ANIMATOR KULTURY

Nazwa definicji: 
ANIMATOR KULTURY
Treść wpisu: 

Animator kultury (z łac. animo – tchnąć życie w coś, ożywiać) – osoba, która potrafi zainicjować i przeprowadzić proces animacji kultury. Główny cel pracy animatora kultury to uruchomienie aktywności kulturalnej w jego środowisku działania. Animator kultury różnymi metodami aktywizuje społeczeństwo, rozbudza zainteresowania, pokazuje nowe metody spędzania wolnego czasu, włącza ludzi w działania,  pomaga im dostrzec i wykorzystać dla dobra wspólnego ich potencjał, starając się zaspokoić potrzeby kulturalne innych ludzi, ponieważ rozumie, że jedną z potrzeb człowieka jest potrzeba ciągłego rozwijania się i samorealizacji.

Pojęcie "animator kultury" pojawiło się we Francji, gdzie funkcjonowało już w latach 40. XX w. W latach 70. pojawiło się w języku angielskim. W tym samym czasie ukazały się pierwsze naukowe publikacje dotyczące tego pojęcia w Polsce.  więcej

 (zmiany red. - BF)

Rodzaj słownika: 
Słownik Wikipedii
Dodane przez: 
Węzeł pomorski