ADAPTACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ADAPTACJA

1) Wg Słownika literatury popularnej (1997): "Transformacja utworu literackiego celem jego przystosowania do określonego adresata, przy zachowaniu konstytutywnych cech oryginału, pozwalających na identyfikację przeróbki z pierwowzorem. Jest więc zarówno procesem, jak i efektem czynności tekstotwórczych, przy czym niektóre z nich stanowią punkt wyjścia do przekodowania utworu na język innych dziedzin sztuki: teatru, filmu, komiksu, słuchowiska, etc. Stanowi też jeden z najczęstszych i najmniej kosztownych sposobów pomnażania oferty rynkowej w zakresie literatury popularnej, z czym wiążą się określone problemy estetyczne, etyczne i prawne. Mając na uwadze mniej wymagającego czytelnika (tu raczej odbiorcę - BF), adaptacja prowadzi przeważnie do degradacji estetycznych i intelektualnych walorów pierwowzoru. Przyświecają jej z reguły względy dydaktyczne (odbiorca dziecięcy, ludowy) bądź komercyjne (odbiorca masowy), czemu służą rozwinięte środki wytwarzania i transmisji, obliczone na duży zysk. (...)"

2) Wg Słownika terminów literackich (2000): " (<łac. adaptare = przystosowywać  (...) - przeróbka utworu literackiego, mająca na celu dostosowanie go do potrzeb nowych odbiorców bądź do innych niż pierwotnie środków rozpowszechniania. Przykładem adaptacji ze względu na zmianę adresata są przeróbki utworów dla dorosłych, tak by spełniały warunki literatury młodzieżowej (np. liczne parafrazy "Robinsona Crusoe" Daniela Defoe); przykładem adaptacji ze względu na zmianę sposobu rpozpowszechniania są przeróbki teatralne bądź filmowe prozy beletrystycznej. Por. ekranizacja".

3) Wg Słownika terminologii medialnej (2006): "Adapacja (filmowa, radiowa, teatralna, telewizyjna) – 1. całokształt zabiegów mających na celu dostosowanie utworu literackiego (powieściowego w wypadku adaptacji teatralnej) do potrzeb ekranu kinowego lub telewizyjnego (ekranizacja), radia lub sceny, a więc jakby przetłumaczenie go na „język”, czyli środki wyrazu właściwe filmowi, radiu, teatrowi lub telewizji; 2. samo dzieło będące wynikiem takich zabiegów. (…)"

Źródło definicji (papierowe): 1) Tadeusz Żabski (red.), Słownik literatury popularnej, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1997, ss.8-9., Źródło definicji (papierowe): 2) Michał Głowiński i in. (red.), Słownik terminów literackich,Ossolineum, 2000, s.14. , Źródło definicji (papierowe): 3) Walery Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2006, s.1.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła ADAPTACJA

Adaptacja (łac. adaptatio - przystosowanie) przystosowanie się jednostki społecznej, instytucji lub grupy do nowych warunków społecznych i kulturowych. więcej

Stan na 29.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Adaptacja (socjologia)" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit