DRAMAT

Dramat: 1. jeden z trzech podstawowych rodzajów literackich, odznaczający się dominacją dialogu (w strukturze językowej) i fabuły (w strukturze świata przedstawionego), zasadniczo przeznaczony do realizacji teatralnej. Podstawową cechą struktury dramatu w jego klasycznej postaci jest eliminacja podmiotu literackiego (narratora) i pełne usamodzielnienie wypowiedzi oraz działań postaci. (...) W tradycyjnych gatunkach dramatycznych istnieją ustalone fazy jej przebiegu, od ekspozycji, poprzez rozwinięcie, punkt kulminacyjny, perypetię aż do rozwiązania. (...) Fabuła jest tu, inaczej niż w epice, konstruowana za pomocą dialogu (...) Literacka teoria dramatu uznaje jego autonomię i samowystarczalność jako tworu językowego – tekstu. Teatralna teoria dramatu uznaje tekst za składnik wielotworzywowej sztuki teatru, a za prawdziwe urzeczywistnienie dramatu uważa przedstawienie teatralne. 

2. Najbardziej rozpowszechniony gatunek sztuki scenicznej, przeżywający rozkwit w okresie realizmu i naturalizmu, o bardzo wyrazistej strukturze. Zawiera akcję z wyraźnie zarysowanym konfliktem, któremu podporządkowane są wszystkie działania bohaterów i który w finale musi być rozwiązany. (...)

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s.43.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Teatr", Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Literatura"
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 13 Styczeń, 2014 - 21:39