TEATR

Wg Słownika teatru: "dziedzina działalności ludzkiej polegająca na tworzeniu przedstawień granych przez aktorów w obecności widzów w szczególnie ukształtowanej przestrzeni. Termin stosowany także w odniesieniu do miejsca takich działań, zespołu ludzi je podejmujących oraz instytucji stanowiących dla nich podstawę organizacyjną. W pierwszym, najszerszym znaczeniu stanowi zespół elementów o zmiennym składzie i cechach, zależnych od kontekstu danej kultury, toteż określenie stałej listy czynników pozwalających na odróżnienie teatru od innych zjawisk (zwłaszcza od rytuału i zabawy) jest niezwykle trudne. W tradycji Zachodu przyjęło się wiązać teatr z fikcyjnością przedstawionego świata i działających postaci, ale wyznacznik ten trudno zastosować do wszystkich zjawisk teatralnych (...). Za Arystotelesem przyjmuje się często, że teatr związany jest z wrodzonym człowiekowi popędem do naśladowania, i widzi się jego genezę w różnego rodzaju działalności mimicznej o charakterze magicznym (...) lub prześmiewczym. Z drugiej strony dość powszechnie wiąże się początki teatru z rytuałem (...)."

Wielka Encyklopedia PWN podaje następujące znaczenia terminu teatr: “[gr. Théatron 'miejsce do oglądania'], początkowo w staroż. Grecji, określenie widowni teatr., z czasem przeniesione na całą budowlę architektoniczną. (…)

1) rodzaj sztuki widowiskowej wykonywanej przez aktorów w obecności widzów, posługującej się znakami wizualnymi I dźwiękowymi;

2) budynek, budowla lub miejsce przystosowane do prezentowania publiczności dzieł tej sztuki; obejmuje przestrzeń sceniczną przeznaczoną dla wykonawców, miejsca dla publiczności (widownia), oraz zaplecze techn.; w rozwoju hist. formy architektoniczne t. podlegały zmianom zależnym od funkcji społ. i konwencji estetycznych t.;

3) instytucja życia kult. (działająca jako przedsiębiorstwo państw., prywatne lub stowarzyszenie), skupiająca zespół artyst. i personel techn., której celem jest organizowanie i umożliwianie odbioru przedstawień teatralnych (…).”

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Dariusz Kosiński, Słownik teatru, Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, 2009, ss. 154-161., Źródło definicji (papierowe): Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2003, t. 27, s. 229.
Zobacz także (linki zewnętrzne): Paweł Płoski o kondycji polskiego teatru
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 12 Grudzień, 2013 - 22:33