DZIEŁO LITERACKIE

"(ang. literary work, fr. oeuvre littéraire, niem. literarisches Kunstwerk, Sprachkunstwerk (...) - językowy twór sensowny (wypowiedź spełniający warunki -> literackości przyjęte w danym czasie i środowisku, szczególnie zaś warunek odpowiedniości względem uznawanych standardów -> artyzmu. Granice między dziedziną dzieła literackiego a innymi typami przekazów słownych są płynne (...) toteż jest rzeczą niemożliwą podać definicję dzieła literackiego mającą wartość uniwersalną (...).

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Janusz Sławiński (red.), Słownik terminów literackich, Ossolineum 1998, ss.116-117.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 8 Listopad, 2013 - 11:24