EDUKACJA

1. Edukacja (łac. educatio – wychowanie) ogół procesów, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży – stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych. Znaczenie terminu edukacja było chwiejne; jedni kojarzyli go z wykształceniem (np. Witolda Doroszewskiego Słownik języka polskiego), inni z wychowaniem. Obecnie upowszechnia się szerokie rozumienie tego terminu jako oznaczającego ogół procesów oświatowo-wychowawczych, obejmujących kształcenie i wychowanie oraz szeroko pojmowaną oświatę.

2. Edukacja - działanie, którego celem jest wprowadzenie człowieka w wartościowe życie przez kształcenie i wychowywanie zgodne z panującymi w danym społeczeństwie wzorcami i celami; edukacja przedszkolna, początkowa, integracyjna, permanentna. 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Wincenty Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1992, s.51., Źródło definicji (papierowe): Ilustrowana Encyklopedia Powszechna, Kraków: Zielona Sowa, 2006, s.250.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): SZKOŁA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): DYDAKTYKA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): SZKOŁA ALTERNATYWNA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): EDUKACJA GLOBALNA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): EDUKACJA MEDIALNA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): EDUKACJA OBYWATELSKA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): EDUKACJA REGIONALNA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): FEMINIZACJA OŚWIATY, Podobne terminy (linki wewnętrzne): GERAGOGIKA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): LEKCJA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): PAIDEIA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): PEDAGOGIKA KRYTYCZNA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): PEDAGOGIKA KULTURY, Podobne terminy (linki wewnętrzne): POLITYKA OŚWIATOWA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): SAMOKSZTAŁCENIE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ŚWIETLICA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): WYCHOWANIE ESTETYCZNE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): WYCHOWANIE ŚWIECKIE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): E-LEARNING, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ARTES LIBERALES, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ARTYSTYCZNE PRZEDMIOTY NAUCZANIA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 2 luty, 2014 - 01:19