DZIEŁO SZTUKI

1) "W tej kwestii osobiście opowiedziałem się za ogólną (jeszcze nie specyficzną)  formułą: <dzieła sztuki to ucieleśnione fizycznie byty o pochodzeniu kulturowym [physically embodied and culturally emergent entities] - co wywołało pewne kontrowersje."
2) „Ogólnie ujmując, w pojęciu ‘dzieło sztuki’ zawarte są implicite dwa aspekty: 1) autor tworzy rzecz skończoną i określoną, według jakiegoś precyzyjnego zamysłu, nastawiając się na odbiór, który będzie reinterpretacją owej rzeczy zgodnie z tym, co autor zamierzał i chciał; 2) jednak owa rzecz zostaje odbierana przez wielu odbiorców, z których każdy wnosił do aktu odbioru własne cechy psychologiczne i fizjologiczne, swoje ukształtowanie środowiskowe i kulturowe, tę charakterystykę wrażliwości, jaką narzucają bezpośrednie okoliczności i sytuacja historyczna; a zatem każdy odbiór (…) jest nieuchronnie osobisty (…)”.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): 1) Joseph Margolis, Czym, w gruncie rzeczy jest dzieło sztuki, Kraków: Universitas, 2004, s.91., Źródło definicji (papierowe): 2) Umberto Eco, Sztuka, tłum. Piotr Salwa, Mateusz Salwa, Kraków: Wyd. M, 2008, ss. 167-168.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 14 Grudzień, 2013 - 07:39