagadnień socjologii zdrowia 1999 Antonina Ostrowska Warszawa
Styl życia kobiet na wsi na podstawie miejscowości Gródek. Praca Magisterska. Promotor: dr Małgorzata Bieńkowska. 2011 Monika Kazberuk Białystok
Style życia w miastach polskich 1988 Andrzej Siciński (red.) Wrocław
Symbole i obrazy w świecie sztuki 1982 Jan Białostocki Warszawa
Symbole naturalne 2004 Mary Douglas Kraków
Symbolika dobowego cyklu powszedniego w polskim folklorze tradycyjnym 1994 Anna Brzozowska-Krajka Lublin
Symbolika ognia w podlaskiej kulturze ludowej katolicyzmu i prawosławia. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Iwona Zdanuczyk Białystok
Sytuacja językowa wsi Kamionka Stara w kontekście przemian socjolingwistycznych i kulturowych. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Smułkowska. 2003 Marta Wojewódzka Białystok
Szkice z socjologii religii 1984 Max Weber Warszawa
Sztuka a informacja 1986 Mieczysław Porębski Wrocław
Sztuka jako zjawisko socjologiczne : przyczynek do charakterystyki poglądów estetyczno-politycznych Platona i Arystotelesa 1971 Jurij Dawydow Warszawa
Sztuka ludowa w Polsce 1960 Roman Reinfuss Kraków
Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne 1983 Mieczysław Wallis Warszawa
Śladami opowieści z przeszłości pogranicza. 2009 Red. Filip Pazderski Białystok
Śladami podhalańskiej mody. Studium z zakresu historii stroju górali podhalańskich 2007 Stanisława Trebunia-Staszel Kościelisko
Śląskość i protestantyzm. Antropologiczne studia o Śląsku Cieszyńskim, proza, fotografia. 2011 Grażyna Kubica Kraków
Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia 2008 Wojciech Burszta Warszawa
Świat przez pryzmat znaku 1980 Max Bense Warszawa
Świat rzeczy. Zarys antropologiczny 2007 Janusz Barański Kraków
Światło obrazu: uwagi o fotografii  1996 Roland Barthes Warszawa
Targowisko różności : spojrzenie na kulturę współczesną 2001 Anna Zadrożyńska Warszawa
Tatarzy na Podlasiu. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Antoni Mironowicz. 2004 Aneta Wasiluk Białystok
Tekst (w) sieci. Literatura. Społeczeństwo. Komunikacja. 2009 Anna Gumkowska (red.) Warszawa
Tekst (w) sieci. Tekst. Język. Gatunki 2009 Danuta Ulicka (red.) Warszawa
Teoretyczne perspektywy badań nad edukacją rodzajową. 2007 Mariola Chomczyńska-Rubacha (red.) Łódź
Teoria klasy próżniaczej 1998 Thorstein Veblen Warszawa
Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej 2013 Kathy Charmaz Warszawa
Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej 2011 Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski (red.) Poznań
Tolerancja i wielokulturowość. Wyzwania XXI wieku 2004 Agnieszka Borowiak, Piotr Szarota (red.) Warszawa
Totemizm dzisiaj 1998 Claude Lévi-Strauss Warszawa
Tożsamość a cykl życia 2004 Erik Erikson Poznań
Tożsamość etniczno-kulturowa mieszkańców wyznania prawosławnego na Podlasiu (ze szczególnym uwzględnieniem własnych badań terenowych.) Praca licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Siarhei Yatskevich. 2010 Marta Uściłko Białystok
Tożsamość kulturowa społeczności regionalnej Kurpiowszczyzny na przykładzie mieszkańców Nowogrodu. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2012 Anna Bastek Białystok
Tożsamość społeczna w epoce ponowoczesnej na przykładzie prac Zygmunta Baumana.Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Jacek Sieradzan. 2013 Kamila Kolesińska Białystok
Tożsamość, interakcja, grupa: tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej 1989 Zbigniew Bokszański Łódź
Tradycja wynaleziona 2008 Eric Hobsbawm, Terence Ranger (red.) Kraków
Tradycje świąt Bożego Narodzenia we wsi "katolickiej" i "prawosławnej": socjologiczna analiza komparatystyczna. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Siarhei Yatskevich. 2012 Ewa Pisowocka Białystok
Transmija kanonu kulturowego mniejszości narodowych: białoruskiej i ukraińskiej w mediach. Na przykładzie telewizji w Białymstoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2005 Urszula Klimczuk Białystok
Trzecia Fala 1986 Alvin Toffler Warszawa
Turysta : nowa teoria klasy próżniaczej 2005 Dean MacCannell Warszawa
Tworzenie sensu. Język – kultura – komunikacja 1993 Leszek Korporowicz Warszawa
Typologia i funkcje obrazu świata w umyśle człowieka 1996 Antonina Gurycka (red.) Poznań
Tytuł: Fenomen festiwali białoruskich na Podlasiu. Studium dwóch przypadków. Praca Licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Irena Karczewska. 2010 Katarzyna Jaworowska Białystok
Uczestnictwo w kulturze młodzieży w małym mieście na przykładzie Supraśla. Praca Magisterska. Promotor: dr hab. Mariusz Zemło. 2005 Magdalena Kijowska Białystok
Uczestnictwo w kulturze. O rozmaitości stylów życia 1971 Andrzej Tyszka Warszawa
Ukryty wymiar 1978 Edward T. Hall Warszawa
Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma aktywności ludzi starszych na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku. Praca licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2012 Monika Olechno Białystok
Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma aktywności osób starszych. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Jan Poleszczuk. 2011 Magda Nowicka Białystok
W poszukiwaniu istoty języka, t.1 1989 Roman Jakobson Warszawa
W poszukiwaniu teorii nauczania 1974 Jerome Bruner Warszawa
W stronę socjologii przedmiotów 2005 Marek Krajewski (red.) Poznań
W terenie, w archiwum i w laboratorium : studia nad warsztatem socjologa 1990 Antoni Sułek Warszawa
Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii 2001 Philippe Lejeune Kraków
Warszawskie Szmulki. Miejsce, ludzie, styl życia 2008 Iwona Oliwińska Warszawa
Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych 2012 Mieke Bal,; tłum.: Marta Bucholc Warszawa
Węgrów. Siły społeczne małego miasta 1991 Barbara Smolińska-Theiss (red.) Warszawa
Wiedza o kulturze. Część IV. Audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów 1993 Jadwiga Bocheńska, Alicja Kisielewska, Mirosław Pęczak (red.) Warszawa
Wierszalin: reportaż o końcu świata trzydzieści lat później. 1999 Włodzimierz Pawluczuk Białystok
Wierszalin. Człowiek - mit - wyobrażenie. Praca magisterska. Promotor: dr Zbigniew Suszczyński. 2002 Magdalena Matys Białystok
Wierzenia i obrzędy w gwarze wsi Jelenia Góra. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2002 Aneta Lenkiewicz Białystok
Wierzenia i obrzędy w gwarze wsi Łopuchowo i Leśniki. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2002 Justyna Roszkowska Białystok
Wierzenia i obrzędy we wsiach Kaletnik i Wiatrołuża. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2002 Barbara Kozłowska Białystok
Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku 2011 Maria Halamska (red.) Warszawa
Wizerunek współczesnej kobiety tatarskiej na Podlasiu. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab.Eugeniusz Mironowicz. 2008 Anna Żur Białystok
Wizualność miasta. Wytworzenie miejskiej ikonosfery 2007 Marek Krajewski (red.) Poznań
Wpływ przynależności do subkultury hip- hopowej na tożsamość człowieka. Praca Licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Dmochowska. 2014 Bartosz Kolenda Białystok
Wprowadzenie do kultury popularnej 1998 Dominic Strinati Poznań
Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych 2006 Jakub Karpiński Warszawa
Wrastanie w kulturę 2013 Elżbieta Dryll Warszawa
Współczesna kultura Tatarów polskich na Podlasiu oraz działania służące zachowaniu własnej tożsamości grupy w wielokulturowym regionie Polski. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Antoni Kondrat. 2010 Karolina Sulkiewicz-Łagocka Białystok
Współczesne modele życia rodzinnego w środowisku wiejskim. Praca licencjacka. Promotor: dr hab. Barbara Cieślińska. 2012 Ewa Broniek Białystok
Współczesny wymiar polityczno-kulturowy granicy polsko-białoruskiej. Praca licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Śleszyński. 2012 Joanna Mielko Białystok
Współpraca transgraniczna polsko-białoruska. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz. 2010 Błażej Olszewski Białystok
Wstęp do metod i technik badań społecznych 1976 Janusz Sztumski Katowice
Wybór tekstów 2001 Marshall McLuhan Poznań
Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie. 2002 Lew Wygocki Poznań
Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin. 2011 Hanna Liberska, Alicja Malina (red.) Warszawa
Wybrane zagadnienia z tradycyjnej kultury mieszkańców wsi Harasimowicze. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2008 Małgorzata Bagieńska. Białystok
Wymiary globalizacji kulturowej. Wyzwania badawcze 2003 Marian Kempny i Grażyny Woroniecka (red.) Olsztyn
Wymiary kobiecości i męskości: komunikacja, relacje, społeczeństwo 2011 Bogna Bartosz Warszawa
Wymiary kobiecości i męskości: od psychobiologii do kultury. 2011 Bogna Bartosz Warszawa
Wymiary snów 1998 Ole Vetfelt Warszawa
Wyobraźnia etnograficzna 2005 Paul Willis Kraków
Wyspy historii 2006 Marshall Sahlins Kraków
Wywiad psychologiczny 3. Wywiad w różnych kontekstach praktycznych 2005 Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Krzysztof Krejtz (red.) Warszawa
Wzory kultury 1966 Ruth Benedict Warszawa

Strony