SZTUKI PIĘKNE

„Sztuka nie jest naśladownictwem ani też wyrobnictwem zaspokajającym potrzeby instynktów czy dobrego smaku. Jest aktem ekspresji. Jak słowo, które nazywa, tj. ujmuje w swej naturze i przedstawia nam jako przedmiot rozpoznawalny to, co jawiło się niewyraźnie, malarz – mówi Gasquet - «uprzedmiotawia, projektuje, utrwala». Jak słowo niepodobne jest do tego, co desygnuje, tak i obraz nie jest imitacją”.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Maurice Merleau-Ponty, Wątpienie Cézanne’a, (w:) Jacek Migasiński, Merleau-Ponty, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1995, s.169.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 29 Listopad, 2013 - 07:35