ŚRODOWISKO SPOŁECZNE

"(...) John Dewey, pojmował środowisko jako zespół czynników przyrodniczych i społecznych pobudzających lub hamujących rozwój jednostek. Środowisko przyrodnicze <składa się z całokształtu warunków fizycznych związanych z wykonywaniem czynności charakterystycznych dla żywej istoty>, a środowisko społeczne <obejmuje całą działalność wspóltowarzyszy złączonych wspólnym wykonywaniem czynności> (...). Warto zwrócić uwagę, że środowisko przyrodnicze u Deweya ulega uspołecznieniu, bo oznacza coś więcej niż  <krąg fizyczny> zamykający jednostkę> (...) nie jest ludziom wyłącznie dane, ale jest również rezultatem ich społecznej działalności. (...) [Wg typologii Luthera L.Bernarda środowisko społeczne obejmuje: - BF]  środowisko fizyko-społeczne, bio-społeczne, i psycho-społeczne. Do ostatniej kategorii Bernard zalicza zobiektywizowane, mniej lub bardziej standaryzowane zachowania (instytucje, zwyczaje, tradycję, luźne kontakty, opinię publiczną), symbole psychiczne i kompleksy znaczeń symbolicznych (książki, obrazy, nuty) oraz język i gestykulację (...)". (podkreśl. - BF)Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2000, Suplement, ss. 343-349.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 8 Listopad, 2013 - 08:43