BIUROKRACJA

Nazwa definicji: 
BIUROKRACJA
Treść wpisu: 

Wg Edwarda T. Halla (1976), 1984: "Powodem pojawienia się irracjonalizmu biurokratycznego i instytucjonalnego jest fakt, iż spośród wszystkich instytucji stworzonych przez człowieka biurokracja we wszystkich kulturach może okazać się w najwyższym stopniu sprzeczna z zasadami produktywności. Ta skłonność do nieefektywności może być bezpośrednią konsekwencją ślepego podporządkowania się procedurze, lecz także płynie z biurokratycznych potrzeb samozabezpieczenia  i z podatności na działanie grup nacisku. Ta kombinacje jest nie do zwalczenia. (...) Biurokracje z natury rzeczy pozbawione są świadomości, pamięci i umysłu. Służą same sobie, są amoralne i żyją wiecznie. Cóż może być bardziej irracjonalnego?"

Rodzaj słownika: 
Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): 
Edward T. Hall, Poza kulturą, Warszawa: PWN, 1984, ss.266-267.
Dodane przez: 
Węzeł centralny