PRZEŻYCIE ESTETYCZNE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PRZEŻYCIE ESTETYCZNE

Przeżycie estetyczne – doznania człowieka obcującego z dziełami sztuki lub tworami natury, dzięki którym dosięga on tkwiących w nich wartości estetycznych, Warunkiem koniecznym zaistnienia przeżycia estetycznego jest kontemplacja jakości zmysłowych rzeczy, choć powstający w jej trakcie przedmiot estetyczny jest – zgodnie z koncepcją Romana Ingardena – tworem uzależnionym od odbiorcy.

(dodane imię - AD)

Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s.60.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła PRZEŻYCIE ESTETYCZNE

„Pogląd, według którego przedmiot przeżycia estetycznego jest czymś równie rzeczywistym, jak przedmiot poznania lub przedmiot działania, nie da się utrzymać. Przeżycie estetyczne prowadzi do ukonstytuowania się swoistego — estetycznego — przedmiotu, którego nie można utożsamiać z niczym rzeczywistym, czego spostrzeżenie daje pierwszy impuls do rozwinięcia się przeżycia este­tycznego i co zazwyczaj, zwłaszcza jeżeli jest w tym celu stworzo­nym dziełem sztuki, odgrywa rolę regulatora przebiegu tego prze­życia”.

Źródło definicji (papierowe): Roman Ingarden, Studia z estetyki, tom 3, Warszawa, PWN, 1970, s.97.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit