LITERATURA

Literatura [łac]: 1) ogół wypowiedzi utrwalonych w piśmie, związanych funkcjonalnie z różnymi zakresami życia zbiorowego; 2) w sensie żywotnym od 2 poł. XVIII w – literatura piękna, dział piśmiennictwa obejmujący wypowiedzi o dominującej funkcji estetetycznej, w opozycji do typów wypowiedzi informacyjnych, dydaktycznych, naukowych, publicystycznych itp.; zakres literatury i kryteria jej wyodrębniania są historycznie zmienne; obejmuje 3 zasadnicze rodzaje literatury: lirykę, epikę i dramat (…) 

(drobne zmiany dotyczące pisowni skrótów - AL)

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Powszechna PWN, t. 2, Warszawa: PWN, 1974, s. 736.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): BIOGRAFIA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): AUTOBIOGRAFIA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): CZYTELNICTWO, Podobne terminy (linki wewnętrzne): GRAFOMAN, Podobne terminy (linki wewnętrzne): INTERPRETACJA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): KSIĄŻKA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): POWIEŚĆ
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 26 Styczeń, 2014 - 02:08