SOCJALIZACJA

Nazwa definicji: 
SOCJALIZACJA
Treść wpisu: 

Socjalizacja (łac. socialis ‘towarzyski’, ‘społeczny’), proces i rezultat procesu przekazywania jednostce systemów wartości, norm i wzorów zachowań obowiązujących w danej zbiorowości, a także określonych umiejętności, w tym zwłaszcza związanych z opanowaniem narzędzi (sposobów posługiwania się przedmiotami będącymi wytworami człowieka) oraz wejściem w świat społecznych instytucji; dokonuje się poprzez oddziaływanie środowiska społecznego, osób i instytucji wychowujących. 

Rodzaj słownika: 
Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 
Bogusław Milerski, Bogusław Śliwerski (red.), Pedagogika. Leksykon PWN, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2000, s.204.
Dodane przez: 
Węzeł centralny